Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Κοινότητα Δικτύωσης για Επιχειρηματίες. Είσαι μέσα;

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ “EIW2: Entrepreneurship is a woman”, το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας μαζί με τους υπόλοιπους εταίρους του έργου από  τη Λιθουανία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, την Ουκρανία, την Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς εργάζονταν μαζί, διαπίστωσαν ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις, StartUps με επιτυχημένη απόδοση είχαν έλλειψη κατάλληλης υποστήριξης, καθώς δεν υπάρχει μια καλά οργανωμένη κοινότητα διασύνδεσης για τους επιχειρηματίες, και ειδικά για τις γυναίκες επιχειρηματίες. Η ιδέα της δημιουργίας ενός τέτοιου δικτύου γεννήθηκε κατά τη διάρκεια του προγράμματος «Erasmus για νέους επιχειρηματίες» το οποίο είναι διεθνές πρόγραμμα ανταλλαγών που δίνει τη δυνατότητα σε νέους ή μελλοντικούς επιχειρηματίες να μάθουν από τους πιο έμπειρους πώς να διαχειριστούν μια ΜΜΕ.

Για το λόγο αυτό, αναπτύξαμε μια πλατφόρμα για τη δημιουργία μιας κοινότητας δικτύων που υποστηρίζει την επιχειρηματικότητα των γυναικών. Αυτή η κοινότητα απευθύνεται σε όλους, από τους υποστηρικτές και τους κοινωνικούς επιχειρηματίες, μέχρι τους μελλοντικούς “changemakers” στον τομέα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είναι πρόθυμοι να συμβάλουν στη δημιουργία αντίκτυπου από τις γυναίκες αλλά και να τις βοηθήσουν να επιτύχουν τους προσωπικούς, επαγγελματικούς και κοινωνικούς τους στόχους.

Βασικός στόχος της ιδέας είναι να συμβάλλει στην προώθηση της επιχειρηματικότητας των γυναικών και, συνεπώς, να αυξηθεί η δυναμική και οι προοπτικές των νεοσύστατων επιχειρήσεων ενισχύοντας την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ νέων και έμπειρων επιχειρηματιών, καθώς και να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε νέες αγορές, η εξεύρεση δυνητικών επιχειρηματικών εταίρων αλλά και η δικτύωση των επιχειρήσεων.

Οι στόχοι του έργου είναι:

• Να συνδεθούν οι ομοϊδεάτες με σκοπό να δημιουργήσουν κοινωνικό αντίκτυπο μέσω ενός βιώσιμου επιχειρηματικού μοντέλου.

• Να ενθαρρυνθούν οι γυναίκες επιχειρηματίες προκειμένου να ξεπεράσουν τις προκλήσεις της επιχειρηματικής ανάπτυξης.

• Να δημιουργηθεί μια κοινότητα κοινωνικών επιχειρηματιών.

• Να παρέχει στους επιχειρηματίες που το επιθυμούν τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την έναρξη ή / και την επιτυχή λειτουργία μιας μικρής επιχείρησης.

• Να δημιουργηθεί μια καλύτερη γνώση μεταξύ κοινωνικών, καινοτόμων και άλλων επιχειρηματιών και να διευκολυνθεί η ανάπτυξη κοινών έργων / επιχειρήσεων.

• Να προωθήσει τις ανταλλαγές και τη συνεργασία μεταξύ των ευρωπαίων κοινωνικών καινοτόμων.

• Να ανοίξουν νέες διεθνείς επιχειρηματικές ευκαιρίες.

• Να συνδεθούν ομοϊδεάτες με σκοπό να δημιουργήσουν κοινωνικό αντίκτυπο.

Η πλατφόρμα που είναι διαθέσιμη δίνει την ευκαιρία να εγγραφείτε ως:

• Έμπειρος επιχειρηματίας ή

• Νέος ιδρυτής / συνεισφέρων

Επιπλέον, έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε τις διαδικτυακές εκπαιδεύσεις που δημιουργούνται στο πλαίσιο του έργου, καθώς και να διαβάσετε ενδιαφέροντα άρθρα και success stories και μαρτυρίες.

Ας ξεκινήσει το ταξίδι της δικτύωσης! Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη εδώ.

Κοινότητα Δικτύωσης για Επιχειρηματίες. Είσαι μέσα;