Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ;

Η ύπαρξη και η ανάπτυξη επιχειρηματικού μοντέλου σε μια επιχείρηση είναι ζωτικής σημασίας για την εξέλιξη και την  επιτυχία της.

Στο πλαίσιο του έργου PROBM2: Understanding and Developing Business Models in the Globalization Era, διεξήχθη μια έρευνα σχετικά με τα επιχειρηματικά μοντέλα και το κατά πόσο οι επιχειρηματίες από την Πολωνία, Μάλτα, Ελλάδα, Πορτογαλία, Ελβετία, Ρουμανία και Ιταλία γνωρίζουν την ύπαρξη τους και κατά πόσο τα χρησιμοποιούν.  Παρακάτω αναφέρονται τα εξαιρετικά ενδιαφέροντα αποτελέσματα της.

Η έρευνα έδειξε πως, σε γενικές γραμμές, οι επιχειρηματίες γνωρίζουν τι είναι ένα επιχειρηματικό μοντέλο καθώς και την σημασία του για την επιτυχία της επιχείρησης, αλλά μόνο οι μισοί από αυτούς έχουν ακούσει για τον Καμβά Επιχειρηματικού Μοντέλου. Μεγάλο μέρος του δείγματος έδειξε πως εκτιμά πολύ την ύπαρξη ενός επιχειρηματικού μοντέλου, καθώς μπορεί να μειώσει τα εμπόδια που προκύπτουν σε μια επιχείρηση. Ωστόσο φάνηκε να διχάζεται στο κατά πόσο βοηθάει το επιχειρηματικό μοντέλο στην βελτίωση της θέσης της επιχείρησης στην αγορά, γεγονός που αποτυπώθηκε αριθμητικά με το ότι σχεδόν οι μισές από τις μισές επιχειρήσεις του δείγματος, το χρησιμοποιούν.

Σχετικό Άρθρο:  Επιχειρηματικά Μοντέλα στην Ευρώπη του Σήμερα

Σχεδόν η πλειοψηφία των ερωτώμενων, συμφώνησε στις εξής δηλώσεις:

-η ανάπτυξη επιχειρηματικού μοντέλου είναι ζωτικής σημασίας για τη συμβολή στην επιτυχία μιας επιχείρησης (το 50% συμφωνεί απόλυτα, το 44,44% συμφωνεί).

-η χρήση ενός καλού επιχειρηματικού μοντέλου βελτιώνει την κατάσταση μιας επιχείρησης/οργανισμού στην αγορά (το 43,64% συμφωνεί απόλυτα, το 52,73% συμφωνεί).

-η αύξηση της γνώσης σχετικά με επιχειρηματικά μοντέλα μειώνει τα εμπόδια στην έναρξη ή/και τη βελτίωση της επιχείρησής της (32,73% συμφωνούν απόλυτα, 60% συμφωνούν)

Το δείγμα απάντησε σε ποσοστό 76,36%, ότι θεωρεί το Σχέδιο Ανάπτυξης το σημαντικότερο πλεονέκτημα του επιχειρηματικού μοντέλου.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Καθώς το Business Model Canvas (BMC) θεωρείται το πιο εύκολο και δημοφιλές εργαλείο για τη δημιουργία ενός επιχειρηματικού μοντέλου, υπάρχει ανάγκη να γίνει περισσότερο γνωστό και οι επιχειρηματίες να διδαχθούν πώς να το χρησιμοποιούν. Κατά τη διάρκεια της έρευνας διαπιστώθηκε πως μόνο το 43,64% των ερωτηθέντων γνώριζε τι είναι, και το 38,64% των επιχειρηματιών που δεν χρησιμοποίησαν επιχειρηματικό μοντέλο στις επιχειρήσεις τους, παραδέχτηκαν ότι δεν ήξεραν πώς να το χρησιμοποιήσουν.

Σχετικό Άρθρο:  Τι είναι το value driven marketing;

Το έργο ProBM 2 στοχεύει  στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των γνώσεων των εκπαιδευτών ενηλίκων και των παρόχων κατάρτισης στην διδασκαλία επιχειρηματικών μοντέλων. Η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων θα συμβάλει άμεσα στο σχεδιασμό και τη χρήση ενός βέλτιστου επιχειρηματικού μοντέλου από τους δικαιούχους (επιχειρηματίες, υποψήφιοι επιχειρηματίες, ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, διευθυντές επιχειρήσεων) στις υπάρχουσες ή μελλοντικές επιχειρήσεις τους.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα αποτελέσματα της έρευνας  μπορείτε να ανατρέξετε στο επισυναπτόμενο: https://ied.eu/wp-content/uploads/2020/06/ExecutiveSummary_Greece_PROBM2.pdf

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος ProBM.

ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ;

Related Posts