Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Προσομοίωση επιχειρηματικής δραστηριότητας από ομάδα γυναικών στη Βερδικούσια Ελασσόνας με την υποστήριξη του ΙΝ.ΑΝ.ΕΠ.

Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η προσπάθεια των γυναικών της Βερδικούσιας Ελασσόνας να δημιουργήσουν μικρά καλάθια δώρων με τοπικά παραδοσιακά προϊόντα της περιοχής. Συγκεκριμένα, το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας ανέθεσε στις γυναίκες της περιοχής να δημιουργήσουν μικρά καλάθια δώρων προκειμένου να διαπιστωθεί ο τρόπος συνεργασίας, οργάνωσης και καταμερισμού αρμοδιοτήτων όπως γίνεται σε μια επιχείρηση.

Η συνεργασία των γυναικών κύλησε χωρίς κανένα πρόβλημα και το αποτέλεσμα τους δικαίωσε.

 

 

Για την προσπάθεια οργάνωσης του γυναικείου συνεταιρισμού και της εμπειρίας από την προσομοίωση επιχειρηματικής δραστηριότητας μίλησε η υπεύθυνη της ομάδας κα. Χαραλάμπου Αθανασία.

 

 

Η παραπάνω δράση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Γυναικεία Κοινωνική Επιχειρηματικότητα: A path to equality» το οποίο υλοποιείται από το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας.

Προσομοίωση επιχειρηματικής δραστηριότητας από ομάδα γυναικών στη Βερδικούσια Ελασσόνας με την υποστήριξη του ΙΝ.ΑΝ.ΕΠ.

Related Posts