Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Επιτυχημένες εμπειρίες γυναικών για Μάθηση στο πλαίσιο της εργασίας

Ο κύριος στόχος του Erasmus+ έργου “Deep In WBL: Deepening WBL Impact & womeN empowerment” είναι να ενθαρρύνει την εμπλοκή των γυναικών σε ζητήματα εκμάθησης στον εργασιακό χώρο (WBL), προωθώντας την καλύτερη κατανόηση:

• Του ρόλου των διαφόρων επαγγελματιών που εμπλέκονται στην εφαρμογή του WBL

• Των πρακτικών που εφαρμόζονται για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ δασκάλων και εκπαιδευτών για τη βελτίωση της ποιότητας της ΕΕΚ, την ανταπόκρισή της στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου μαθησιακών εμπειριών μαθητών

• Των πρακτικών που εφαρμόζονται για την ενδυνάμωση των γυναικών στο WBL

Στο πλαίσιο του έργου «Deep In WBL: Deepening WBL Impact & womeN Empowerment», αναπτύχθηκε μια συλλογή επιτυχημένων εμπειριών για την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στην WBL. Οι χώρες που εξετάστηκαν ήταν η Αυστρία, η Ελλάδα, η Γερμανία, η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Ιταλία.

Όσον αφορά την Ελλάδα, τα συμπεράσματα περιλαμβάνουν:

• Πρωτοβουλίες του ΕΣΠΑ: Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη, στήριξη και ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας γυναικών ηλικίας 18 έως 55 ετών, οι οποίες επιθυμούν να δημιουργήσουν μια επιχείρηση στους τομείς της μεταποίησης, των υπηρεσιών, των τουριστικών δραστηριοτήτων και του ηλεκτρονικού εμπορίου. (Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ: https://www.espa.gr/el/Pages/Default.aspx)

Σχετικό Άρθρο:  Πώς μπορεί μια επιχειρηματική ιδέα να μετατραπεί σε startup

Επιχορηγήσεις για Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις για τις Γυναίκες: Το έργο «Επιχορήγηση για Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις υπέρ των Γυναικών» αποτελεί μέρος του Μέτρου 5.3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση & Επαγγελματική Κατάρτιση» του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

• Το Συνέδριο γυναικείας επιχειρηματικότητας: Σκοπός του είναι να παρέχει μια διαπεριφερειακή προοπτική στις βέλτιστες πρακτικές και τις επικρατούσες προκλήσεις στην αύξηση της οικονομικής χειραφέτησης των γυναικών και των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στον τομέα του εναλλακτικού τουρισμού στην Αδριατική και της ευρύτερης περιοχής του Ιονίου.

Το Συνέδριο για τη Διθνή Ημέρα της Γυναίκας: Οι επιτυχημένες γυναίκες παρουσιάζουν τις ιστορίες τους και προσπαθούν να στηρίξουν και να ενθαρρύνουν άλλες γυναίκες.

Όσον αφορά τις άλλες χώρες, αναφέρονται οι ακόλουθες δραστηριότητες:

• Επαγγελματική κατάρτιση μερικής απασχόλησης για νέους γονείς

• Εκπαιδευτικές δραστηριότητες και υλικό για εκπαίδευση εντός της επιχείρησης

• Εκπαιδευτικές καμπάνιες (βίντεο και πόροι για την τάξη)

• Ιδιωτικές πρωτοβουλίες και πολλά άλλα

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το έργο και ενημερωθείτε για τις ενημερώσεις του, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα: http://www.deepindualvet.eu

Επιτυχημένες εμπειρίες γυναικών για Μάθηση στο πλαίσιο της εργασίας

Related Posts