Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Αναζητούμε επιτυχημένες γυναίκες επιχειρηματίες μεταναστευτικού προφίλ

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο του Erasmus+ έργου: “EMwoSE: Empowering Women from Ethnic Minorities through Social Enterprise” αναζητά γυναίκες μεταναστευτικού προφίλ, οι οποίες είναι επιτυχημένες στον επιχειρηματικό τομέα, ώστε να μοιραστούν την εμπειρία τους μαζί μας.

Η εμπειρία αυτή θα βιντεοσκοπηθεί προκειμένου να εμπνεύσει και να παρακινήσει και άλλες γυναίκες!

Μεταξύ άλλων, οι γυναίκες θα πληροφορήσουν το ενδιαφερόμενο κοινό για τα εμπόδια που αντιμετώπισαν, θα προωθήσουν την επιχείρηση τους και αλλά και μυστικά για το πώς κατάφεραν να γίνουν επιτυχημένες!

Αν είστε εσείς, αυτή η γυναίκα που αναζητούμε, δώστε μας την ευκαιρία να σας γνωρίσουμε και αποτελέστε κίνητρο για τις γυναίκες, συμπληρώνοντας αυτή τη φόρμα επικοινωνίας: https://forms.gle/oGLr5tcQshzr1far6

Λίγα λόγια για το έργο:

Το έργο EMwoSE στοχεύει στην αύξηση της απασχόλησης γυναικών από εθνικές μειονότητες, παρέχοντάς τους τις γνώσεις, τις πρακτικές δεξιότητες και την τις συμβουλές που είναι απαραίτητες για την εμπλοκή τους στις κοινωνικές επιχειρήσεις.

Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο φιλόδοξος στόχος, οι εταίροι του έργου λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες αυτές όπως τις τρέχουσες συνθήκες εργασίας, τα κενά δεξιοτήτων, τα ψυχολογικά και πολιτιστικά εμπόδια.

Αναζητούμε επιτυχημένες γυναίκες επιχειρηματίες μεταναστευτικού προφίλ

Related Posts