Απασχόληση

Αξιολόγησε τις ψηφιακές σου δεξιότητες και απόκτησε σχετικό πιστοποιητικό!

Το 2006 συμφωνήθηκε το Ευρωπαϊκό εγχειρίδιο με τις βασικές δεξιότητες που θα πρέπει να έχουν οι «εργαζόμενοι / επιχειρηματίες του μέλλοντος».

Αξιολόγησε τις ψηφιακές σου δεξιότητες και απόκτησε σχετικό πιστοποιητικό!
Περισσότερα

Επίσκεψη στον Δημοτικό Λαχανόκηπο του Δήμου Λαρισαίων

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (ΙΝ.ΑΝ.ΕΠ.) διοργανώνει σε συνεργασία με τον Δήμο Λαρισαίων, το 2ο θεματικό εργαστήρι αγροτικής επιχειρηματικότητας & επαγγελματικού προσανατολισμού για γυναίκες μετανάστες στην Ελλάδα! 

Επίσκεψη στον Δημοτικό Λαχανόκηπο του Δήμου Λαρισαίων
Περισσότερα

Αποτελέσματα έρευνας για την απασχόληση των νέων μέσω ανάπτυξης μακροπρόθεσμων δεξιοτήτων απασχολησιμότητας

Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου «WORTH: Youth Employment at Work Life Through Long Term Employability Skills» πραγματοποιήθηκε έρευνα η οποία αφορά τη διερεύνηση των μακροπροθέσμων δεξιοτήτων απασχολησιμότητας των νέων και τον προσδιορισμό των στρατηγικών κατάρτισης, δημιουργώντας μία μεθοδολογία εκπαίδευσης για νέους εκπαιδευτές, η οποία και διεξήχθη στην Ελλάδα (GR), την Ιταλία (IT), την Ισπανία (ES), την Τουρκία (TR) και τη Βουλγαρία (BG).

Αποτελέσματα έρευνας για την απασχόληση των νέων μέσω ανάπτυξης μακροπρόθεσμων δεξιοτήτων απασχολησιμότητας
Περισσότερα

Έρευνα για τις απαραίτητες κοινωνικές δεξιότητες στον επαγγελματικό χώρο

Οι κοινωνικές δεξιότητες είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό για την απόκτηση μιας θέσης εργασίας αλλά και ταυτόχρονα ένα ισχυρό πλεονέκτημα για την διατήρηση μιας ήδη υπάρχουσας.

Έρευνα για τις απαραίτητες κοινωνικές δεξιότητες στον επαγγελματικό χώρο
Περισσότερα