by Institute of Entrepreneurship Development iED

Μπορούν οι γυναίκες επιχειρηματίες του κοινωνικού τομέα «να βγουν από το καβούκι τους»;

Ο αριθμός των γυναικών που συμμετέχουν στην οικονομική και επιχειρηματική ζωή έχει αυξηθεί. Πλέον κατέχουν ένα σημαντικό μέρος των θέσεων στην ανώτατη διοίκηση των επιχειρήσεων και πολλές από αυτές έχουν τη δική τους επιχείρηση. Το ζήτημα της επιχειρηματικότητας των γυναικών είναι επίκαιρο στις μέρες μας, καθώς υπάρχουν ακόμη εμπόδια για τις γυναίκες που θέλουν να ανελιχθούν επαγγελματικά. Σε ορισμένες χώρες, οι εταιρείες δεν θέλουν να προσλάβουν γυναίκες με μικρά παιδιά, καθώς βγαίνουν συχνά σε αναρρωτική άδεια. Είναι επίσης απίθανο να προσλάβουν νεαρές γυναίκες που έχουν μόλις παντρευτεί, καθώς μπορεί να μείνουν έγκυες με αποτέλεσμα να μην λειτουργούν αποτελεσματικά. Επιπλέον, οι άνδρες έχουν ακόμη το στερεότυπο ότι οι γυναίκες θα πρέπει να ασχολούνται με τα παιδιά, το μαγείρεμα, τις οικιακές εργασίες, κ.λπ., αλλά όχι με τις επιχειρήσεις.

Πώς μπορούνε οι γυναίκες να κάνουν την αλλαγή;

Πρώτα απ’ όλα, θα πρέπει να δημιουργηθούν κυβερνητικά προγράμματα στήριξης της γυναικείας επιχειρηματικότητας. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν καθόλου περιορισμοί στην πρόσληψη των γυναικών και στην ανάληψη ανωτέρων θέσεων στις επιχειρήσεις. Οι επιχορηγήσεις στα καλύτερα γυναικεία επιχειρηματικά σχέδια θα αυξήσουν επίσης τις πιθανότητες της ταχείας ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας των γυναικών. Θα ήταν επίσης επωφελές για τις γυναίκες να κατέχουν προνόμια ή να πάρουν  επιδοτήσεις κατά τη σύσταση ή την εκκίνησης μιας επιχείρησης.

Στις μέρες μας, μεγάλες διεθνείς εταιρείες δίνουν μεγάλη προσοχή στην ισότητα των φύλων. Προβλέπουν ένα ελάχιστο ποσοστό από τις θέσεις που πρέπει να καταλαμβάνεται από τις γυναίκες. Οι ιδιοκτήτες των εν λόγω εταιρειών καταλαβαίνουν πολύ καλά ότι η ποικιλομορφία ως προς το φύλο φέρνει την ποικιλία και δημιουργεί επιπρόσθετη αξία για την εταιρεία.

Η υφιστάμενη κατάσταση

Στατιστικές μελέτες έχουν δείξει ότι σε 49 χώρες του κόσμου το ποσοστό των γυναικών που συμμετέχουν στην πολιτική και στις επιχειρήσεις είναι μεγαλύτερο από αυτό των ανδρών. Σύμφωνα με την Global Gap Report, το ποσοστό των γυναικών που εργάζονται σε επιχειρήσεις έχει αυξηθεί μόνο κατά 4% από το 2006, το οποίο δημιουργεί τάσεις βελτίωσης στο μέλλον. Οι χώρες-ηγέτες στην ισότητα των φύλων είναι η Φινλανδία, η Σουηδία, η Νορβηγία και η Ισλανδία.  Το Ερευνητικό Ινστιτούτο της Credit Suisse αποφάνθηκε ότι οι εταιρείες που έχουν μεγαλύτερο αριθμό γυναικών στο διοικητικό συμβούλιο είναι πιο κερδοφόρες και αποδοτικές, γεγονός που αποδεικνύει ότι οι γυναίκες προσδίδουν προστιθέμενη αξία στις εταιρείες.

Το 2011, η Γαλλία υιοθέτησε το νόμο σύμφωνα με τον οποίο οι εταιρείες που αποτελούνται από 500 εργαζόμενους και πάνω θα πρέπει να έχουν το 40% των γυναικών στο διοικητικό συμβούλιο. Στη Βρετανία οι εταιρείες αναφέρουν επισήμως το ποσοστό των γυναικών στην ανώτατη διοίκηση καθώς και την πολιτική σχετικά με τα φύλα σε ετήσια βάση. Προς το παρόν, οι γυναίκες οι οποίες είναι ανώτατα διευθυντικά στελέχη συναντώνται πιο συχνά σε εταιρείες υγείας, ομορφιάς, καταναλωτικών και χρηματοοικονομικών αγαθών.

Όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν ότι οι γυναίκες έχουν όλες τις δυνατότητες «να βγουν από το καβούκι τους». Οι ευρωπαϊκές χώρες είναι στο σωστό δρόμο και κάποια στιγμή θα καταφέρουν να ρυθμίσουν την ισότητα των φύλων στην επιχειρηματικότητα.

Τελευταία Νέα

Ενδυνάμωση της Nεολαίας στην Kοινωνική Eπιχειρηματικότητα...

Στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργου "Socially Agile", συντάχθηκε με επιτυχία μια ολοκληρωμένη έκθεση για τη διερεύνηση του τοπίου της κοινωνικής...

Ανοικτή Πρόσκληση: Online Σεμινάριο για την...

Είστε νέος/α επιχειρηματίας ή ενδιαφέρεστε για την επιχειρηματικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη; Θέλετε να εξελίξετε τις γνώσεις σας και να ενσωματώσετε τις αρχές της...

Διαδραστικό βιβλίο SAHHim: Καλλιεργώντας Υγιείς Τρόπους...

Το SAHHim δημιουργήθηκε για να βελτιώσει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες των μαθητών με ειδικές ανάγκες (SSN) και των εκπαιδευτικών τους σχετικά...

Έρευνα για την Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων...

Δηλώστε συμμετοχή στην έρευνα που απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ευέλικτου και πιστοποιημένου προγράμματος επανεκπαίδευσης (reskilling) για πρόσφατους πτυχιούχους και...

Νέα Πρόσκληση για Χρηματοδοτική Στήριξη Επενδύσεων...

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν επιχορηγήσεις έως και 50.000 ευρώ! Το πρόγραμμα επιχορήγησης επενδύσεων πράσινης μετάβασης του έργου STAGE ανακοίνωσε τη δεύτερη πρόσκληση του.   Το STAGE...