Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Έρευνα: Συναισθηματική Νοημοσύνη και Νέοι

Με βάση τα στατιστικά στοιχεία σε Ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε Εθνικό, τα επίπεδα ανεργίας και ιδίως στους νέους είναι στα ύψη. Αυτό σίγουρα οφείλεται, στη  παγκόσμια οικονομική κρίση (της οποίας είναι και ένα αποτέλεσμα), αλλά όχι μόνο.

Η μη εξειδίκευση σε συγκεκριμένους τομείς, ο κορεσμός σε διάφορα επαγγέλματα, οι γρήγοροι ρυθμοί ανάπτυξης και οι αυξημένες απαιτήσεις είναι επίσης πολύ σημαντικοί παράγοντες στην αύξηση της ανεργίας ιδίως μεταξύ των νέων.

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Emotion to Motion– Emotional Intelligence Skills Development to Foster Youth Employability”,  προσπαθεί να εξετάσει και έναν παράγοντα που πολλές φορές θεωρούμε ασήμαντο αλλά τελικά έχει μεγάλη βαρύτητα.

Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι η ικανότητα των ατόμων να μπορούν να αναγνωρίσουν τα δικά τους καθώς και τα συναισθήματα των άλλων. Η συναισθηματική μας κατάσταση επηρεάζει άμεσα όχι μόνο την καθημερινότητα μας, αλλά και τις διαπροσωπικές σχέσεις μας και την επίδοση στην εργασία όπως και  πολλά άλλα.

Το πρώτο παραδοτέο του έργου, ήταν μια έρευνα που στόχο είχε, να αναγνωρίσει προβλήματα συνδεδεμένα με την συναισθηματική νοημοσύνη σε ένα δείγμα νέων που εργάζονται, όσο όμως και σε ένα δείγμα άνεργων νέων. Βασικοί στόχοι της έρευνας ήταν η αναγνώριση προβλημάτων πάνω στην αντίληψη συναισθημάτων συνδεδεμένων με τον χώρο εργασίας αλλά και σχετικά με οποιαδήποτε εκπαίδευση που να συνδέεται με την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την ανάπτυξη συναισθηματικής νοημοσύνης.

Σχετικό Άρθρο:  Ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης για την ανάπτυξη των ηγετικών ικανοτήτων με σκοπό τη μείωση της ανεργίας

Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής, ήταν ότι παρόλο που τα περισσότερα άτομα μπορούσαν να αναγνωρίσουν και να διαχειριστούν τα συναισθήματα τους, αντιλαμβανόμενοι το πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν στην δουλεία τους, ταυτόχρονα το έβρισκαν αρκετά δύσκολο να αντιληφθούν τα συναισθήματα των συναδέλφων τους.

Στη περίπτωση των ανέργων τα αποτελέσματα ήταν λίγο διαφορετικά. Οι απαντήσεις έδειχναν ότι ενώ το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος μπορούσε να αναγνωρίσει τα συναισθήματα του, ήταν πιο δύσκολο να αντιληφθούν ζητήματα που σχετίζονται με την συναισθηματική ευφυΐα και με τις ενδεχόμενες απαιτήσεις που θα μπορούσε να έχει ένα αφεντικό ή ένα ανώτερο στέλεχος.

Έρευνα: Συναισθηματική Νοημοσύνη και Νέοι

Related Posts