Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Υποστήριξη και ενδυνάμωση νέων ανέργων ή/και NEETs

Ενημερωτικό Δελτίο Αύγουστος 2016

Σχετικά με το Έργο Be Positive“: Φορείς και οργανισμοί από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστρία, την Βουλγαρία, την Ελλάδα, την Ισπανία και την Σουηδία αναπτύσσουν μια ιδιαίτερα πρωτοποριακή μέθοδο εκπαίδευσης με στόχο την υποστήριξη και ενδυνάμωση νέων ανέργων ή/και NEETs (νέα άτομα χωρίς πρόσβαση στην εργασία και στην εκπαίδευση). Η μέθοδος αυτή θα προετοιμάσει τους ωφελούμενους έτσι ώστε όχι μόνο να προσαρμοστούν σε ενδεχόμενα στρεσογόνα γεγονότα τα οποία και θα αφομοιώσουν και αντιμετωπίσουν με επιτυχία αλλά και να χρησιμοποιήσουν αυτά τα γεγονότα ως ευκαιρίες για θετική ανάπτυξη με βάση την αναγνώριση και την αξιοποίηση βασικών εργαλείων και διαδικασιών της Θετικής Ψυχολογίας. Τα παραπάνω θα επιτευχθούν μέσω της δημιουργίας ενός εξειδικευμένου προγράμματος κατάρτισης. Το τελικό αποτέλεσμα του Έργου θα είναι ότι διάφοροι φορείς και οργανισμοί θα έχουν διαθέσιμους πόρους για την θετική αντιμετώπιση ψυχολογικών θεμάτων των νέων ανέργων ή/και των NEETs.

Δραστηριότητες:

Οι εταίροι του έργου οργάνωσαν και υλοποίησαν εκδηλώσεις προβολής και προώθησης των αποτελεσμάτων του έργου στις χώρες τους.

Σχετικό Άρθρο:  Δωρεάν σεμινάριο για νέους άνεργους απο το ΙΝΑΝΕΠ

Επιπλέον, συνεχίζονται οι δράσεις προβολής και προώθησης του έργου, μέσω των ενημερωτικών δελτίων, φυλλαδίων, συναντήσεων με ενδιαφερόμενους, εκδηλώσεων και των κοινωνικών δικτύων.

Όλα τα Παραδοτέα του Έργου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Έργου: www.bpositive.eu

Facebook: www.facebook.com/pages/BePositive/552017228233849

LinkedIn group: www.linkedin.com/grp/home?gid=8318935

Project number: 2014-1-SE01-KA202-000988

Εταίροι Έργου:

Folkuniversitetet Kursverksamheten vid Lunds Universitetet  www.folkuniversitetet.se

Centre for Appearance Rese- arch University West of England  www.uwe.ac.uk

BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH www.best.at

Business Foundation for Education  www.fbo.bg

INVESLAN www.inveslan.com

Institute of Entrepreneurship Development (iED) www.ied.eu

Υποστήριξη και ενδυνάμωση νέων ανέργων ή/και NEETs

Related Posts