Μελέτες

Αποτελέσματα έρευνας σε άνεργους νέους

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος Be Positive – A positive psychological approach to enhancing resilience and utilizing strengths in European unemployed youth”, πραγματοποίησε εκτεταμένη έρευνα και συνεντεύξεις με άνεργους νέους καθώς και με επαγγελματίες από τον χώρο της εκπαίδευσης / κατάρτισης και της συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού.

Αποτελέσματα έρευνας σε άνεργους νέους
Περισσότερα