Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Living Labs σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές

Μία πολύ σημαντική νέα συνεργασία έχει ξεκινήσει το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας με ένα δίκτυο 22 φορέων από την Ευρώπη, την Αφρική, και την Ασία για την ανάπτυξη νέων καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων επιχειρηματικής ανάπτυξης σε αγροτικές και απομακρισμένες περιοχές που βασίζονται στην ανοικτή καινοτομία. Στόχος είναι η δημιουργία προστιθέμενης αξίας στην τοπική παραγωγή και στην ενίσχυση της απασχόλησης στις μικρές αγροτικές επιχειρήσεις. Τα living labs θα διερευνηθούν σε 22 χώρες και θα αναπτυχθεί μεθοδολογία και εργαλεία για τη συνεργασία και κοινή ανάπτυξη προϊόντων. Σε αυτό το δίκτυο συμμετέχει εκτώς των άλλων το μεγαλύτερο ερευνητικο κέντρο του κόσμου Mashahousets Institute of Technology και το Dubai Investment Group. Στην αρχική συνάντηση που έγινε στο Βερολίνο εξετάσθηκαν τα επόμενα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν, καθώς και το πιθανό χρονοδιάγραμμα δράσεων και πιλοτικών εφαρμογών ανά χώρα.

Living Labs σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές

Related Posts