Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Τι πρέπει να ξέρετε σε περίπτωση ελέγχου – Λογιστικά βιβλία και λοιπά θεωρημένα

Θα πρέπει να ελέγξετε και να έχετε στο αρχείο σας, σε προσβάσιμο σημείο, τα λογιστικά σας βιβλία ενημερωμένα (σε περίπτωση χειρόγραφων βιβλίων) ή εκτυπωμένα (σε περίπτωση μηχανογραφημένων βιβλίων).

Σύμφωνα με τον Κ.Φ.Α.Σ. Ν. 4093/2012 η ενημέρωση των Λογιστικών Βιβλίων σε επιχείρηση που Τηρούν απλογραφικά βιβλία, θα πρέπει να γίνεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα κάθε ημερολογιακού τριμήνου και όχι πέρα του χρόνου της εμπρόθεσμης υποβολής περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ (δηλαδή ενημέρωση μέχρι το τέλος Απριλίου – Ιουλίου – Οκτωβρίου – Ιανουαρίου αντίστοιχα.

Τέλος, να αναφέρουμε ότι τα αθεώρητα βιβλία που ενημερώνονται μηχανογραφικά μπορεί να μην εκτυπώνονται, εφόσον φυλάσσονται σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα αποθήκευσης (Η/Υ) και με την προϋπόθεση άμεσης εκτύπωσης όταν ζητηθεί από τον φορολογικό έλεγχο (Ν. 4093/92, άρθρο 9, παράγραφος 7).

Η δική μας πρόταση είναι, να μην κάνετε χρήση αυτής της (ευνοϊκής) διάταξης και στους χρόνους ενημέρωσης (ανάλογα της κατηγορίας των λογιστικών βιβλίων που τηρεί η επιχείρησή σας), να έχετε ολοκληρώσει και την εκτύπωση τους, έτσι ώστε σε περίπτωση ελέγχου, από οποιοδήποτε κλιμάκιο του Υπουργείου Οικονομικών (ΣΔΟΕ, Δ.Ο.Υ., κλπ) να μπορεί αυτός να ολοκληρωθεί άμεσα, χωρίς να αφήσει εκκρεμότητες, βάση των οποίων θα πρέπει να συνεχιστεί ή να επανέλθει.

Σχετικό Άρθρο:  Tέλος οι επιδοτήσεις και η επιστροφή ΦΠΑ σε όσους χρωστούν στα Ταμεία

Nα έχετε σε προσβάσιμο σημείο προς επίδειξη την σχετική Γνωστοποίηση που έχουμε κάνει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και σε περίπτωση ύπαρξης Ειδικού Μηχανισμού Σήμανσης (εάν κάνετε χρήση μηχανογραφικής εκτύπωσης τιμολογίων και λοιπών παραστατικών εσόδων) ή Φορολογικής Ταμειακής Μηχανής θα πρέπει να έχετε επίσης σε προσβάσιμο σημείο το «Βιβλίο συντήρησης και επισκευών» θεωρημένα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Φορολογικά στοιχεία που ζητάει το ΣΔΟΕ αν κάνει έλεγχο σε μαγαζί:

 1. ΒΙΒΛΙΑ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΘΕΩΡΗΜΕΝΑ ΕΤΟΥΣ 2012
 2. ΒΙΒΛΙΑ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΠΑ 2013.
 3. ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΦΠΑ 2013.
 4. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΦΠΑ ΕΤΟΥΣ 2012.
 5. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΘΕΩΡΗΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ.
 6. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Ε1.
 7. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Ε3 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.
 8. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΛ. Ε9.
 9. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΚΑΙ 2011.
 10. ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ (ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ)
 11. ΟΤΙ ΚΟΒΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΛ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ, ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, ΦΤΜ ΚΑΙ ΖΗΤΑ.
 12. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ.
 13. ΒΙΒΛΙΟ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

Τι πρέπει να ξέρετε σε περίπτωση ελέγχου – Λογιστικά βιβλία και λοιπά θεωρημένα

Related Posts