Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία ως μια νέα δυναμική

Ο όρος «κοινωνική οικονομία» αναγνωρίστηκε στην Ελλάδα μόλις πρόσφατα, το έτος 2011 και αυτό με εξαιρετικά ανεπαρκή και ασαφή τρόπο. Παρά την ύπαρξη πολλών διοικητικών και νομικών ελλείψεων, η κοινωνική οικονομία σήμερα διαθέτει τουλάχιστον σταθερή βάση. Ακόμη η έννοια της «κοινωνικής αλληλεγγύης» γίνεται ολοένα και περισσότερο κατανοητή ως ένα πολλά υποσχόμενο κοινωνικοοικονομικό μοντέλο στην ΕΕ και σε διάφορα μέρη του κόσμου. Η εκπαίδευση και η κατάρτιση αποτελούν βασικούς παράγοντες για αυτήν την εξέλιξη. Κατά κύριο λόγο, τα αναλυτικά εκπαιδευτικά προγράμματα, μπορούν να αποτελέσουν μια πολύτιμη πλατφόρμα για την προσέγγιση των μελών της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της εργασίας – και κυρίως της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης – με μεγάλη δυνατότητα μετασχηματισμού των νέων γενιών σε πολίτες και επαγγελματίες οι οποίοι θα είναι ενημερωμένοι, ευσυνείδητοι και ικανοί να αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές προκλήσεις.

Με άλλα λόγια η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία είναι ένας εναλλακτικός τρόπος κατανόησης της οικονομίας και όχι μόνο.

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας παρευρέθηκε στην 2η συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο στις 12 Ιουλίου μαζί με τους υπόλοιπους εταίρους του έργου με τίτλο «Social and Solidarity Economy in Europe – Affirming a new paradigm through IVET curricula innovation» όπου και συζήτησαν για τα μέχρι τώρα αποτελέσματα του προγράμματος, έπειτα από την διερεύνηση του ισχύοντος πλαισίου των χωρών εταίρων,  αναφορικά με την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία, καθώς και με την αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού βασισμένο στο εν λόγω θέμα, ενώ τον Σεπτέμβριο στην πόλη της Λάρισας θα διεξαχθεί ένα training course διάρκειας 5 ημερών με εκπαιδευτές τόσο από την Ελλάδα, όσο και από το εξωτερικό που θα εκπαιδεύσουν άτομα για το θέμα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία ως μια νέα δυναμική

Related Posts