Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

ΙΤ Launch Box: για νέους επαγγελματίες και επιχειρηματίες στον τομέα Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας

Με την πάροδο των χρόνων και την ανάπτυξη της τεχνολογίας, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας είναι αναπόφευκτη, καθώς καινούργιες ειδικότητες καλούνται να καλύψουν καινούργιες ανάγκες. Η εργασία στον Τομέα Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) είναι τα τελευταία χρόνια σε μεγάλη προσφορά, αλλά το ανθρώπινο δυναμικό που είναι διαθέσιμο και έχει την τεχνογνωσία και τις δεξιότητες είναι, σε πολλές περιπτώσεις, σε δυσαναλογία.

Έτσι, αναπτύχθηκε το έργο “IT Launch Box” προκειμένου να απαντήσει σε αυτές τις αναδυόμενες ανάγκες. Ο διττός του σκοπός προβλέπει τη δημιουργία νέων επιχειρηματιών στον τομέα ΠΕ αλλά και να εξοπλίσει νέους με σχετικές δεξιότητες και γνώσεις αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες της απασχολησιμότητάς τους. Γι’ αυτόν τον λόγο έχει ήδη δημιουργηθεί μια διαδικτυακή πλατφόρμα Bootcamp, η οποία περιέχει εκπαιδευτικές ενότητες για αλγορίθμους, HTML, Java Script καθώς και για την επιχειρηματικότητα, στις οποίες οι χρήστες μπορούν με τη δημιουργία ενός λογαριασμού, να γραφτούν και να μελετήσουν, αλλά και να εξεταστούν.

Στη 2η συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Κιέλτσε της Πολωνίας από τις 25-29 Σεπτεμβρίου, το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (ΙΝ.ΑΝ.ΕΠ.), μαζί με τους υπόλοιπους εταίρους από τη Ρουμανία, την Πολωνία, τη Σλοβενία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και την ΠΓΔΜ συναντήθηκαν με σκοπό να εξετάσουν την πορεία του έργου όσον αφορά το Bootcamp που είναι πλέον διαθέσιμο και προσβάσιμο στο κοινό, μέσω στης ιστοσελίδας του έργου, αλλά και να σχεδιάσουν τα επόμενα βήματα όσον αφορά την δεύτερη πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί με σκοπό να φέρει σε επαφή επιτυχημένους επιχειρηματίες με νέους που θα ήθελαν συμβουλές για να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση.

Σχετικό Άρθρο:  Σεμινάριο (Μ38): Κοινωνική Επιχειρηματικότητα στον τομέα της νεολαίας

H συνάντηση έγινε στον χώρο του Τεχνολογικού Πάρκου του Κιέλτσε, ένα πάρκο 400 στρεμμάτων στις εγκαταστάσεις του οποίου φιλοξενούνται τα γραφεία πολλών εταιρειών που ειδικεύονται στην καινοτόμο τεχνολογία και όχι μόνο, πχ επαυξημένη πραγματικότητα, ρομποτική κ.α. Οι εταίροι είχαν ακόμα την ευκαιρία να επισκεφτούν το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Κιέλτσε, καθώς και τον Δήμο της πόλης όπου συζήτησαν για το όραμα της «έξυπνης πόλης» (Smart City Concept) που έχει υιοθετηθεί.

Η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο του 2017, στη Λάρισα.

 

ΙΤ Launch Box: για νέους επαγγελματίες και επιχειρηματίες στον τομέα Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας

Related Posts