Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Αναζήτηση Γυναικών για την ενίσχυση δεξιοτήτων της Γυναικείας Ηγεσίας

Στο πλαίσιο του Erasmus+ προγράμματος “Women Making Waves”, το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας αναζητά γυναίκες που επιθυμούν να γίνουν μέλος της ομάδας που θα μας δώσει ανατροφοδότηση με βάση την εμπειρία τους για την αξιολόγηση των δράσεων του έργου.

Η ομάδα στόχου, αφορά γυναίκες διπλά μειονεκτούσες που ανήκουν στις εξής κατηγορίες:

  • Χωρίς Εργασία
  • Χωρίς Εκπαίδευση
  • Μεταναστευτικού Προφίλ
  • Με αναπηρία
  • Στα πρώτα βήματα της καριέρας τους
  • Που επιστρέφουν στη δουλειά μετά από μεγάλο διάστημα απουσίας
  • Που επιθυμούν να αλλάξουν επαγγελματική πορεία

Για να είστε εσείς, μια από τις γυναίκες αυτές, συμπληρώστε τα στοιχεία σας στη φόρμα που ακολουθεί: https://forms.gle/DMPiNG5i2XsmWSZr6

Ο στόχος του Focus Group είναι να αποκτήσουμε μια βαθύτερη γνώση των εκπαιδευτικών αναγκών των γυναικών, της άποψης τους για την ηγεσία και την ενδυνάμωση τους, την υποστήριξη που χρειάζονται ώστε να δώσουν μεγαλύτερη αξία στα επιτεύγματά και τις επιτυχίες τους. Επιπλέον, θα κληθούν να γνωμοδοτήσουν σχετικά με τις σχετικές μεθοδολογίες κατάρτισης και να δώσουν ανατροφοδότηση στο σχέδιο προγράμματος θα αναπτυχθεί.

Σχετικό Άρθρο:  Το ΙΝΑΝΕΠ μεταφέρει τεχνογνωσία για την προώθηση της επιχειρηματικότητας στην Τουρκία

Το πρόγραμμα “Women Making Waves – Ενίσχυση των δεξιοτήτων γυναικείας ηγεσίας” στοχεύει στην ευαισθητοποίηση σχετικά με το φαινόμενο αυτό, ενισχύοντας τις διπλά μειονεκτούσες γυναίκες ώστε να αναπτύξουν τις ηγετικές ικανότητες και τις δυνάμεις τους. Ο στόχος είναι να τους καταστήσει πιο ευαισθητοποιημένες για τον δυσανάλογο αριθμό των γυναικών σε ηγετικούς ρόλους και να τους ενθαρρύνει να “καταρρίψουν” αυτό το μοτίβο και να “κάνουν κύματα“.

Προθεσμία δήλωσης συμμετοχης, μεχρι 26/01.

Αναζήτηση Γυναικών για την ενίσχυση δεξιοτήτων της Γυναικείας Ηγεσίας

Related Posts