by Institute of Entrepreneurship Development iED

Το Οικολογικό Αποτύπωμα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Με ποιο τρόπο μπορεί να μειωθεί το οικολογικό αποτύπωμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων;

Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει αρνητικά κάθε ζωντανό οργανισμό. Για τον άνθρωπο σε ατομικό επίπεδο, η μόλυνση του περιβάλλοντος μπορεί να προκαλέσει μακροπρόθεσμα σοβαρά προβλήματα στην υγεία, ενώ σε συλλογικό επίπεδο, η κλιματική αλλαγή και καταστροφή του περιβάλλοντος θα έχει επιπτώσεις στην οικονομία εφόσον οι φυσικοί πόροι μειώνονται και η παραγωγή προϊόντων θα είναι αδύνατη.  

Η κλιματική αλλαγή είναι μια πραγματικότητα που κανείς πλέον δεν μπορεί να αμφισβητήσει. Η ανθρώπινη δραστηριότητα είναι η μεγαλύτερη αιτία της κλιματικής καταστροφής και της μόλυνσης του περιβάλλοντος. Πέρα από τις επιπτώσεις που θα έχει στο περιβάλλον θα έχει και πολύ σοβαρές επιπτώσεις σε ολόκληρη την οικονομία αυξάνοντας το κόστος μια επιχειρηματικής δραστηριότητας. Για να ανατραπεί αυτή η κατάσταση, χρειάζεται από τον καθένα ξεχωριστά μικρά αλλά σημαντικά βήματα.

Σε τέτοια βήματα και ενέργειες μπορούν να προσφύγουν και οι επιχειρήσεις. Αρκεί μόνο η υιοθέτηση μιας περισσότερο οικολογικής συμπεριφοράς.

Μείωση, Επαναχρησιμοποίηση, Ανακύκλωση

Το πρώτο βασικό βήμα προκειμένου μια επιχείρηση να έχει μια περισσότερο οικολογική συνείδηση είναι ο κανόνας των τριών R. Στα αγγλικά χρησιμοποιείται για τις λέξεις “Reduce, Reuse, Recycle”. Αρχικά, οι εταιρίες χρειάζεται να μειώσουν (Reduce) το ποσοστό αποβλήτων που χρησιμοποιούν στο μέγιστο βαθμό. Αυτό βέβαια δεν είναι πάντοτε εφικτό. Το δεύτερο βήμα είναι η επαναχρησιμοποίηση (Reuse) των προϊόντων σε βαθμό που φυσικά αυτό είναι εφικτό. Ως επιπλέον λύση, προτείνεται η ανακύκλωση (Recycle). Έτσι σε περίπτωση που δεν μπορούν να μειώσουν τα απόβλητά τους αλλά ούτε και να τα ξαναχρησιμοποιήσουν, τότε πρέπει να τα ανακυκλώσουν.

Ο πιο απλός τρόπος να εισάγουν οι εταιρίες την ανακύκλωση στο χώρο εργασίας είναι να εφοδιαστούν με τους ειδικούς κάδους, προσφέροντας άμεσα στους εργαζομένους τη δυνατότητα να ανακυκλώσουν τα απόβλητά τους.

Οικολογικές Λύσεις

Επιπλέον, οι εταιρίες θα πρέπει να αποβάλλουν εντελώς το πλαστικό από την καθημερινότητα τους. Όπου γίνεται χρήση σε πλαστικά, όπως για παράδειγμα πλαστικά ποτήρια, μπουκάλια κ.ά., μπορεί να αντικατασταθεί από γυάλινα επαναχρησιμοποιούμενα. Για τις εταιρίες παραγωγής, ένα πολύ σημαντικό βήμα είναι να αφαιρέσουν εξολοκλήρου τη χρήση πλαστικού στα προϊόντα τους. Για τη διανομή των προϊόντων μπορούν να αντικαταστήσουν τις πλαστικές σακούλες και τα κουτιά πακεταρίσματος με άλλα από ανακυκλώσιμα ή βιοδιασπώμενα υλικά.

Μια επιχείρηση θα μπορούσε να αναπτύξει οικολογικό χαρακτήρα αντικαθιστώντας τις καθημερινές ηλεκτρικές συσκευές με άλλες που θεωρούνται περισσότερο «πράσινες». Οι πράσινες ηλεκτρονικές συσκευές, που τα τελευταία χρόνια κερδίσουν όλο και περισσότερο έδαφος στην αγορά, είναι ικανές να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Οι συσκευές αυτές λειτουργούν έτσι ώστε να καταναλώνουν σημαντικά λιγότερη ενέργεια και να εκκρίνουν μικρότερο ποσοστό τοξικών ουσιών στο περιβάλλον. Τέτοιες συσκευές μπορούν να είναι κλιματιστικά, εκτυπωτές ακόμη και ψυγεία.

Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι μια πραγματικότητα πλέον, την οποία όλο και περισσότερο υιοθετούμε καθημερινά. Η σημασία του ψηφιακού μετασχηματισμού είναι μεγάλη. Ανεξάρτητα από τον χρόνο που μπορεί μια εταιρία να εξοικονομήσει μέσω αυτού, είναι και ένας τρόπος να συμβάλλει κανείς στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η ψηφιοποίηση των λειτουργιών και των διαδικασιών μιας επιχείρησης μειώνει την κατανάλωση χαρτιού και τη λειτουργία ηλεκτρικών συσκευών που επιβαρύνουν το περιβάλλον.

Τηλεργασία

Ακόμη και η τηλεργασία είναι ένας τρόπος που μπορεί να μειώσει το οικολογικό αποτύπωμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η οκτάωρη παρουσία των εργαζομένων στον εργασιακό χώρο απαιτεί μια συνεχόμενη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπλέον, η εργασία από το σπίτι μπορεί να μειώσει την εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Η μεγαλύτερη αιτία εκροής διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα είναι η χρήση του αυτοκινήτου.

Πολλοί εργαζόμενοι μπορεί να σημαίνει αυτόματα και πολλά αυτοκίνητα στους δρόμους. Για τις επιχειρήσεις εκείνες που η τηλεργασία δεν είναι εφικτή, προτείνεται η παρότρυνση των εργαζομένων να χρησιμοποιούν πιο οικολογικούς τρόπους μεταφοράς. Το ποδήλατο ή τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι ενδεικτικά κάποιοι από αυτούς.

Εκπαίδευση

Ως τελευταίο, αλλά εξίσου πολύ σημαντικό βήμα για την οικολογική ταυτότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι η ενημέρωση των εργαζομένων σχετικά με αυτή. Η γνώση είναι η αρχή όλων. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να εκπαιδεύσουν και να πληροφορήσουν την ομάδα τους σχετικά με τη σημασία της οικολογικής συνείδησης και να τους κάνουν σαφή την περιβαλλοντική πολιτική που ακολουθούνε. Μέσα από τη συζήτηση επιπλέον, μπορούν να ανταλλάξουν ιδέες σχετικά με επιπρόσθετες οικολογικές πρακτικές που θα μπορούσε να υιοθετήσει η επιχείρηση.

Η προστασία του περιβάλλοντος είναι υπόθεση όλων μας. Το οικολογικό αποτύπωμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπως είναι λογικό, δεν μπορεί να μειωθεί από τη μια στιγμή στην άλλη. Παρόλα αυτά αρκούν μικρές και σταθερές πράξεις και αλλαγές στο εργασιακό περιβάλλον, ικανές να κάνουν τη διαφορά τα επόμενα χρόνια.

Τελευταία Νέα

Μνημόνιο Συνεργασίας Mεταξύ iED και ΕΚΕΤΑ

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (iED), ένας βραβευμένος μη κερδοσκοπικός οργανισμός που στοχεύει στην ενίσχυση της καινοτομίας, την προώθηση και την ενδυνάμωση του επιχειρηματικού πνεύματος,...

Πράσινη Επιχειρηματικότητα…Με Συνείδηση!

της Αλεξάνδρας Κουτσουβά Η επιχειρηματική δραστηριότητα αποτελεί αναμφισβήτητα τον βασικό μοχλό ανάπτυξης της οικονομίας και της κοινωνίας μίας χώρας. Είναι μία από τις κύριες πηγές...

Έρευνα για τις Ψηφιακές Δεξιότητες των...

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας σας καλεί να συμμετέχετε στην έρευνα για τις ψηφιακές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τους εκπαιδευτικούς, για την ενσωμάτωση της...

Startup EU Academy Διαδικτυακή Πύλη για...

Η καταπολέμηση της ανεργίας αποτελεί προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς, εκτός από τη θετική επίδραση στους νέους, ενισχύει την νεανική επιχειρηματικότητα και συμβάλλει...

BIG INTERNPRIZE Δραστηριότητα Ανάπτυξης Επιχειρηματικών Ιδεών στην...

Λάβετε μέρος στη δραστηριότητα ανάπτυξης επιχειρηματικών ιδεών που θα πραγματοποιηθεί στο Rijeka της Κροατίας, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου "BIG InternPrize - Business Ideas Generation"....