Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Εκπαιδευτικό υλικό για τους νέους σε ζητήματα προσωπικού branding & επιχειρηματικών ικανοτήτων

Η ένταξη των νέων στην εργασία και στην απασχόληση είναι ένας από τους στρατηγικούς στόχους για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Για να λειτουργήσει αυτό, θα πρέπει να ενισχυθούν οι νέοι άνεργοι σε δύο επίπεδα:

Πρώτον, εξοπλίζοντας αυτούς με τα κίνητρα και τις δεξιότητες που απαιτούνται για να εισέλθουν στην αγορά εργασίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη και τη θετική σκέψη. Δεύτερον, για πιο δραστήριους νέους που θα ήθελαν να διερευνήσουν την αυτό-απασχόληση, η δημιουργία ειδικής υποστήριξης για την προώθηση της επιχειρηματικότητας και της αυτό-απασχόλησης είναι αναγκαία, προκειμένου οι νέοι να ιδρύσουν τις δικές τους επιχειρήσεις ως εναλλακτική διαδρομή στην αγορά εργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, το έργο «Re-engage!  Εναλλακτικές διαδρομές για την παρακίνηση και τη συμμετοχή των νέων στην εργασία» έχει ως στόχο να δώσει στους νέους την ευκαιρία να γνωρίσουν την επιτυχία μέσω της αυτό-ανάπτυξης, της δημιουργικής σκέψης και της εξερεύνησης των δυνατοτήτων τους. Το έργο θα προσφέρει υποστήριξη κατάρτισης τόσο σε εκπαιδευτές/καθοδηγητές νέων, όσο και σε νέους (ειδικότερα σε NEETs). Έτσι, το έργο θα διεξάγει workshops αυτό-ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας που στοχεύουν στην ενδυνάμωση και την εκ νέου επανένταξη των νέων, ώστε να ξεκλειδώσουν τη δημιουργικότητα και την δυναμικότητα της σταδιοδρομίας τους ως εργαζόμενοι ή να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση.

Σχετικό Άρθρο:  Το Athens Startup Weekend University επιστρέφει για τέταρτη χρονιά!

Επανασύνδεση με την εργασία! Οι εταίροι του έργου κατά τη διάρκεια της 2ης Διακρατικής Συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα στις 27-28 Ιουνίου 2017 συζήτησαν προκειμένου το έργο να προχωρήσει στην ανάπτυξη των κύριων αποτελεσμάτων και παραδοτέων του, τα οποία είναι:

  • Κύκλος μαθημάτων με τίτλο «Make the Best out of Yourself» που στόχο έχει την ενδυνάμωση της αυτοπεποίθησης και της παρακίνησης, όπου θα βρείτε, αφενός εργαλεία, δεξιότητες και γνώσεις για να γίνετε ένας επιχειρηματίας και αφετέρου, συστάσεις για επαγγελματίες προσανατολισμού σε στρατηγικές που χρησιμοποιούνται για να ενεργοποιήσουν νέους εκπαιδευόμενους και εργαζόμενους που έχουν υποστεί αποδυνάμωση.
  • Δημιουργία μιας e-learning πλατφόρμας με τίτλο «ENGAGE-HUB», όπου μπορεί κάποιος να αναζητήσει βίντεο και διαδραστικό υλικό για την προσωπική του ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα.
  • «Creative ME Toolbox», ένα εργαλείο το οποίο θα παρέχει συμβουλές για το πώς να αναπτύξετε και να ξεκλειδώσετε τη δημιουργικότητα σας!
Εκπαιδευτικό υλικό για τους νέους σε ζητήματα προσωπικού branding & επιχειρηματικών ικανοτήτων

Related Posts