Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Επιχειρηματικότητα σε 365 ημέρες

To πλαίσιο του έργου E365:

Η ανάπτυξη της επιχειρηματικής ικανότητας και του επιχειρηματικού πνεύματος των Ευρωπαίων πολιτών και οργανισμών αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους πολιτικής για την ΕΕ και τα κράτη μέλη της, εδώ και πολλά χρόνια.Υπάρχει μια ολοένα αυξανόμενη συνειδητοποίηση ότι οι επιχειρηματικές δεξιότητες, οι γνώσεις και οι στάσεις μπορούν να οδηγήσουν στην ευρεία ανάπτυξη του επιχειρηματικού τρόπου σκέψης ωφελώντας τα άτομα και την κοινωνία στο σύνολό της.

Παρόλ’αυτά, εξακολουθεί να μην υπάρχει κοινή άποψη όσον αφορά τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της επιχειρηματικότητας ως δεξιότητα. Όπως επισημάνθηκε στην έκδοση του 2016 της έκθεσης Eurydice για την «Εκπαίδευση Επιχειρηματικότητας στο Σχολείο», περίπου οι μισές χώρες στην Ευρώπη χρησιμοποιούν τον ορισμό της ευρωπαϊκής επιχειρηματικής ικανότητας για να αναφερθούν στα βασικά προσόντα κάθε ατόμου. Το ένα τρίτο των χωρών χρησιμοποιούν το δικό τους εθνικό ορισμό και σχεδόν 10 χώρες δεν έχουν κοινά αποδεκτούς ορισμούς σε εθνικό επίπεδο.

Το έργο E365:

Το E365, είναι ένα πρόγραμμα Erasmus + που βασίζεται στη μελέτη της EntreComp, η οποία ορίζει την επιχειρηματικότητα ως κομβική δεξιότητα, η οποία εφαρμόζεται σε όλους τους τομείς της ζωής. Στόχος του έργου είναι να αναπτύξει την επιχειρηματική ικανότητα των Ευρωπαίων εργαζόμενων ή ανέργων πολιτών που θέλουν να μάθουν για την επιχειρηματικότητα. Οι εταίροι του έργου από τη Λετονία, την Ισπανία, τη Σλοβενία, τη Λιθουανία και την Ελλάδα σχεδιάζουν να αναπτύξουν ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό σύστημα καθώς και μια εφαρμογή για κινητά (mobile app) για συμβούλους που εκπαιδεύουν άτομα περιορισμένων δεξιοτήτων, που ενδιαφέρονται για την επιχειρηματικότητα.

Σχετικό Άρθρο:  3η Διακρατική Συνάντηση για το έργο CHIMERA

Για το σκοπό αυτό προγραμματίζονται τα ακόλουθα βήματα:

1.Ο καθορισμός των πηγών για το πως θα γίνει κάποιος επιχειρηματίας.

2. Ο καθορισμός των προκλήσεων για την ισχύ των επιχειρηματικών δεξιοτήτων.

3. Η ανάπτυξη ιστοριών επιτυχίας.

Η πρώτη συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2020 στη Ρίγα της Λετονίας. Όλοι οι εταίροι συνεργάστηκαν με επιτυχία και παρουσίασαν τους οργανισμούς τους και το έργο στην Εθνική τηλεόραση.

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας θα είναι υπεύθυνο για τις δράσεις διάδοσης του έργου.

Επιχειρηματικότητα σε 365 ημέρες

Related Posts