Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Η επιχειρηματικότητα στους επαγγελματίες στοματικής υγιεινής

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας παρευρέθηκε στο Βουκουρέστι για την 5η διακρατική συνάντηση για το ευρωπαϊκό έργο Dental – European Training Platform for Continuing Professional Development of Dental Hygienists όπου όλοι οι εταίροι του έργου είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν την πορεία του εκπαιδευτικού υλικού  που έχει αναπτυχθεί και αφορά τους επαγγελματίες στοματικής υγιεινής. Το εκπαιδευτικό υλικό θα μεταφραστεί στις γλώσσες των εταίρων και πρόκειται να ανεβεί στην εκπαιδευτική πλατφόρμα που θα σχεδιαστεί και θα αναπτυχθεί από κοινού από τους εταίρους του έργου με στόχο την ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας για θέματα στοματικής υγιεινής. Αξίζει να σημειωθεί πως στις 9 με 13 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί από τον φορέα μας στην πόλη της Λάρισας 5νθήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο θα φιλοξενήσει 24 επαγγελματίες στοματικής υγιεινής από την Ρουμανία, την Πορτογαλία και την Σουηδία με στόχο την εκπαίδευσή τους σε ζητήματα επιχειρηματικότητας για τον κλάδο τους. Για τους σκοπούς του εκπαιδευτικού προγράμματος θα χρησιμοποιηθεί το 1ο παγκοσμίως εκπαιδευτικό υλικό για επιχειρηματικότητα που αφορά τους dental hygienists και το οποίο αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας.

Η επιχειρηματικότητα στους επαγγελματίες στοματικής υγιεινής

Related Posts