Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Κατεβάστε το Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο με τις 100+ Βέλτιστες Πρακτικές

Το ΙΝΑΝΕΠ, στο πλαίσιο υλοποίηση του ευρωπαϊκού ERASMUS+  έργου PROMETHEUS – “Promoting Management and entrepreneurial thinking among the career counselors and guidance practitioners in the EU societies”, παρουσιάζει το Ηλεκτρονικό Εγχειρίδιο Βέλτιστων Πρακτικών από τον χώρο της Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει 100 βέλτιστες και καινοτόμες πρακτικές από τον κλάδο της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και επαγγελματικού προσανατολισμού από 5 ευρωπαϊκές χώρες: Ελλάδα, Βουλγαρία, Ιταλία, Αυστρία και Ηνωμένο Βασίλειο. Το εγχειρίδιο αποτελεί μια εικονική βιβλιοθήκη η οποία περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές, περιγραφή των πρακτικών, στοιχεία επικοινωνίας των συγγραφέων / ιδιοκτητών των πρακτικών καθώς και χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ομάδες – στόχους στις οποίες απευθύνονται και την μεθοδολογία που χρησιμοποιείται.

Στόχος του εγχειριδίου είναι να βοηθήσει τους επαγγελματίες από τον χώρο της συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού να εφαρμόσουν καινοτόμες πρακτικές και, συνεπώς, να είναι πιο αποτελεσματικοί στο έργο τους και να βοηθούν πραγματικά τους πελάτες τους.

Κατεβάστε εδώ το ηλεκτρονικό εγχειρίδιο

Μπορείτε να παρακολουθείτε τις δραστηριότητες στο πλαίσιο του έργου στους παρακάτω συνδέσμους:

Σχετικό Άρθρο:  Δωρεάν σεμινάριο: Χρήση εξειδικευμένων εργαλείων επαγγελματικού προσανατολισμού και αξιολόγησης ικανοτήτων

Website: http://prometheus-eu.net/   /    http://entre.gr/programmata/prometheus/

Facebook group: https://www.facebook.com/prometheuseu

Linkedin group: https://www.linkedin.com/grp/home?gid=6936869

Κατεβάστε το Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο με τις 100+ Βέλτιστες Πρακτικές

Related Posts