Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Προετοιμασία ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού «Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων των προσφύγων και μεταναστών».

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ “LAND OF HOPE -Rebuilding lives in the land of hope”, πραγματοποιήθηκε η 3η διακριτική συνάντηση μεταξύ των εταίρων στην πόλη της  Λάρισα τις ημέρες 4 και 5 Ιουλίου 2017.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας της διήμερης συνάντησης, όλοι οι εταίροι του έργου παρουσίασαν τις δραστηριότητες και τα καθήκοντα που έχουν υλοποιηθεί μέχρι στιγμής από κάθε χώρα.

Ο συντονιστής του έργου από τον Τούρκικο οργανισμό παρουσίασε το πρώτο Εκπαιδευτικό Υλικό που έχει ήδη αναπτυχθεί και παρέχεται δωρεάν στην ιστοσελίδα μας με τίτλο «Ανάπτυξη των δεξιοτήτων επικοινωνίας των προσφύγων/μεταναστών».

Παράλληλα, το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας έκανε μια πρώτη αναφορά για το δεύτερο Εκπαιδευτικό Υλικό που θα δημιουργηθεί το επόμενο διάστημα με θέμα την «Ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των προσφύγων και μεταναστών» για τη σωστή ενημέρωση και χρήση του διαδικτύου.

Τη δεύτερη ημέρα της συνάντησης έγινε επίσκεψη στο δήμο Λαρισαίων, όπου εκεί μας υποδέχθηκε ο Αντιδήμαρχος κ. Δεληγιάννης, και ενημέρωσε όλους τους εταίρους των χωρών για τις δράσεις και το μεγάλο έργο  που γίνονται από το Δήμο όσον αφορά τους τη στήριξη των προσφύγων και των μεταναστών που έχουν καταφθάσει στη Λάρισα τα δύο τελευταία χρόνια. Αυτό που παρατηρήθηκε είναι ότι όλες οι χώρες αντιμετωπίζουν σχεδόν τα ίδια προβλήματα με τους πρόσφυγες, αυτό όμως εξαρτάται βέβαια και από τον αριθμό ατόμων που έχουν να αντιμετωπίσουν.

Προετοιμασία ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού «Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων των προσφύγων και μεταναστών».

Related Posts