ΜΜΕ

Ενημερώθειτε για τις δράσεις του ΙΝΑΝΕΠ για την υποστήριξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 2

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου «StartApp – Starting with Apprenticeship: Βιώσιμες στρατηγικές για την πρόσληψη νέων που ενδιαφέρονται για την ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση».

Ενημερώθειτε για τις δράσεις του ΙΝΑΝΕΠ για την υποστήριξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 2
Περισσότερα

Ενημερώθειτε για τις δράσεις του ΙΝΑΝΕΠ για την υποστήριξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου «StartApp – Starting with Apprenticeship: Βιώσιμες στρατηγικές για την πρόσληψη νέων που ενδιαφέρονται για την ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση».

Ενημερώθειτε για τις δράσεις του ΙΝΑΝΕΠ για την υποστήριξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
Περισσότερα