Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Ανακαλύπτοντας πώς επηρεαζόμαστε από τα συναισθήματά μας στον χώρο εργασίας και στην προσωπική μας ζωή

Η Συναισθηματική Νοημοσύνη (Emotional Intelligence) αποτελεί μια πολύ σημαντική έννοια στη σύγχρονη επαγγελματική και προσωπική ζωή. Γενικά, η Συναισθηματική Νοημοσύνη (Σ.Ν. ή EQ αγγλ.), είναι η ικανότητα να αναγνωρίζει και να διαχειρίζεται κανείς τα συναισθήματά του, καθώς και τα συναισθήματα των άλλων. Η Σ.Ν. επίσης εμπεριέχει μια πληθώρα κρίσιμων δεξιοτήτων τις οποίες οι νέοι (όλων των ηλικιών) μπορούν να αναπτύξουν και να βελτιώσουν, ώστε να πετύχουν το ευ-ζην και την επιτυχία. Αυτές οι δεξιότητες οδηγούν στο να οριστεί η Συναισθηματική Νοημοσύνη σαν το αποτέλεσμα συνδυασμού πέντε κατηγοριών:

  • Συντονισμός με τα αληθινά συναισθήματα (αυτογνωσία ή self-awareness)
  • Έλεγχος συναισθημάτων και παρορμήσεων (αυτορύθμιση ή self-regulation)
  • Ενθάρρυνση προς την επίτευξη του στόχου (κίνητρο ή motivation)
  • Κατανόηση συναισθημάτων, αναγκών και προοπτικών των άλλων ανθρώπων (ενσυναίσθηση ή empathy)
  • Διαχείριση συναισθημάτων των άλλων ανθρώπων (κοινωνικές δεξιότητες ή social skills)

Μέσω των ανωτέρω μπορούν να κατακτηθούν κρίσιμες συναισθηματικές και κοινωνικές ικανότητες, όπως η επίλυση προβλημάτων, η ευτυχία, η διαχείριση του άγχους, η επικοινωνία, η ευελιξία και η διαχείριση συγκρούσεων. Υπό αυτήν την οπτική, το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας συμμετείχε, μαζί με εταίρους από τη Βουλγαρία, την Ισπανία, την Ολλανδία, τη Σλοβενία και την Τουρκία, στο εκπαιδευτικό σεμινάριο “Συναισθηματική Νοημοσύνη για Νέους Επαγγελματίες”, που διοργανώθηκε από το STEP Institute στην πανέμορφη πρωτεύουσα της Σλοβενίας, Λιουμπλιάνα, από τις 18 έως τις 22 Ιουνίου 2017, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus Emotion to Motion: Emotional Intelligence Skills Development to Foster Youth Employability.

 Το πρόγραμμα, εκτιμώντας ότι υπάρχει ένα ορατό κενό στη συγκεκριμένη εκπαίδευση όσον αφορά την ανάπτυξη Συναισθηματικής Νοημοσύνης στη νεολαία, βασίζεται στις πραγματικές ανάγκες των νέων ανθρώπων που έχουν έλλειψη Συναισθηματικής Νοημοσύνης στον επιχειρηματικό κόσμο. Οι δύο συμμετέχοντες-εν δυνάμει εκπαιδευτές από την Ελλάδα εκ μέρους του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, ο Γκάτας Γεώργιος και ο Μπαμπαγενές Ηλίας, είχαν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με την έννοια της Συναισθηματικής Νοημοσύνης μέσω ενός συνδυασμού θεωρίας και πρακτικής, καθώς και να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους με διαδραστικές ασκήσεις και με τη συνεργασία εκπαιδευτών από τους άλλους οργανισμούς-εταίρους. Κατά τη διάρκεια του πρώτου επιπέδου της εκπαίδευσης (πρώτες δύο ημέρες), οι συμμετέχοντες, ορίζοντας την αυτογνωσία ως σημείο εκκίνησης, έμαθαν πως να ανακαλύπτουν τη Συναισθηματική Νοημοσύνη και να μοιράζονται αυτήν την εμπειρία με το οργανωτικό τους περιβάλλον. Στο δεύτερο επίπεδο της εκπαίδευσης (επόμενες τρεις ημέρες), οι συμμετέχοντες έμαθαν πως να αναπτύσσουν τη Συναισθηματική Νοημοσύνη και να “χτίζουν” τις ανάλογες δεξιότητες σε ανταγωνιστικές κοινωνικές και προσωπικές καταστάσεις. Εντέλει, μέσω προηγμένων τεχνικών εκπαίδευσης ενηλίκων, η εκπαίδευση προέβαλε ως στόχο να βοηθήσει τους συμμετέχοντες-εκπαιδευτές να μάθουν να παρατηρούν τη λειτουργία των συναισθημάτων σε καθημερινές συνθήκες,  να επαναξιολογούν τις στιγμές στην εργασία και τη ζωή – που συχνά μένουν απαρατήρητες ή ανεπίλυτες – και να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για την επιτυχή διαχείριση των σχέσεων και την οικοδόμηση δικτύων.

Ανακαλύπτοντας πώς επηρεαζόμαστε από τα συναισθήματά μας στον χώρο εργασίας και στην προσωπική μας ζωή

Related Posts