Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Τα τελικά παραδοτέα του έργου IFCHEESE

Το έργο μας, «IFCHEESE – Innovative Focus on Natural Mountain Herbal Flavored Cheese by Protecting Traditional Production Methods» οδεύει προς την ολοκλήρωσή του.

Στόχος του Erasmus+ έργου IFCHEESE, ήταν να επικεντρωθεί στα προβλήματα των νέων και των τοπικών πληθυσμών που παράγουν τυρί με παραδοσιακές μεθόδους. Επιπλέον, το έργο στόχευε στην έρευνα, τη μελέτη και την καταγραφή / τεκμηρίωση του μοναδικού φυσικού βουτύρου με βότανα διατηρώντας τις παραδοσιακές τεχνικές και δημιουργώντας ευκαιρίες για αύξηση του εισοδήματος των νέων γυναικών, έτσι ώστε το ποσοστό μετοίκησης να μειωθεί και οι παραδοσιακές γνώσεις να μεταφερθούν στις επόμενες γενιές.

Κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια αναπτύχθηκαν τα οι ακόλουθες δράσεις και παραδοτέα στο πλαίσιο του έργου IF CHEESE:

  1. Καινοτόμες μέθοδοι παραγωγής παραδοσιακού βουτύρου αρωματισμένου με βότανα τυριού: Στο πλαίσιο του έργου εκπονήθηκε και δημοσιεύθηκε μια έκθεση σχετικά με τις καινοτόμες μεθόδους παραγωγής που περιλαμβάνει λεπτομερείς πληροφορίες, βήμα προς βήμα, σχετικά με την παραδοσιακή τυροκομική καλλιέργεια στις χώρες εταίρους.
  2. Πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης σχετικά με το καινοτόμο / ανταγωνιστικό ορεινό βοτανικό τυρί της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Αυτή η δικτυακή πύλη ηλεκτρονικής μάθησης και ο ιστότοπος που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου, περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες τεχνολογικές πληροφορίες για τους νέους παραγωγούς τυροκομικών προϊόντων, προκειμένου να προσεγγίσουν την εν λόγω καινοτομία. Ειδικότερα, περιλαμβάνει:
    • πρακτικές και hands-on νέες καινοτόμες οδηγίες παραδοσιακής τυροκομίας
    • πληροφορίες για τους νέους παραγωγούς τυροκομικών και φυσικά για τους επαγγελματίες του κλάδου, τους χομπίστες, αλλά και για τους καταναλωτές.
Σχετικό Άρθρο:  Πρακτική άσκηση στο Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας

Η πλατφόρμα παρουσιάζει χρήσιμες τεχνικές για τον τρόπο βελτίωσης της υφής, της γεύσης και της διατροφικής αξίας και, ως εκ τούτου, τονώνει την καινοτομία των προϊόντων μαζί με τις πληροφορίες για το ηλεκτρονικό εμπόριο.

3. Nτοκιμαντέρ για το βουνίσιο τυρί με άρωμα βοτάνων: Η ταινία μικρού μήκους παρουσιάζει πώς μπορεί να παραχθεί το πρωτοποριακό τυρί. Η ταινία αποτελείται από μεθόδους παραγωγής, πληροφορίες για τα φυτά και τα βότανα, τη σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία σε θέματα υγιεινής, αλλά και στρατηγική και τακτικές μάρκετινγκ.

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το έργο, τα παραδοτέα του και να αποκτήσετε βαθύτερη γνώση σχετικά με το τυρί με αρωματικά βότανα, προστατεύοντας παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής, μη διστάσετε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του έργου μας κάνοντας κλικ εδώ.

Τα τελικά παραδοτέα του έργου IFCHEESE

Related Posts