Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Εκπαιδευτικό υλικό για νέους σε ζητήματα επιχειρηματικότητας

To Ευρωπαϊκό έργο «SPARKS – Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας» έχει ως στόχο την ενίσχυση και υποστήριξη των νέων ώστε να εκπαιδευτούν και να πάρουν πρωτοβουλίες σχετικά με την επιχειρηματικότητα. Η επιχειρηματικότητα των νέων μπορεί να αποτελέσει σημαντικό πυλώνα αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης και νεανικής ανεργίας. Στο έργο, εκτός από το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, συμμετέχουν οργανισμοί από την Τουρκία, την Ιταλία και την Πορτογαλία.

Το εκπαιδευτικό υλικό είναι διαθέσιμο δωρεάν για κάθε ενδιαφερόμενο, στην Αγγλική γλώσσα.

Το εκπαιδευτικό υλικό αποτελείται από τις παρακάτω ενότητες:

  1. Βασικές Αρχές Επιχειρηματικότητας
  2. Δημιουργικότητα και Καινοτομία
  3. Στρατηγική
  4. Μάρκετινγκ
  5. Βασικές Χρηματοοικονομικές Αρχές
  6. Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού
  7. Ηγετικές ικανότητες
  8. Δικτύωση
  9. Επιχειρηματικό σχέδιο

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το εκπαιδευτικό υλικό εδώ!

Εκπαιδευτικό υλικό για νέους σε ζητήματα επιχειρηματικότητας

Related Posts