by Institute of Entrepreneurship Development iED

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Καινοτομία σε Έναν Μεταβαλλόμενο Κόσμο

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και καινοτομία, εκεί που όλα θα συμβαίνουν πλέον ψηφιακά. 

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της οικονομίας, τόσο σε εγχώριο όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η παρουσία τους στον επιχειρηματικό κόσμο συμβάλει στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στην ενίσχυση της απασχόλησης. Διαδραματίζουν, έτσι, έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες καταπολέμησης της ανεργίας και ενδυνάμωσης της κοινωνικής συνοχής.

Τα τελευταία χρόνια, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πολλαπλασιάζονται, καλύπτοντας το 99,8% των επιχειρήσεων των περισσότερων κλάδων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Μικρές και μεσαίες χαρακτηρίζονται οι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 50 και 250 εργαζόμενους αντίστοιχα. Επιπλέον, είναι εκείνες των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών καθώς και το ετήσιο σύνολο ισολογισμού δεν υπερβαίνουν έναν συγκεκριμένο αριθμό. Συγκριτικά με το πλήθος των επιχειρήσεων, η επιβίωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι δυσκολότερη λόγω της έλλειψης πόρων. 

Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και το ολοένα και περισσότερο ανταγωνιστικό περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται, επιβάλλει την υιοθέτηση καινοτόμων ιδεών και πρακτικών.  

Η καινοτομία που χρειάζεται να υιοθετήσουν, μπορεί να ποικίλει από επιχείρηση σε επιχείρηση. Αναλύοντας το θέμα μικρομεσαίες επιχειρήσεις και καινοτομία, αναζητούμε τα πρωτοποριακά προϊόντα και τις υπηρεσίες που χρειάζονται οι επιχειρήσεις αυτές να παράγουν προκειμένου να επιβιώσουν και να παραμείνουν ανταγωνιστικές. 

Καινοτόμα μπορεί να θεωρηθεί μια επιχείρηση που προχωρά είτε στην υιοθέτηση και τη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών, είτε στην εξέλιξη αυτών που παρέχει ήδη. Σκοπός τους είναι η βελτίωση της λειτουργίας τους και η εφαρμογή νέων ιδεών και λύσεων σε προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Ωστόσο, η τεχνολογία πέρα από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης, μπορεί να υπάρξει και σε πιο λειτουργικές διαδικασίες της όπως είναι η οργάνωση, οι πρακτικές μάρκετινγκ κ.α. 

Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Η τεχνολογία αναπτύσσεται και αλλάζει με ραγδαίους ρυθμούς. Η ανάπτυξη μεταβάλλει πολλά δεδομένα ως προς τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων, διευκολύνοντας σε μεγάλο βαθμό την εργασία τους. Σε ένα ψηφιακό κόσμο, χρήζει μεγάλης σημασίας για τις επιχειρήσεις να μετασχηματιστούν ψηφιακά και να συμβαδίσουν με τη νέα πραγματικότητα που η τεχνολογία επιβάλλει. 

Η ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων μπορεί να βελτιώσει την παραγωγική διαδικασία, να διευκολύνει την ομαλή επικοινωνία μεταξύ πελατών και επιχείρησης και να χαρίσει ευελιξία σε όλες τις ενέργειες της. Για τον λόγο αυτό, ένα πρώτο βήμα για να επιτευχθεί ο στόχος που αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις και καινοτομία, είναι να εντοπίσουν και να υιοθετήσουν τα κατάλληλα ψηφιακά εργαλεία και ψηφιακές πρακτικές που θα απλουστεύσουν την καθημερινότητά τους. Τα τελευταία χρόνια αυξάνεται ολοένα και περισσότερο η διάθεση σε τέτοια ψηφιακά μέσα και εργαλεία.

Νέες Προϊόντα και Νέες Υπηρεσίες

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί από μόνος του μια μορφή καινοτομίας από την οποία όπως ήδη αναφέραμε, οι επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν. Ωστόσο, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να προβούν και στη δημιουργία νέων πρωτοπόρων προϊόντων και υπηρεσιών. Τα νέα αυτά προϊόντα πρέπει να συμβαδίζουν με τις εξελίξεις και τα δεδομένα της εποχής και να στοχεύουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών.

Ωστόσο, η δημιουργία ενός εξολοκλήρου νέου προϊόντος δεν είναι πάντα εύκολη. Απαιτεί χρόνο, προηγμένες γνώσεις και τα κατάλληλα μέσα. Μια νέα υπηρεσία ή προϊόν δεν συνεπάγεται πάντα ότι θα επιτύχει. Για τον λόγο αυτό, πολλές φορές, οι επιχειρηματίες διστάζουν και δεν παίρνουν το ρίσκο στο να το κάνουν. Ωστόσο, η ιστορία έχει δείξει πως οι καινοτόμες ιδέες έχουν απογειώσει μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οδηγώντας τες στην επιτυχία.

Είναι κοινό χαρακτηριστικό, λοιπόν, των επιτυχημένων επιχειρήσεων η υιοθέτηση στοιχείων καινοτομίας. Σε έναν κόσμο που συνεχώς μεταβάλλεται, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρειάζεται να προβούν σε καινοτόμες λύσεις προκειμένου να συμβαδίσουν με την αλλαγή αυτή και να κρατηθούν ακέραιες και ανταγωνιστικές. 

Τελευταία Νέα

Προώθηση της Μάθησης στις ΜΜΕ: Λάβετε...

Η ικανότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να ενσωματώνουν την ενεργό διαδικασία διαχείρισης της σταδιοδρομίας και την ανάπτυξη των επιχειρηματικών ικανοτήτων των εργαζομένων τους, στην εσωτερική...

Social Media: Ο Νέος Ρόλος και...

του Στέλιου Αμπατζίδη Η επέλαση των social media στη ζωή μας την έχει επηρεάσει σε πολλά επίπεδα. Μέσω αυτών, οι χρήστες, δημιουργώντας έναν λογαριασμό, μπορούν να ψυχαγωγηθούν...

Ψηφιακές Δεξιότητες: Το Μέλλον της Εργασίας

της Στεφανίας Κόντου Οι παγκοσμίως ραγδαίες μεταβολές στην τεχνολογία προκαλούν νέα δυναμική στην οικονομία, νέες ευκαιρίες απασχόλησης, νέες συνθήκες και απαιτήσεις στην αγορά εργασίας. Στο...

Εκπαίδευση Υπευθύνων Εργασιακής Ευεξίας για τη...

Τα οφέλη της καινοτομίας στο χώρο εργασίας στην παραγωγικότητα και τη βελτίωση της δημιουργικότητας είναι προφανή. Ταυτόχρονα, η διατήρηση της ευεξίας των εργαζομένων αποτελεί...

Word of Mouth Marketing: Πώς &...

του Ανδρέα Φράγκου Το marketing είναι ένας ευρύς τομέας, πολύ κρίσιμος για όλες τις επιχειρήσεις. Εκτός από την εφαρμογή του μέσα από παραδοσιακά κανάλια όπως...