Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Νέο μοντέλο για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας σε γυναίκες πρόσφυγες και μετανάστριες

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου “ICRSI – International Cooperation for rehabilitation and social integration of women refugees in Turkey and in Europe!” παρουσίασε ένα νέο μοντέλο για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας σε πρόσφυγες και μετανάστριες γυναίκες σε διεθνή συνάντηση εκπροσώπων φορέων από επτά (7) διαφορετικές χώρες που έγινε στην πόλη Gaziantep της Νοτιοανατολικής Τουρκίας.

Στη συνάντηση αυτή συζητήθηκαν επίσης τρόποι για την αντιμετώπιση των προβλημάτων επιβίωσης και κοινωνικής ένταξης των προσφύγων και ειδικότερα των γυναικών στις τοπικές κοινωνίες και το ρόλο που καλείται να διαδραματίσει η τοπική αυτοδιοίκηση και η κοινωνία των πολιτών σε αυτή τη διαδικασία.

Για το λόγο αυτό θα διοργανωθούν ενημερωτικοί κύκλοι και ανταλλαγή καλών πρακτικών στην Πολωνία, τη Λετονία, την Αλβανία, την Τσεχία, τη Ρουμανία και φυσικά την Ελλάδα. Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας θα χρηματοδοτήσει 4 άτομα που θα ταξιδέψουν στις χώρες αυτές προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιμόρφωσης και στη μεταφορά τεχνογνωσίας στη χώρα μας.

Σχετικό Άρθρο:  Γιατί στην Ελλάδα δεν έχουμε αρκετές εταιρίες τεχνολογικής καινοτομίας;

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας – www.ied.eu – ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 2410626943 – Υπεύθυνη επικοινωνίας: κα. Τζούλη Μπαχούσι.

Νέο μοντέλο για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας σε γυναίκες πρόσφυγες και μετανάστριες

Related Posts