ΜΜΕ

Ενημερώθειτε για τις δράσεις του ΙΝΑΝΕΠ για την υποστήριξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου «StartApp – Starting with Apprenticeship: Βιώσιμες στρατηγικές για την πρόσληψη νέων που ενδιαφέρονται για την ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση».

Ενημερώθειτε για τις δράσεις του ΙΝΑΝΕΠ για την υποστήριξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
Περισσότερα

Πώς να Δημιουργήσω την Πρόταση Αξίας μιας Μικρής Αγροδιατροφικής Επιχείρησης;

Ο Αγροδιατροφικός Τομέας σε παγκόσμιο επίπεδο καλείται να απαντήσει σε προκλήσεις όπως το «μέλλον των 9 δισ», τον υψηλό ρυθμό απώλειας της βιοποικιλότητας, την κλιματική αλλαγή, την αναγκαιότητα της επαναχρησιμοποίησης των παραδοσιακών ποικιλιών για προώθηση της Μεσογειακής Διατροφής.

Πώς να Δημιουργήσω την Πρόταση Αξίας μιας Μικρής Αγροδιατροφικής Επιχείρησης;
Περισσότερα