All posts tagged: Διαρθρωτική Προσαρμογή Επιχειρήσεων

Καταβολή της τελικής δόσης του Προγράμματος Διαρθρωτικής Προσαρμογής προς τις Επιχειρήσεις / Δικαιούχους

Από αρχές Αυγούστου έχει ξεκινήσει η διαδικασία καταβολής του ποσού της τελικής δόσης προς τις Επιχειρήσεις / Δικαιούχους του Προγράμματος Διαρθρωτικής Προσαρμογής.

Καταβολή της τελικής δόσης του Προγράμματος Διαρθρωτικής Προσαρμογής προς τις Επιχειρήσεις / Δικαιούχους
Περισσότερα

Με ποιες δαπάνες γλιτώνουν φόρο οι ελεύθεροι επαγγελματίες

Περισσότερους φόρους θα κληθούν να πληρώσουν το 2014 οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αφού τα καθαρά εισοδήματά τους θα φορολογούνται πλέον από το πρώτο ευρώ με φόρο 26%. Μάλιστα αν τα εισοδήματα υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ, τότε στο ποσό του εισοδήματος που υπερβαίνει το συγκεκριμένο όριο επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 33%.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και επιτηδευματίες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι στο ποσό του φόρου θα υπολογίζεται και προκαταβολή φόρου για το επόμενο έτος, ενώ έχουν καταργηθεί όλες οι φοροαπαλλαγές που ίσχυαν στο παρελθόν (ενοίκια κατοικίας, τόκοι δανείων πρώτης κατοικίας, ιατρικές δαπάνες, ασφάλειες ζωής, φροντιστήρια κ.λπ.).

Οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι μπορούν να περιορίσουν τη φορολογική τους επιβάρυνση με τις επαγγελματικές δαπάνες που θα παρουσιάσουν στην εφορία. Μέχρι το τέλος του έτους έχουν ακόμη το χρονικό περιθώριο να κόψουν κάποιο τιμολόγιο που θα θεωρηθεί επαγγελματική δαπάνη και θα τους γλιτώσει από φόρο. Κάθε επαγγελματίας μπορεί να μειώσει το κέρδος του, μέσω των δαπανών που μπορεί να καταχωρίσει στα βιβλία του τα οποία προβλέπονται από τον νόμο, με την προϋπόθεση βέβαια ότι δεν θα πέσει στην «τσιμπίδα» των τεκμηρίων, γιατί τότε δεν θα το γλιτώσει το 26%, ακόμη και αν έχει ζημιές στην επιχείρησή του.

Βασική αρχή για την αναγνώριση της δαπάνης είναι να υπάρχει το ανάλογο παραστατικό (τιμολόγιο, λογαριασμός κ.λπ.) αλλά και η δαπάνη αυτή θα πρέπει να είναι παραγωγική για την επιχείρηση. Αφορά, δηλαδή, δαπάνη που πραγματοποιείται για την επίτευξη κέρδους, αλλά και για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης.

Σύμφωνα με τον φοροτεχνικό Ηλίας Xατζηγεωργίου, ορισμένες από τις δαπάνες που δεν θα πρέπει να ξεχνούν οι επαγγελματίες να καταχωρίζουν στα βιβλία τους, προκειμένου να γλιτώσουν φόρους είναι οι εξής:

1 Ασφαλιστικές εισφορές

(ΟΑΕΕ- ΤΣΜΕΔΕ κ.λπ.): Οι ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί μέσα στο διαχειριστικό έτος θα καταχωρίζονται κανονικά στα βιβλία της επιχείρησης και θα αυξάνουν τα έξοδά της.

2 Τα ενοίκια του καταστήματος ή του γραφείου, οι δαπάνες ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κ.λπ. καταχωρίζονται κανονικά στα έξοδα. Εδώ αξίζει να αναφερθεί ότι αν ο επαγγελματίας έχει έδρα το σπίτι του, τότε θα μπορεί να εκπίπτουν τα έξοδα αυτής της κατηγορίας, κατ’ αναλογία όμως, τα οποία είναι συνήθως το 1/3 του συνολικού εξόδου.

3 Κινητό τηλέφωνο: μπορεί να καταχωρίζεται στα έξοδα της επιχείρησης, όμως έξοδο θα λογίζεται το 50% του συνολικού εξόδου και έως των αριθμό εργαζομένων που απασχολεί η επιχείρηση (π.χ. εάν ένας επαγγελματίας δεν έχει προσωπικό αλλά έχει 2 κινητά θα εκπίπτει το 50% της αναλογίας της δαπάνης).

4 Δαπάνες για Ι.Χ. αυτοκίνητο: όταν ο ελεύθερος επαγγελματίας έχει στην κατοχή του Ι.Χ αυτοκίνητο μπορεί να εκπίπτει κατά περίπτωση δαπάνες για αυτό όπως βενζίνες, service κ.λπ., βέβαια δεν θα μπορεί να εκπίπτει το ΦΠΑ των δαπανών και δεν θα υπολογίζεται η δαπάνη ανάλογα με τα κυβικά του αυτοκινήτου. Εάν το αυτοκίνητο είναι έως 1.600 κ.εκ θα χάνει το 30% της δαπάνης, ενώ εάν είναι πάνω από 1.600 κ.εκ δεν θα αναγνωρίζεται το 65% της δαπάνης. Όλα αυτά ισχύουν ακόμη και αν το αυτοκίνητο είναι νοικιασμένο ή το έχουμε στην κατοχή μας μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing).

5 Δαπάνες για δίκυκλα εκπίπτουν στο σύνολό τους, με την προϋπόθεση φυσικά ότι ο επαγγελματίας έχει κάποιο δίκυκλο στην κατοχή του.

6 Δαπάνες ταξιδιού: εάν ο επαγγελματίας έχει κάποιο πελάτη ή προμηθευτή στο εξωτερικό ή σε άλλη πόλη της Ελλάδας θα μπορεί να περνάει στα έξοδά του, τα έξοδα του ταξιδιού.

7 Αγορές πάγιων: η δαπάνη για αγορά πάγιου περιουσιακού στοιχείου (Η/Υ, laptop, αυτοκίνητο, μηχανάκι, φωτοτυπικό μηχάνημα κ.λπ.) της επιχείρησης εκπίπτει από τα έξοδα της επιχείρησης. Βέβαια εδώ ισχύει η διαδικασία των αποσβέσεων, η οποία ποικίλλει ανάλογα με το είδος του πάγιου, όμως ο νόμος δίνει το δικαίωμα στην επιχείρηση εάν το πάγιο είναι αξίας έως 1.500 ευρώ να μπορεί να γίνεται ολική απόσβεση μέσα στη χρονιά.

Άλλα έξοδα

Άλλες βασικές δαπάνες που δεν πρέπει να ξεχνιούνται είναι η γραφική ύλη, τα χαρτικά, τα έξοδα αποστολής εγγράφων, τα έξοδα μετακίνησης, τα αναλώσιμα, η μισθοδοσία και έξοδα εργοδοτικών εισφορών και γενικά οποιαδήποτε έξοδα μπορούν να χαρακτηριστούν ως βασικά έξοδα της επιχείρησης που είναι προς το συμφέρον αυτής. Βασικό σημείο που θα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα όλοι οι επαγγελματίες είναι ότι από 1η Ιανουαρίου 2014 υπάρχουν κάποιοι βασικοί περιορισμοί στα έξοδα που θα μπορούν να εκπίπτουν οι επιχειρήσεις.

Ο νόμος προβλέπει ότι από 1 Ιουλίου 2014, δεν θα εκπίπτουν οι δαπάνες και οι αγορές αγαθών που το τιμολόγιο αυτών είναι άνω των 500 ευρώ συνολικά και η πληρωμή του προμηθευτή δεν έχει γίνει μέσω τράπεζας (κατάθεση, μεταφορά, επιταγή κλπ). Ακόμα δεν εκπίπτουν σε καμία περίπτωση τα πρόστιμα, οι φόροι, οι έκτακτες εισφορές, το τέλος επιτηδεύματος, και το «χαράτσι» που επιβάλλεται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, αλλά και οι εργοδοτικές εισφορές των εργαζομένων της επιχείρησης που δεν έχουν πληρωθεί μέσα στη χρονιά. Επίσης για πρώτη φορά ξεκαθαρίζεται, το ποσό της δαπάνης που αναγνωρίζεται για έξοδα που αφορούν δαπάνες για οργάνωση σεμιναρίων και ημερίδων, όσο και για έξοδα για διεξαγωγή εορταστικών εκδηλώσεων, σίτισης και διαμονής φιλοξενούμενων προσώπων. Το ποσό της δαπάνης που αναγνωρίζεται γι’ αυτό τον σκοπό περιορίζεται μόνο στα 300 ευρώ για κάθε συμμετέχοντα και με την προϋπόθεση ότι δεν ξεπερνά το 0,5% του ετήσιου τζίρου.

Σημειώστε ακόμη ότι δεν αναγνωρίζονται τα έξοδα που πραγματοποιούνται από πρόσωπα ή εταιρείες που είναι φορολογικοί κάτοικοι κρατών που δεν είναι συνεργαζόμενα με τη χώρα μας ή υπόκεινται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς, εκτός εάν ο φορολογούμενος αποδείξει ότι το έξοδο αυτό είναι πραγματικό και δεν έγινε με σκοπό την αποφυγή φορολογίας. Μέσα στα κράτη που αφορούν την κατηγορία αυτή είναι η Κύπρος και η Βουλγαρία.


Με ποιες δαπάνες γλιτώνουν φόρο οι ελεύθεροι επαγγελματίες
Περισσότερα

Tέλος οι επιδοτήσεις και η επιστροφή ΦΠΑ σε όσους χρωστούν στα Ταμεία

Παγώνουν, σύμφωνα με πληροφορίες, κάθε είδους ενισχύσεις, επιδοτήσεις και η επιστροφή ΦΠΑ, για όσους χρωστούν στα ασφαλιστικά ταμεία , στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής.

Συγκεκριμένα συμψηφισμό οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και επιδοτήσεων και επιστροφών ΦΠΑ προωθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο Εργασίας και με τον τρόπο αυτό, οι οφειλέτες δεν θα μπορούν να εισπράξουν εάν δεν έχουν τακτοποιήσει προηγουμένως τις οφειλές τους. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το μέτρο συζητήθηκε κατά την σημερινή συνάντηση της ηγεσίας του υπουργείου Εργασίας με την τρόικα στο υπουργείο Οικονομικών και έγινε κατ’ αρχήν δεκτό από τους εκπροσώπους των δανειστών. Το μέτρο θα θεσμοθετηθεί με ειδική διάταξη στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας που έχει τεθεί ήδη σε δημόσια διαβούλευση και αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή έως το τέλος της εβδομάδας. Εκτιμάται ότι με τον τρόπο αυτό θα εξοικονομηθούν περί τα 500 εκατομμύρια ευρώ από τα 700, που απαιτούνται προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα ελλείμματα των ταμείων και να μην θιγούν οι συντάξεις, καθώς μόνο στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) οι οφειλέτες υπερβαίνουν τις 200.000 και οι οφειλές τα 500 εκατομμύρια ευρώ. Το υπουργείο Εργασίας προσδοκά να εισπράξει ακόμη 200 εκατομμύρια ευρώ, από τους οφειλέτες του ΙΚΑ για τους οποίους έχουν διαπιστωθεί διαφορές ανάμεσα στις εισφορές που καταβάλλουν και στο περιεχόμενο των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων που υποβάλλουν. Στην περίπτωση αυτή οι οφειλέτες, προκειμένου να αποφύγουν την εφαρμογή των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης, θα πρέπει να προσέρχονται αυτοπροσώπως στα υποκαταστήματα για τη ρύθμιση των οφειλών τους. Οι εκπρόσωποι των δανειστών πάντως φαίνεται να είναι επιφυλακτικοί σε ότι αφορά την αύξηση των 48 δόσεων που ισχύουν σήμερα για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία.


Tέλος οι επιδοτήσεις και η επιστροφή ΦΠΑ σε όσους χρωστούν στα Ταμεία
Περισσότερα

Eπιχειρήσεις: Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μέχρι τέλος του έτους

Α.Φ.Μ.(τελ. ψηφίο) Διαχειριστική Περίοδος Νοεμβρίου 2013

1  Μέχρι 2 0 Δεκεμβρίου 2013

2 Μέχρι 2 3 Δεκεμβρίου 2013

3 Μέχρι 24 Δεκεμβρίου 2013

4 Μέχρι 27 Δεκεμβρίου 2013

5 Μέχρι 30 Δεκεμβρίου 2013

6 Μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2013

7 Μέχρι 2 Ιανουαρίου 2014

8 Μέχρι 3 Ιανουαρίου 2014

9 Μέχρι 7 Ιανουαρίου 2014

10-50 Μέχρι 8 Ιανουαρίου 2014

60-00 Μέχρι 9 Ιανουαρίου 2014

Υποβολή περιοδικής δήλωσης

• Αρχικές εμπρόθεσμες περιοδικές δηλώσεις με χρεωστικό υπόλοιπο:

Διαχειριστική περίοδος Νοεμβρίου 2013 (για υπόχρεους σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων του Κ.Φ.Α.Σ.)  – Μέχρι 20 Δεκεμβρίου 2013

• Αρχικές εμπρόθεσμες περιοδικές δηλώσεις με πιστωτικό ή μηδενικό υπόλοιπο:

Διαχειριστική περίοδος Οκτωβρίου 2013 (για υπόχρεους σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων του Κ.Φ.Α.Σ.)  – Μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2013

Παροχές που καταβάλλονται χωρίς νόμιμη ή συμβατική υποχρέωση, Αμοιβές μελών Δ.Σ.  Α.Ε. μη καθοριζόμενες από το καταστατικό

Για παρακράτηση που έλαβε χώρα το μήνα Νοέμβριο 2013 Μέχρι 15 Δεκεμβρίου 2013

Στατιστική δήλωση (INTRASTAT)

Για τον μήνα Νοέμβριο 2013 – Μέχρι 26 Δεκεμβρίου 2013

Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών (Αποκτήσεις και Παραδόσεις)

  1. Υποβολή μέσω διαδικτύου  – Διαχειριστική περίοδος Νοεμβρίου 2013 – Μέχρι 27 Δεκεμβρίου 2013
  2. Υποβολή σε Δ.Ο.Υ. – Διαχειριστική περίοδος Νοεμβρίου 2013  – Μέχρι 27 Δεκεμβρίου 2013

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Υποβολή ΑΠΔ Οικοδομοτεχνικών Έργων μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2013

Υποβολή Α.Π.Δ., για Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων μέσω διαδικτύου μισθολογικής περιόδου Νοεμβρίου 2013 – μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2013

Υποβολή ΑΠΔ Κοινών Επιχειρήσεων

Για τη Μισθολογική περίοδο Νοεμβρίου 2013, η Α.Π.Δ. υποβάλλεται  μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2013

Υποβολή ΑΠΔ Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. (α΄ και β΄ βαθμού)

Για τη Μισθολογική περίοδο Νοεμβρίου 2013, η Α.Π.Δ. υποβάλλεται  μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2013

Καταβολή Ασφαλιστικών Εισφορών

 Η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών της μισθολογικής περιόδου Νοεμβρίου 2013 γίνεται – Μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2013


Eπιχειρήσεις: Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μέχρι τέλος του έτους
Περισσότερα