Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Ευρωπαϊκή Έρευνα για τις εργασιακές συνθήκες- Η περίπτωση της Ελλάδας

Είναι γεγονός, πως σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Eurofund- Ευρωπαϊκή Έρευνα για τις εργασιακές συνθήκες, τα στοιχεία αποκαλύπτουν πως τα είδη της εργασιακής οργάνωσης διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Η έρευνα αυτή πραγματοποιείται κάθε 5 χρόνια ( η επόμενη θα είναι διαθέσιμη το 2021) και μετρά και αναλύει 8 διαφορετικές πλευρές που αφορούν την οργάνωση στο χώρο εργασίας και τα επίπεδα ικανοποίησης των εργαζομένων.

Οι 8 πλευρές που αναλύονται είναι οι εξής:

1.            Το φυσικό περιβάλλον

Οι συνθήκες εργασίας φαίνεται να είναι ικανοποιητικές για τους ‘Ελληνες, δεδομένου ότι δεν είναι εκτεθειμένοι σε φαινόμενα όπως ο έντονος θόρυβος, η σκόνη ή σε καταστάσεις που προκαλούν σωματική εξουθένωση.

2.            Η εργασιακή ένταση

Στην ερώτηση «Η δουλειά σας απαιτεί να κρύβετε τα συναισθήματά σας;» οι ‘Ελληνες φαίνεται να είναι οι πιο συναισθηματικά καταπιεσμένοι σε σύγκριση με όλες τις άλλες ευρωπαϊκές εθνικότητες.

3.            Το ωράριο εργασίας

Σύμφωνα με την έρευνα ένα πολύ μικρό ποσοστό Ελλήνων αναγκάζεται να δουλεύει κατά τη διάρκεια της νύχτας προκειμένου να προλάβει τις προθεσμίες της δουλειάς, ενώ ένα ελαφρώς μεγαλύτερο ποσοστό ισχυρίζεται ότι δουλεύει περισσότερες από 10 ώρες την ημέρα.

Σχετικό Άρθρο:  Το εγχειρίδιο «Καλών Πρακτικών για την Καινοτομία στο χώρο εργασίας» είναι διαθέσιμο!

4.            Το κοινωνικό περιβάλλον

Οι Έλληνες εργαζόμενοι, συχνά δεν νιώθουν να υποστηρίζονται από τους μάνατζέρ τους.

5.   Οι δεξιότητες, η διακριτικότητα και άλλοι γνωσιακοί παράγοντες

Όσον αφορά την απόκτηση νέων και χρήσιμων δεξιοτήτων, οι Έλληνες βρίσκονται στην κορυφή της λίστας των πολιτών που ισχυρίζονται ότι δεν μαθαίνουν νέα πράγματα ενώ εργάζονται. Επιπλέον, σε σύγκριση με τις άλλες χώρες, οι Έλληνες φαίνεται να είναι σε θέση να εφαρμόσουν λιγότερο τις δικές τους ιδέες στην εργασία τους. Τέλος, βρίσκονται στην κορυφή της λίστας των ατόμων που δεν εκπαιδεύονται στο πλαίσιο της δουλειάς τους.

6. Οι προοπτικές

Στη δήλωση “Η δουλειά μου προσφέρει καλές προοπτικές εξέλιξης της σταδιοδρομίας” μόνο το 33% των ερωτηθέντων Ελλήνων συμφώνησε σε σύγκριση με το 50% των ερωτηθέντων της Μάλτας και της Δανίας. Αξίζει να σημειωθεί, εδώ, ότι μόνο το 37% των ατόμων κάτω των 35 ετών συμφώνησε σε σύγκριση με το 67% των Μαλτέζων.

7.            Το πλαίσιο της δουλειά και της εταιρείας

Σχετικό Άρθρο:  Εκπαίδευση στην συγγραφή προτάσεων για το πρόγραμμα Horizon 2020

Σε αυτή την ενότητα ερωτήσεων διαφαίνεται από τις απαντήσεις των Ελλήνων ότι εξακολουθεί να υφίσταται καθεστώς «ανδροκρατίας» στις θέσεις ηγεσίας. Συγκεκριμένα, οι ερωτηθέντες ισχυρίζονται ότι υπάρχουν περισσότεροι άνδρες στο χώρο εργασίας τους απ’ότι γυναίκες, ενώ το 75% έχει για ανώτερό του κάποιον άνδρα.

8.           Προοπτικές επαγγελματικής ζωής

Τέλος, ένα σημαντικό ποσοστό των Ελλήνων πιστεύει ότι διαθέτει τις επαρκείς δεξιότητες που απαιτούνται για να ανταποκρίνονται στη δουλειά τους, ενώ ταυτόχρονα σχεδόν το ίδιο ποσοστό πιστεύει ότι χρειάζεται περαιτέρω εκπαίδευση για να καλύψει τις ανάγκες.

Η ευρωπαϊκή έρευνα για τις συνθήκες εργασίας του 2015 είναι διαθέσιμη εδώ, όπου μπορείτε να συγκρίνετε τα δεδομένα με αυτά των άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Στο πλαίσιο της καινοτομίας και της ικανοποίησης στο χώρο εργασίας στο IED, υλοποιούμε το έργο H2020 “INNovaSouth“. Στόχος του έργου INNovaSouth είναι η παροχή ειδικών μέσων ικανών να τονώσουν τις ΜΜΕ της Νότιας Ευρώπης για την εφαρμογή νέων οργανωτικών μοντέλων διαχείρισης ανθρώπινων πόρων και καινοτόμων λύσεων για τον εκσυγχρονισμό του χώρου εργασίας. Ο πρωταρχικός σκοπός είναι να φέρει στην αγορά της Νότιας Ευρώπης ένα εκτεταμένο όραμα για τους νέους παράγοντες ανταγωνιστικότητας μέσω ενός καινοτόμου μοντέλου βέλτιστων πρακτικών μη τεχνολογικής καινοτομίας, επιτρέποντας στις ελληνικές και ιταλικές ΜΜΕ να βρουν απλές, άμεσες και καινοτόμες λύσεις για να αυξήσουν το κίνητρο των εργαζομένων τους και την παραγωγικότητα τους.

Ευρωπαϊκή Έρευνα για τις εργασιακές συνθήκες- Η περίπτωση της Ελλάδας

Related Posts