Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Τα πρώτα βήματα στην κοινωνική επιχειρηματικότητα

Το Erasmus + πρόγραμμά μας RURAL TREASURES: Social entrepreneurship-the heart of rural development στοχεύει στην προώθηση της ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών μέσω της εκπαίδευσης των ανθρώπων σε ζητήματα επιχειρηματικότητας, καθώς και στην παροχή κινήτρων για την δημιουργία μιας κοινωνικής επιχείρησης αξιοποιώντας πολιτιστικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς πόρους που διατίθενται στις περιοχές κατοικίας τους. Στο πλαίσιο αυτό, οι εταίροι του προγράμματος έχουν αναπτύξει το εκπαιδευτικό υλικό: “Τα πρώτα βήματα στην κοινωνική επιχειρηματικότητα”.

Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:

• Τι είναι η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα;

• Σχεδιάστε και ρυθμίστε την ιδέα σας

• Διαχείριση

• Ψηφιακό μάρκετινγκ

• Γίνετε επιτυχημένος κοινωνικός επιχειρηματίας

• Οικονομική διαχείριση

• Μοντέλο επιχειρηματικού καμβά

• Αναφορά επιπτώσεων

• Βοήθεια και υποστήριξη

Προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση στο εγχειρίδιο «Τα πρώτα βήματα στην κοινωνική επιχειρηματικότητα» ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

  1. Επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του έργου: http://rural-treasures.mozello.lv/
  2. Σύρετε το ποντίκι στην ενότητα “project’s outputs”
  3. Έπειτα, αγγίξτε (χωρίς να κάνετε click) στην ενότητα IO3 The first steps in social entrepreneurship
  4. Τέλος, επιλέξτε σύμφωνα με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις σας πoια ενότητα του εγχειριδίου από τις 9 προσφερόμενες επιθυμείτε να διαβάσετε.
  5. Πλέον, μπορείτε να νιώσετε έτοιμοι να κάνετε τα πρώτα σας βήματα στην κοινωνική επιχειρηματικότητα!
Σχετικό Άρθρο:  Πρώτη συνάντηση για το Erasmus+ έργο «ZERO COERCION»

Οι στόχοι του έργου “RURAL TREASURES: Social entrepreneurship-the heart of rural development” περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την ενίσχυση της κατανόησης των ανθρώπων σε ζητήματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας  μέσω της διακρατικής ανταλλαγής καλών πρακτικών και ιστοριών επιτυχίας, προκειμένου να αναπτύξουν την δημιουργικότητά τους και να διευρύνουν τις γνώσεις τους στον τομέα της επιχειρηματικότητας προκειμένου να προωθήσουν την ευημερία των αγροτικών περιοχών όπου ζουν και να ενισχύσουν την αξιοποίηση των κοινωνικών, οικονομικών και πολιτιστικών πόρων. Μεταξύ των παραδοτέων του έργου συμπεριλαμβάνονται οι καλές πρακτικές στην κοινωνική επιχειρηματικότητα, η έρευνα “Rural Treasures- discovering and improvement” καθώς και η ηλεκτρονική πλατφόρμα “Social entrepreneurship park”.

Για περαιτέρω πληροφορίες καθώς και όλα τα νέα του έργου επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του έργου εδώ και την σελίδα του έργου στο facebook εδώ.

Τα πρώτα βήματα στην κοινωνική επιχειρηματικότητα

Related Posts