All posts tagged: EU projects

Δωρεάν Online Σεμινάριο για το Ίντερνετ της Ενέργειας (ΙοΕ)

Αν είστε επιχειρηματίας, ερευνητής ή ένας οργανισμός που εργάζεται στον τομέα της ενέργειας, δεν γίνεται να χάσετε το επόμενο δωρεάν webinar του Erasmus+ έργου Internet of Energy-Education and Qualification.

«Διεξαγωγή συζήτησης για τις προκλήσεις των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στο I4.0, το διαδίκτυο της ενέργειας (IoE)».

Το webinar θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2019 στις 15.30  από τον Δρ h.c. Hamid Doost Mohammadian, καθηγητή για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στη Γερμανία και Ανώτερο Σύμβουλο της εταιρείας Danish Sustainable Platforms στη Δανία.

Πληροφορίες για το Webinar:

Η τεχνολογική πρόοδος έχει οδηγήσει σε νέες ευκαιρίες για βελτίωση των επιχειρήσεων. Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων, το Ίντερνετ της Ενέργειας, τα κυβερνο-φυσικά συστήματα, τα big data και το Machine Learning είναι νέες τεχνικές που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία 4.0 και δίνουν τη δυνατότητα στις εταιρείες να έχουν καλύτερη διαχείριση των πόρων και ευελιξία για να ανταποκριθούν στις επιχειρηματικές συνθήκες.

Δύο τεχνολογικές επαναστάσεις διαμορφώνουν την αυγή του 21ου αιώνα: η ανάπτυξη του Διαδικτύου και τη μεταστροφή προς ένα παγκόσμιο ενεργειακό σύστημα χωρίς άνθρακα. Η εξανθράκωση, η αποκέντρωση και η ψηφιοποίηση μετασχηματίζουν τον ενεργειακό τομέα. Αυτές οι τρεις παγκόσμιες τάσεις αλλάζουν τον τρόπο παραγωγής, διανομής και κατανάλωσης της ενέργειας.

Σήμερα το “IoE” βοηθά τα διευθυντικά στελέχη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να κάνουν έξυπνη προμήθεια και διαχείριση της ενέργειας. Η εξοικονόμηση ενέργειας έχει αλλάξει από οικονομία ισχύος σε οικονομία δεδομένων και ισχύος. Το Ίντερνετ των πραγμάτων (IoT) επηρεάζει τον ενεργειακό τομέα σε όλα τα τμήματα της αλυσίδας εφοδιασμού και επηρεάζει το IoE Industry 4.0. Σε αυτό το webinar θα εξεταστούν ορισμένα σημαντικά συναφή ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων των προκλήσεων της ενέργειας, της ενεργειακής διαχείρισης, του τεχνικού και επιχειρηματικού μοντέλου, του διαδικτύου της ενέργειας (IoE).

Special Info:

Για να συμμετάσχετε, πρέπει να κάνετε κλικ στον σύνδεσμο που ακολουθεί και να ακολουθήσετε τις οδηγίες εγκατάστασης:

• Το webinar θα διεξαχθεί εδώ: http://fh-mittelstand.de/webinar?lang=en

• Διάρκεια Webinar: 30 λεπτά

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής

• Αυτό το webinar θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας FHM Adobe Connect, για την οποία θα χρειαστεί να κατεβάσετε plug-in.

• Κατά τη διάρκεια του webinar μπορείτε να θέτετε τις ερωτήσεις σας μέσω του συστήματος συνομιλίας που έχει αναπτυχθεί στην πλατφόρμα.

• Στο τέλος της συνεδρίας, ο προσκεκλημένος μας θα απαντήσει στις ερωτήσεις που θα τεθούν χρησιμοποιώντας αυτό το σύστημα.

Σας περιμένουμε!

Δωρεάν Online Σεμινάριο για το Ίντερνετ της Ενέργειας (ΙοΕ)
Περισσότερα

Εθνική Έκθεση για την παραγωγή τυριού. Η περίπτωση της Θεσσαλίας.

Μεταξύ των πολλών διαφορετικών τρόπων βελτίωσης της καθημερινής ζωής, όπως την ξέρουμε, η χρηματοδότηση για έρευνα, κάθε είδους έρευνα, είναι ασφαλώς μία από τις πιο αποτελεσματικές για την επίτευξη του πρωταρχικού σκοπού.

Εθνική Έκθεση για την παραγωγή τυριού. Η περίπτωση της Θεσσαλίας.
Περισσότερα

Pop-up καταστήματα: η πρώτη έκδοση του ηλεκτρονικού μαθήματος

Με επιτυχία υλοποιήθηκε η 3η διακρατική συνάντηση εταίρων πριν λίγες ημέρες στην πόλη της Λάρισας στα πλαίσια του έργου «PUSH – Οδηγός για αναδυόμενα καταστήματα (Pop-Up Shops)».

Pop-up καταστήματα: η πρώτη έκδοση του ηλεκτρονικού μαθήματος
Περισσότερα

Προκήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού υποβολής προσφορών για την Παροχή Υπηρεσιών για την υλοποίηση δράσεων του έργου “LIVERUR – Living Lab research concept in Rural Areas”.

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (Αναθέτων Φορέας) στο πλαίσιο του έργου LIVERUR – Living Lab research concept in Rural Areas με κωδικό 773757 που εντάσσεται στο πρόγραμμα Η2020-RUR-2017-2, αποφασίζει την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού υποβολής προσφορών με κριτήρια κατακύρωσης τη συμφερότερη οικονομικά προσφορά σε συνδυασμό με την ανάλογη εμπειρία για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών για την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων του προαναφερθέντος έργου.

Η συμμετοχή στον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που πληρούν τις οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρούσα προκήρυξη και διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία.

Κάθε υποψήφιος Ανάδοχος έχει δικαίωμα υποβολής προσφοράς τόσο για το σύνολο των παρεχόμενων εργασιών όσο και για επιμέρους εργασίες ξεχωριστά όπως αυτές περιγράφονται στο Άρθρο 2 της σχετικής προκήρυξης.

Ημερομηνία δημοσίευσης 31/05/2018
Αντικείμενο Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων που έχει αναλάβει ο Αναθέτων Φορέας στο πλαίσιο του έργου “LIVERUR – Living Lab research concept in Rural Areas”
Διάρκεια Έργου Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των παραπάνω εργασιών ορίζεται με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον κάθε τελικό Ανάδοχο έως και την λήξη του έργου LIVERUR, ήτοι στις 30/04/2021
Προϋπολογισθείσα Δαπάνη 10.200€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Παραλαβή Προκήρυξης www.entre.gr
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών 30/11/2018, 17:00
Τόπος κατάθεσης προσφορών Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, Ηρώων Πολυτεχνείου 169, 41223, Λάρισα, 4ος όροφος

Μπορείτε να δείτε την συνολική προκήρυξη εδώ.

Προκήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού υποβολής προσφορών για την Παροχή Υπηρεσιών για την υλοποίηση δράσεων του έργου “LIVERUR – Living Lab research concept in Rural Areas”.
Περισσότερα