by Institute of Entrepreneurship Development iED

Ευκαιρίες για εκπαίδευση και δικτύωση μέσα από την πλατφόρμα του έργου RWSFF

Είναι γνωστό πως οι αγροτικές περιοχές ανά την Ευρώπη χαρακτηρίζονται από περιορισμένες ευκαιρίες απασχόλησης και εκπαίδευσης. Οι υπάρχουσες επιχειρήσεις δυσκολεύονται συχνά να προωθήσουν τα προϊόντα τους στο ευρύ κοινό, γεγονός που έχει ισχυρό αντίκτυπο στην τοπική οικονομία. Επιπλέον, οι γυναίκες που κατοικούν σε αγροτικές περιοχές αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να αυτονομηθούν στην εργασία τους κι ακόμη κι αν το κάνουν, συναντούν εμπόδια στο να τη διατηρήσουν βιώσιμη.

Το έργο RWSFF έχει στοχεύει στην ενδυνάμωση των γυναικών αγροτικών περιοχών μέσα από την ανάπτυξη μια ποικιλίας αποτελεσμάτων , εργαλείων και εκπαιδεύσεων, τα οποία θα συνεισφέρουν στην επίτευξη αυτού του στόχου.

Ένα εξ αυτών είναι η πλατφόρμα Community Access to Fresh Food (ΙΟ2)  η οποία στοχεύει στην δημιουργία μιας κοινότητας που θα αποτελέσει σημείο αναφοράς αλλά και χρήσιμο εργαλείο των γυναικών που διαμένουν σε αγροτικές περιοχές.

Η πλατφόρμα συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με την ύπαρξη ατόμων, οργανισμών και προγραμμάτων χρηματοδότησης , οι οποίοι μέσα από την συνεργασία τους, την ανταλλαγή πληροφοριών και την αξιοποίηση τους, θα συνεισφέρουν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των γυναικών.

Πιο συγκεκριμένα, η πλατφόρμα θα περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:

Προσλήψεις & Συνεργασίες

 Δημιουργώντας ένα προσωπικό προφίλ θα μπορούν οι ενδιαφερόμενες να αναζητήσουν και να συνδεθούν με πιθανούς συνεργάτες ώστε να προωθήσουν την δουλειά τους. Ακόμη, θα μπορούν να συνδέονται και με άλλες γυναίκες που διαμένουν σε αγροτικές περιοχές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να ανταλλάξουν εμπειρίες και ιδέες.

Χώρος επικοινωνίας

Για την περαιτέρω διευκόλυνση της επικοινωνίας των ενδιαφερόμενων μερών θα υπάρχει ειδικό chatroom  στο οποίο θα μπορούν να επικοινωνούν προσωπικά ή ομαδικά. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα  διοργάνωσης συναντήσεων, δια ζώσης ή διαδικτυακές για το σκοπό αυτό.

Διαδικτυακό κατάστημα

Μέσα από αυτή την ενότητα, δίνεται η δυνατότητα ανάρτησης των προϊόντων που εμπορεύονται οι γυναίκες, συνοδευόμενα από μια μικρή περιγραφή και φωτογραφίες προκειμένου να προωθηθούν σε πιθανούς αγοραστές.

Εργαλεία Καθοδήγησης

Εδώ  θα συγκεντρώνονται όλα τα διαθέσιμα εργαλεία εκπαίδευσης και εξάσκησης των ήδη αποκτημένων γνώσεων, προκειμένου να μπορεί να έχει πρόσβαση ο οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται για την ενίσχυση και την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών καθώς και συμβουλές σχετικά με τη δραστηριοποίηση σε αυτόν τον τομέα.

Υλικό για Εκπαιδευτικούς

Τέλος, η ενότητα αυτή θα απευθύνεται σε εκπαιδευτές ενηλίκων οι οποίοι παρέχουν εκπαίδευση στις γυναίκες των αγροτικών περιοχών και θα τους προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό (Training of Trainers).

Για όλους τους παραπάνω λόγους, το καινοτόμο αυτό προϊόν θα καλύψει την υπάρχουσα ανάγκη για ενδυνάμωση και υποστήριξη των γυναικών αγροτικών περιοχών:

  • προσφέροντας ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στη δια βίου μάθηση,
  • συνεισφέροντας στην βελτίωση της επαγγελματικής  εξέλιξης και της εξασφάλισης ποιοτικότερων συνθηκών διαβίωσης
  • αποτελώντας ένα χώρο συνάντησης και συνεργασίας με εκπαιδευτές ενηλίκων, ΜΚΟ και ενδιαφερόμενους για δια βίου μάθηση.
  • να ανταλλάσσονται καλές πρακτικές και θα αναπτύσσονται ιδέες  σχετικά με πιθανές δράσεις , την εκπαίδευση διαδικτυακή ή δια ζώσης. 
  • υποστηρίζοντας παράλληλα την αγροτική ανάπτυξη σε γενικότερο πλαίσιο.

Η πλατφόρμα είναι φιλική προς το χρήστη και θα παρέχεται ελεύθερη πρόσβαση σε όλες τις γλώσσες των εταίρων.

Προς το παρόν, η ανάπτυξη της βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο, σύντομα όμως θα είναι διαθέσιμη.

Προκειμένου να ενημερώνεστε για την εξέλιξη της, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου και να ακολουθήσετε τη σελίδα του στο Facebook.

Τελευταία Νέα

Κάλεσμα για Πιλοτική Αξιολόγηση της Πλατφόρμας...

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας σας προσκαλεί στην πιλοτική έρευνα του Ευρωπαϊκού ERASMUS+ έργου eWBL. Στα πλαίσια του παραπάνω προγράμματος, σας καλούμε να συμμετάσχετε στην...

HELIOS Έρευνα για τη Μπλε και...

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας ερευνά το θέμα της Μπλε και Κυκλικής Οικονομίας στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου HELIOS – Enhacing the social inclusion of...

Δωρεάν Online Εκπαίδευση Αγροτικής Παραγωγής –...

Tο Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας σας προσκαλεί, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού έργου ROSE (Rural Organic Sustainable Enterprise), σε δύο (2) εκπαιδευτικές διαδικτυακές συναντήσεις. Το θεμα...

Ανοιχτή Πρόσκληση για Ομάδες Εργασίας GrowINg

Tο Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας στα πλαίσια της κοινοπραξία του στο ευρωπαϊκού προγράμματος GrowINg, προσκαλεί εμπειρογνώμονες και επαγγελματίες. Σκοπός του καλέσματος είναι η ενσωμάτωση των...

Διαφορές Παραδοσιακής και Ηλεκτρονικής Ηγεσίας

Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι εξοικειωμένοι με τον όρο «ηγέτης». Η μετάβαση που διέρχεται η οικονομία λόγω της τεχνολογικής προόδου έχει δημιουργήσει ένα παράθυρο ευκαιρίας...