by Institute of Entrepreneurship Development iED

Ευκαιρίες για εκπαίδευση και δικτύωση μέσα από την πλατφόρμα του έργου RWSFF

Είναι γνωστό πως οι αγροτικές περιοχές ανά την Ευρώπη χαρακτηρίζονται από περιορισμένες ευκαιρίες απασχόλησης και εκπαίδευσης. Οι υπάρχουσες επιχειρήσεις δυσκολεύονται συχνά να προωθήσουν τα προϊόντα τους στο ευρύ κοινό, γεγονός που έχει ισχυρό αντίκτυπο στην τοπική οικονομία. Επιπλέον, οι γυναίκες που κατοικούν σε αγροτικές περιοχές αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να αυτονομηθούν στην εργασία τους κι ακόμη κι αν το κάνουν, συναντούν εμπόδια στο να τη διατηρήσουν βιώσιμη.

Το έργο RWSFF έχει στοχεύει στην ενδυνάμωση των γυναικών αγροτικών περιοχών μέσα από την ανάπτυξη μια ποικιλίας αποτελεσμάτων , εργαλείων και εκπαιδεύσεων, τα οποία θα συνεισφέρουν στην επίτευξη αυτού του στόχου.

Ένα εξ αυτών είναι η πλατφόρμα Community Access to Fresh Food(ΙΟ2)  η οποία στοχεύει στην δημιουργία μιας κοινότητας που θα αποτελέσει σημείο αναφοράς αλλά και χρήσιμο εργαλείο των γυναικών που διαμένουν σε αγροτικές περιοχές.

Η πλατφόρμα συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με την ύπαρξη ατόμων, οργανισμών και προγραμμάτων χρηματοδότησης , οι οποίοι μέσα από την συνεργασία τους, την ανταλλαγή πληροφοριών και την αξιοποίηση τους, θα συνεισφέρουν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των γυναικών.

Πιο συγκεκριμένα, η πλατφόρμα θα περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:

-Προσλήψεις & Συνεργασίες:

 Δημιουργώντας ένα προσωπικό προφίλ θα μπορούν οι ενδιαφερόμενες να αναζητήσουν και να συνδεθούν με πιθανούς συνεργάτες ώστε να προωθήσουν την δουλειά τους. Ακόμη, θα μπορούν να συνδέονται και με άλλες γυναίκες που διαμένουν σε αγροτικές περιοχές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να ανταλλάξουν εμπειρίες και ιδέες.

-Χώρος επικοινωνίας

Για την περαιτέρω διευκόλυνση της επικοινωνίας των ενδιαφερόμενων μερών θα υπάρχει ειδικό chatroom  στο οποίο θα μπορούν να επικοινωνούν προσωπικά ή ομαδικά. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα  διοργάνωσης συναντήσεων, δια ζώσης ή διαδικτυακές για το σκοπό αυτό.

– Διαδικτυακό κατάστημα:

Μέσα από αυτή την ενότητα, δίνεται η δυνατότητα ανάρτησης των προϊόντων που εμπορεύονται οι γυναίκες, συνοδευόμενα από μια μικρή περιγραφή και φωτογραφίες προκειμένου να προωθηθούν σε πιθανούς αγοραστές.

-Εργαλεία Καθοδήγησης

Εδώ  θα συγκεντρώνονται όλα τα διαθέσιμα εργαλεία εκπαίδευσης και εξάσκησης των ήδη αποκτημένων γνώσεων, προκειμένου να μπορεί να έχει πρόσβαση ο οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται για την ενίσχυση και την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών καθώς και συμβουλές σχετικά με τη δραστηριοποίηση σε αυτόν τον τομέα.

-Υλικό για Εκπαιδευτικούς

Τέλος, η ενότητα αυτή θα απευθύνεται σε εκπαιδευτές ενηλίκων οι οποίοι παρέχουν εκπαίδευση στις γυναίκες των αγροτικών περιοχών και θα τους προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό (Training of Trainers).

Για όλους τους παραπάνω λόγους, το καινοτόμο αυτό προϊόν θα καλύψει την υπάρχουσα ανάγκη για ενδυνάμωση και υποστήριξη των γυναικών αγροτικών περιοχών:

  • προσφέροντας ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στη δια βίου μάθηση,
  • συνεισφέροντας στην βελτίωση της επαγγελματικής  εξέλιξης και της εξασφάλισης ποιοτικότερων συνθηκών διαβίωσης
  •  αποτελώντας ένα χώρο συνάντησης και συνεργασίας με εκπαιδευτές ενηλίκων, ΜΚΟ και ενδιαφερόμενους για δια βίου μάθηση.
  • να ανταλλάσσονται καλές πρακτικές και θα αναπτύσσονται ιδέες  σχετικά με πιθανές δράσεις , την εκπαίδευση διαδικτυακή ή δια ζώσης. 
  • υποστηρίζοντας παράλληλα την αγροτική ανάπτυξη σε γενικότερο πλαίσιο.

Η πλατφόρμα είναι φιλική προς το χρήστη και θα παρέχεται ελεύθερη πρόσβαση σε όλες τις γλώσσες των εταίρων.

Προς το παρόν, η ανάπτυξη της βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο, σύντομα όμως θα είναι διαθέσιμη.

Προκειμένου να ενημερώνεστε για την εξέλιξη της, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου και να ακολουθήσετε τη σελίδα του στο Facebook.

Τελευταία Νέα

Το πρώτο τεστ ESCAPE ROOMS στα...

Τη Δευτέρα 19 και την Τρίτη 20 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του iED το testing των σεναρίων ESCAPE ROOMS που ανέπτυξε το ίδιο το Ινστιτούτο στο πλαίσιο του Erasmus+ έργου με τίτλο «ERSE -...

Στις εγκαταστάσεις της Exalco Α.Ε. για...

Το έργο ΠΡΟΒΛΕΠΩ επικεντρώνεται στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη μιας πλατφόρμας IoT φορητών αισθητήρων. Οι αισθητήρες αυτοί διαθέτουν στοιχεία μηχανικής μάθησης στο σύννεφο (Machine Learning), για την...

Το 9ο Συνέδριο Blue Sea Land

Το 9ο Συνέδριο «Blue Sea Land» λαμβάνει χώρα από 22-25 Οκτωβρίου 2020. Το «Blue Sea Land» είναι ένα εγχείρημα στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ...

Πρόσκληση Εκπαίδευσης στο Πιλοτικό Πρόγραμμα E-STEAM

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (iED) απευθύνει ανοικτή πρόσκληση συμμετοχής σε δασκάλους Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην πιλοτική δραστηριότητα του εκπαιδευτικού προγράμματος που...

Η τεχνική εκπαίδευση στην Ελλάδα και...

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου Innotrain, διοργανώθηκε τριήμερη online εκπαιδευτική δραστηριότητα για ευαισθητοποίηση και την επαγγελματική τεχνική εκπαίδευση και κατάρτιση. Πιο συγκεκριμένα,...