Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Μπορεί η προώθηση του θεσμού της μαθητείας / πρακτικής άσκησης να συμβάλλει στην μείωση της ανεργίας και στην οικονομική ανάπτυξη?

Στην Ελλάδα, όπως και σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο θεσμός της μαθητείας / πρακτικής άσκησης κατέχει μια πολύ σημαντική θέση ως μέτρο καταπολέμησης της ανεργίας και προώθησης των νέων εργαζομένων στην απασχόληση.

Αναλυτικότερα, τη τρέχουσα περίοδο η Ελλάδα εμφανίζει τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας των νέων (51,4% τον Μάρτιο του 2016) στην Ευρώπη. Ένας σημαντικός λόγος αυτών των υψηλών ποσοστών είναι η αναντιστοιχία μεταξύ των δεξιοτήτων που αναζητούν οι εργοδότες και αυτών που κατέχουν οι δυνητικοί εργαζόμενοι. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με έρευνα, το 33% των Ελλήνων εργοδοτών αφήνουν κενές τις όποιες νέες θέσεις εργασίας προκύπτουν καθώς αδυνατούν να βρουν τους κατάλληλους υποψήφιους με τα απαραίτητα και εξειδικευμένα προσόντα που επιθυμούν.

Την λύση σε αυτό το ιδιαίτερα σημαντικό πρόβλημα έρχεται να δώσει ο θεσμός της μαθητείας / πρακτικής άσκησης, ο οποίος εμφανίζει πολλαπλά οφέλη, τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τις ίδιες τις επιχειρήσεις:

  • Τα προγράμματα μαθητείας / πρακτικής άσκησης συνδυάζουν την εργασία με την μάθηση επιτρέποντας έτσι στους εργαζόμενους να αποκτήσουν την απαραίτητη εμπειρία αλλά και τις εξειδικευμένες δεξιότητες που αναζητούν οι εργοδότες τους
  • Τα προγράμματα μαθητείας / πρακτικής άσκησης συμβάλλουν στην ταύτιση των δεξιοτήτων που αναζητούν οι εργοδότες με αυτές που κατέχουν / αναπτύσσουν οι εργαζόμενοι
  • Σε πολλές περιπτώσεις, μετά το τέλος της μαθητείας / πρακτικής άσκησης, δίνεται η δυνατότητα ο μαθητευόμενος να ενταχθεί στο βασικό προσωπικό της επιχείρησης.
Σχετικό Άρθρο:  Θέλετε να βελτιώσετε την επιχείρηση σας – Βελτιώστε το Marketing

Ο θεσμός της μαθητείας / πρακτικής άσκησης καθώς και τα πολλαπλά οφέλη του τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους ίδιους τους ωφελούμενους ήταν το βασικό θέμα του Εθνικού Συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο στις 30 Ιουνίου 2016, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου StartApp – Starting with Apprenticeship: Βιώσιμες στρατηγικές για την πρόσληψη νέων που ενδιαφέρονται για την ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση”.

Ταυτόχρονα, την 1η Ιουλίου 2016 έλαβε χώρα και η τελική συνάντηση των εταίρων του έργου StartApp – Starting with Apprenticeship: Βιώσιμες στρατηγικές για την πρόσληψη νέων που ενδιαφέρονται για την ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση”, στην οποία πραγματοποιήθηκε η αποτίμηση του έργου καθώς και σχεδιάστηκαν βιώσιμες στρατηγικές για την συνεχή προώθηση των αποτελεσμάτων του έργου και μετά το πέρας του.

Μπορεί η προώθηση του θεσμού της μαθητείας / πρακτικής άσκησης να συμβάλλει στην μείωση της ανεργίας και στην οικονομική ανάπτυξη?

Related Posts