Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Καινοτομία και Εκπαίδευση στις επιχειρήσεις: συμμετέχετε στην έρευνά μας!

Είστε…

•              διευθυντής σε μικρομεσαία επιχείρηση ή υπεύθυνος ανθρώπινου δυναμικού (HR);

•              πάροχος υπηρεσιών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης;

Χρειαζόμαστε τη βοήθεια σας!

Θα θέλαμε λίγα λεπτά από τον χρόνο σας για την συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου, ανάλογα με την ιδιότητα σας. Τα ερωτηματολόγια αποτελούν μέρος του έργου “GrowINg – SME’s Growth and Innovation through Learning at the Workplace”, μια πρωτοβουλία που υποστηρίζεται από τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EACEA). Οι ερωτήσεις σχετίζονται με τη συμβουλευτική καριέρας, την εκπαίδευση στον χώρο εργασίας, τις διαθέσιμες ευκαιρίες ανάπτυξης δεξιοτήτων σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις καθώς και με κίνητρα και προκλήσεις που εκείνες αντιμετωπίζουν όταν υλοποιούν σχετικές στρατηγικές.

Βρείτε το ερωτηματολόγιο που σας αφορά παρακάτω και, μέχρι και τις 22 Μαΐου μπορείτε να συνεισφέρετε στην συγκέντρωση έγκυρων αποτελεσμάτων που θα μας οδηγήσουν στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων!

  • Αν είστε διευθυντής ή υπεύθυνους ανθρώπινου δυναμικού σε μικρομεσαία επιχείρηση: https://forms.gle/mCYsVhZCU5RZTx828
  • Αν είστε πάροχος επαγγελματικής εκπαίδευσης και εκπαίδευσης ενηλίκων, συμβούλους ή  επαγγελματίας παρέχει υπηρεσίες σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις: https://forms.gle/w9MFpiWNSr7WaCdA7   
Σχετικό Άρθρο:  Triple E-dge: ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσω Serious Gaming

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το έργο GrowING, ή κα για τα αποτελέσματα της έρευνας που συμμετέχετε, συμπληρώστε τα στοιχεία σας στο τέλος του ερωτηματολογίου ή με μία επίσκεψη στη σελίδα μας στο LinkedIn

Καινοτομία και Εκπαίδευση στις επιχειρήσεις: συμμετέχετε στην έρευνά μας!

Related Posts