Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Επιχειρηματικότητα και Ενσωμάτωση: Εκπαιδευτική Δραστηριότητα στη Λάρισα

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό έργο In Touch, το οποίο στοχεύει στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για την αύξηση της εμπειρίας και των ικανοτήτων στον τομέα της εκπαίδευσης μέσω της μη τυπικής εκπαίδευσης.

Οι επιμέρους στόχοι του έργου «In Touch» είναι οι εξής:

  • Να οικοδομήσουμε ένα μακροπρόθεσμο δίκτυο συνεργατών που είναι ειδικοί στον τομέα της ένταξης, της ενδυνάμωσης και της επιχειρηματικότητας, καθώς και της μη τυπικής εκπαίδευσης.
  • Έρευνα εξωτερικών και εσωτερικών εργαλείων, μεθοδολογιών και πόρων και σύνταξη έκθεσης βέλτιστων πρακτικών.
  • Να αξιοποιηθεί η τεράστια γνώση των εταίρων και η συνεργασία σχετικά με την Έκθεση Βέλτιστων Πρακτικών με σκοπό τον σχεδιασμό τουλάχιστον 5 έργων καινοτομίας σχετικά με την ένταξη, την ενδυνάμωση και την επιχειρηματικότητα για νέους με λιγότερες ευκαιρίες, ιδίως για νέους που αντιμετωπίζουν κάποια αναπηρία, τους επόμενους 24 μήνες.

Στο πλαίσιο λοιπόν του έργου In Touch και του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+, πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα (13-17/01/2020), στην πόλη της Λάρισας, η πρώτη εκπαιδευτική δραστηριότητα του έργου “In Touch” που διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Επιστημών του Δήμου Λαρισαίων, στο Μύλο του Παππά.

Σχετικό Άρθρο:  Ολοκλήρωση εκπαιδευτικού υλικού για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων

Συμμετέχοντες από 8 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες (Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Γαλλία, Ισπανία, Ρουμανία, Πολωνία, Εσθονία και Ελλάδα), έλαβαν μέρος στην εκπαιδευτική δραστηριότητα που είχε ως σκοπό την ενίσχυση της κατάρτισης σε ζητήματα επιχειρηματικότητας, ατόμων ευάλωτων ομάδων, και εν συνεχεία της δημιουργίας μιας γνήσιας κοινότητας συνεργασίας και αλληλεπίδρασης.

Οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα, να ενημερωθούν για τη σημασία της ενσωμάτωσης, τις ευκαιρίες που παρέχει η επιχειρηματικότητα ώστε αυτή να επιτευχθεί αλλά και να εφαρμόσουν τις νέες γνώσεις σε διαδραστικές δραστηριότητες και παιχνίδια.

Οι οργανισμοί που συμμετέχουν στην υλοποίηση του έργου και στην οργάνωση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας είναι οι παρακάτω:

  • IKKAIDO LTD από το Ηνωμένο Βασίλειο
  • Asociatia Babilon από την Ρουμανία
  • Aux Couleurs du DEBA από την Γαλλία
  • BACKSLASH από την Ισπανία
  • Eesti People to People από την Εσθονία
  • Global Organization for Development από την Βουλγαρία
  • Ikkaido Inclusive Martial Arts από την Ιρλανδία
Επιχειρηματικότητα και Ενσωμάτωση: Εκπαιδευτική Δραστηριότητα στη Λάρισα

Related Posts