Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Εκπαιδευτική Δραστηριότητα για τη Νεανική Επιχειρηματικότητα στη Βαρσοβία

Στη Βαρσοβία της Πολωνίας, στις 17 έως 23 Ιανουαρίου 2021, θα πραγματοποιηθεί η εκπαιδευτική δραστηριότητα του Erasmus+ έργου “EYE in Rural : The Enhancement of youth entrepreneurship in rural”. 16 συνολικά άτομα, σύμβουλοι νεολαίας ή μέντορες σε θέματα νεολαίας και κατάρτισης, από την Τουρκία, την Ελλάδα, την Πολωνία και την Ισπανία θα εκπαιδευτούν σε θέματα Nεανικής Επιχειρηματικότητας.

H εν λόγω εκπαίδευση στοχεύει στο να καταφέρουν οι εκπαιδευτές να είναι πλήρως εξοπλισμένοι και διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για την πλήρη και αποτελεσματική αξιοποίηση του προγράμματος σπουδών και των εργαλείων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του έργου και έχουν ως στόχο συγκεκριμένες ομάδες προκειμένου να αναπτύξουν και ενισχύσουν τις επιχειρηματικές δεξιότητές τους.

Μετά από αυτή την εκπαίδευση, οι συμμετέχοντες θα δημιουργήσουν συμβουλευτικές μονάδες στα ιδρύματά τους για να βοηθήσουν τους νέους να οικοδομήσουν επιχειρήσεις στην ύπαιθρο, να τους υποστηρίξουν και να παράσχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες. Σκοπός είναι να συμβάλουν στην ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. Θα είναι σε θέση να προσφέρουν κατάρτιση σε θέματα επιχειρηματικότητας και καθοδήγησης στα δικά τους ιδρύματα καθώς επίσης η ποιότητα των παροχών του προσωπικού των θεσμικών οργάνων θα αυξηθεί.

Σχετικό Άρθρο:  Επιτυχής υλοποίηση του εργαστηριου επιχειρηματικότητας για νέους επιχειρηματίες & startups

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το website του έργου και κάνετε like στην σελίδα του στο facebook.

Εκπαιδευτική Δραστηριότητα για τη Νεανική Επιχειρηματικότητα στη Βαρσοβία

Related Posts