by Institute of Entrepreneurship Development iED

Η Ενεργός Συμμετοχή των Εργαζομένων στο Στρατηγικό Σχεδιασμό

Η ενεργός συμμετοχή των εργαζομένων στο στρατηγικό σχεδιασμό είναι μια αποτελεσματική στρατηγική που όμως χρειάζεται πολύ δουλειά για να γίνει πραγματικότητα. Στο μυαλό πολλών, η συμμετοχή των εργαζομένων συγχέεται πολλές φορές με την ικανοποίηση από την εργασία. Αν και δεν είναι εγγενώς λάθος, η ενεργός συμμετοχή των υπαλλήλων είναι κάτι βαθύτερο που συνδέει συναισθηματικά τους υπαλλήλους με τον οργανισμό στον οποίο εργάζονται.

Ωστόσο, παρά τον αφηρημένο και μη προσδιορίσιμο χαρακτήρα της ενεργούς συμμετοχής των εργαζομένων, τα αποτελέσματα είναι υπαρκτά και πολύ σημαντικά για να τα αγνοήσουμε. Οι “ενεργοί” εργαζόμενοι είναι σημαντικό εργαλείο για την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων και ένα σημαντικό κομμάτι της επιτυχίας κάθε οργανισμού. Για το λόγο αυτό, οι επιχειρήσεις πρέπει να αναπτύξουν τις δικές τους στρατηγικές τους την ενεργό συμμετοχής των υπαλλήλων τους.

Ενεργός Συμμετοχή και Στρατηγικός Σχεδιασμός

Οι εργαζόμενοι αποτελούν ζωτικό κομμάτι οποιασδήποτε εταιρείας, και ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να είναι ικανοποιημένοι και να αισθάνονται ότι εκτιμώνται στον χώρο της εργασίας τους.  Έστω ότι αυτό συμβαίνει, οι εργαζόμενοι αποδίδουν καλύτερα και είναι σε θέση να πάρουν όλες τις σωστές αποφάσεις που είναι προς το όφελος κάθε οργανισμού.

Συγκεκριμένα, ένας τρόπος για γίνει αυτό είναι να συγκαταλέγονται ενεργά οι εργαζόμενοι σε πολλές κρίσιμες στρατηγικές αποφάσεις όπως στον ορισμό του οράματος και των αξιών μιας εταιρίας. Πλέον, η επιβολή ενός ιεραρχικού τρόπου διοίκησης από πάνω προς τα κάτω έχει ξεπεραστεί και αντιμετωπίζεται πάντα με αντίσταση. Με άλλα λόγια, μια προσέγγιση του τύπου «αυτοί» εναντίον «εμείς» δεν εμπνέει τους εργαζόμενους, και αυτό είναι το τελευταίο πράγμα θα ήθελε ένας οργανισμός.

Ποια τα σημαντικότερα οφέλη;

  1. Καλύτερη υγεία των εργαζομένων
  2. Ευτυχισμένοι υπάλληλοι
  3. Μειωμένος ρυθμός αδικαιολόγητων απουσιών
  4. Χαμηλότερος ρυθμός αντικατάστασης εργαζομένων
  5. Υψηλότερη κερδοφορία

Μπορεί να είναι απαιτητικό να κρατάς τους υπαλλήλους ενεργούς και να διατηρείς τον ενθουσιασμό τους συνεχώς, αλλά βλέποντας τα παραπάνω οφέλη, είναι προφανές ότι οι επιχειρήσεις θα έπρεπε να το θέσουν ως προτεραιότητα. Αυτό δεν αφορά μόνο διοικητικά οφέλη, αλλά είναι επίσης θετικό για τους ίδιους τους υπαλλήλους.

Ας δούμε λίγο μερικές από τις βασικές στρατηγικές που χρησιμοποιούν σήμερα οι εταιρείες για να συμμετάσχουν ενεργά οι υπάλληλοι τους.

Στρατηγικές για την Ενεργότερη Συμμετοχή των Εργαζομένων

Η ενεργός συμμετοχή των εργαζομένων αφορά την αφοσίωση τους στην εργασία τους. Με άλλα λόγια, οι εργαζόμενοι δεν ενδιαφέρονται απλά για τον μισθό τους, αλλά και για την επιτυχία του οργανισμού τους. Αυτό συμβαίνει όταν αισθάνονται ότι εκτιμάται η δουλειά τους και ότι όταν καταβάλλουν περισσότερη προσπάθεια αυτό θα τους ωφελήσει μακροπρόθεσμα.

Ωστόσο, η γραμμή μεταξύ των εργαζομένων που συμμετέχουν ενεργά και αυτών που είναι πλήρως αποσυνδεδεμένοι είναι λεπτή. Αυτή η αποσύνδεση μπορεί να οφείλεται σε πολλούς λόγους. Μπορεί να είναι ένας χαμηλός μισθός που δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της θέσης ή κάποιο αίσθημα αδικίας . Οι οργανισμοί πρέπει να διασφαλίσουν ότι διαθέτουν στρατηγικές για να επωφεληθούν από το ενεργό εργατικό δυναμικό τους.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν μερικές από τις παρακάτω στρατηγικές την ενεργό συμμετοχή των υπαλλήλων τους:

1. Τη δημιουργία ερωτηματολογίων που οι εργαζόμενοι θα αναφέρουν τις καθημερινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ή θα ορίσουν το όραμα της εταιρίας. Αυτά τα ερωτηματολόγια αποτελούν μια εξαιρετική πηγή πληροφοριών για τη διοίκηση. Βάσει αυτών, οφείλει να ανταποκριθεί στις ανάγκες του εργατικού δυναμικού και να ευθυγραμμίσει το όραμά της εταιρείας.

2. Διατήρηση των βασικών αξιών και υπευθυνότητα. Μια εταιρεία πρέπει πάντα να προωθεί και να κοινοποιεί τις βασικές αξίες που πρέπει να διέπουν τους εργαζόμενους για τη δημιουργία μιας συνεκτικής ομάδας. Επίσης, ανεξάρτητα απ’ τη θέση που κατέχει κάποιος θα πρέπει να επιπλήττεται σε περίπτωση μη τήρησης αυτών των αξιών.

3. Παροχή ευκαιριών ανάπτυξης. Είναι σημαντικό οι εργαζόμενοι να βλέπουν ότι υπάρχει κάθετη κινητικότητα εντός της εταιρείας με τη μορφή προαγωγών και ότι η σκληρή δουλειά ανταμείβεται.

4. Ανταμοιβή των καλύτερων εργαζομένων. Η αναγνώριση της συνεισφοράς των εργαζομένων και η αντίστοιχη ανταμοιβή τους. Η ανταμοιβή αυτή μπορεί να περιλαμβάνει χρηματικά έπαθλα, άδειες, δωροκάρτες, και άλλα.

5. Δημιουργία ενός χαρούμενου περιβάλλοντος. Οι εργαζόμενοι πρέπει να αισθάνονται σαν να ανήκουν σε μια κοινότητα ανθρώπων που εργάζονται για τον ίδιο στόχο . Μπορεί να υπάρχουν θεματικές ημέρες, και να γιορτάζονται πράγματα όπως γενέθλια και άλλα προσωπικά επιτεύγματα.

Συμπεράσματα

Έχει καταστεί σήμερα απαραίτητο να αισθάνονται οι εργαζόμενοι ότι εκτιμάται η συνεισφορά τους τους για να συμμετάσχουν ενεργότερα τους στην εργασία τους. Έτσι, οι οργανισμοί πλέον ανταγωνίζονται με περισσότερους τρόπους από την απλή παροχή κάποιας υπηρεσίας ή ενός προϊόντος. Πρέπει πλέον να δημιουργήσουν ένα καλό εργασιακό περιβάλλον που θα επιτρέπει στους υπαλλήλους τους να αναπτυχθούν και να αποκτήσουν ένα βαθύτερο δεσμό με την εταιρεία τους. Όλοι θα πρέπει να συμφωνούν ότι τα οφέλη τόσο για τους εργαζομένους όσο και για τις εταιρείες αξίζουν την παραπάνω προσπάθεια που απαιτείται.

Τελευταία Νέα

Κοινωνικοί Επιχειρηματίες: Βασικές Πληροφορίες Εκκίνησης

Οι κοινωνικοί επιχειρηματίες επιλέγουν την αντίστοιχη επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς το συγκεκριμένο μοντέλο επιχείρησης, συνδυάζει το κέρδος με την κοινωνική συνεισφορά. Πρόκειται για επιχειρήσεις που...

Τα Αποτελέσματα του Έργου WBL

Το Ευρωπαϊκό Erasmus+ WBL έφτασε στο τέλος του έπειτα από μια περίοδο υλοποίησης δυόμιση περίπου ετών. Το έργο με αφετηρία την 1η Οκτωβρίου 2018...

Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Καλές Πρακτικές Γυναικών από...

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (iED) παρουσιάζει τον οδηγό αγροτικής επιχειρηματικότητας, που έχει συγκεντρωμένες καλές πρακτικές για γυναίκες από αγροτικές περιοχές, από τις χώρες των...

Εργασιακή Ανασφάλεια: Πως να την Αντιμετωπίσετε...

Η αγορά εργασίας και η φύση της ίδιας της εργασίας έχουν αλλάξει ουσιαστικά τα τελευταία 30-40 χρόνια: για παράδειγμα, σημειώθηκε αύξηση της επισφαλούς απασχόλησης, νέα συστήματα παραγωγής,...

Παρουσίαση του Πρώτου Ευρωπαϊκού Κόμβου Ψηφιακής...

Την Παρασκευή 16 Απριλίου πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη τύπου για την παρουσίαση του πρώτου Ευρωπαϊκού Κόμβου Ψηφιακής Καινοτομίας Health Hub στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, από τον...