Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Καταβολή της τελικής δόσης του Προγράμματος Διαρθρωτικής Προσαρμογής προς τις Επιχειρήσεις / Δικαιούχους

Από αρχές Αυγούστου έχει ξεκινήσει η διαδικασία καταβολής του ποσού της τελικής δόσης προς τις Επιχειρήσεις / Δικαιούχους του Προγράμματος Διαρθρωτικής Προσαρμογής.

Το θετικό αυτό στοιχείο έρχεται σαν αποτέλεσμα της συντονισμένης προσπάθειας της ομάδας του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, το οποίο λειτουργεί και σαν Σύμβουλος Διαρθρωτικής Προσαρμογής των Επιχειρήσεων / Δικαιούχων.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ενημερώνεστε συνεχώς είτε μέσω της ιστοσελίδας μας
www.entre.gr
είτε μέσω της ιστοσελίδας της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος
www.eiead.gr

Καταβολή της τελικής δόσης του Προγράμματος Διαρθρωτικής Προσαρμογής προς τις Επιχειρήσεις / Δικαιούχους

Related Posts