Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Αναπτύσσοντας υλικό Γλώσσας και Επικοινωνίας για μετανάστες και πρόσφυγες

Το έντονο μεταναστευτικό φαινόμενο των τελευταίων χρόνων προς τη χώρα μας έχει επηρεάσει τις δομές της ελληνικής κοινωνίας ,την αγορά εργασίας και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Η συμμετοχή του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας στο ευρωπαϊκό έργο  “Land of Hope” στοχεύει στην κοινωνική ,πολιτισμική και οικονομική ένταξη των προσφύγων, μεταναστών και των αιτούντων άσυλο στις εκάστοτε τοπικές κοινότητες μέσω της εκπαίδευσης/ευκαιριών μάθησης.

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης συνάντησης του έργου που πραγματοποιήθηκε στη Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας μεταξύ 3 και 4 Φεβρουαρίου 2017 οι εταίροι συζήτησαν τα επόμενα βήματα. Στο πλαίσιο αυτό οι εταίροι του έργου πρόκειται να αναπτύξουν υλικό Γλώσσας και Επικοινωνίας που στόχο θα έχει να αυξήσει το ποσοστό αλφαβητισμού των ενηλίκων μεταναστών και των προσφύγων.

Το επόμενο βήμα θα είναι η διοργάνωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του προσωπικού των εταίρων του έργου. Το προσωπικό το οποίο πρόκειται να πάρει μέρος στις δραστηριότητες αυτές, θα αποκτήσει την απαραίτητη γνώση και εμπειρία για να μπορέσει να εφαρμόσει ανάλογες μεθόδους στη χώρα του με στόχο να βοηθηθούν μετανάστες και πρόσφυγες.

Αναπτύσσοντας υλικό Γλώσσας και Επικοινωνίας για μετανάστες και πρόσφυγες

Related Posts