by Institute of Entrepreneurship Development iED

Εκπαίδευση στο Χώρο Εργασίας: Ποια η Σημασία της;

Τι είναι η εκπαίδευση στο χώρο εργασίας και ποια είναι τα πλεονεκτήματα της; 

Ως πρακτική, η μάθηση με βάση την εργασία έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια και έχει αποδειχθεί πολύ αποτελεσματική για πολλούς κλάδους. Με τον όρο εκπαίδευση στο χώρο εργασίας εννοούμε την απόκτηση νέων δεξιοτήτων και γνώσεων, εντός του εργασιακού πλαισίου. Πρόκειται για μια καινοτόμο πρακτική που θεωρείται αρκετά αποτελεσματική. Επικεντρώνεται σε συγκεκριμένες δεξιότητες και γνώσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.  

Η εκπαίδευση αποτελεί μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για την επέκταση της βάσης γνώσεων όλων των εργαζομένων. Ωστόσο πολλοί εργοδότες πιστεύουν ότι αυτές οι ευκαιρίες ανάπτυξης είναι πολυδάπανες και χρονοβόρες. Οι εργαζόμενοι που παρακολουθούν εκπαιδευτικές συνεδρίες στο χώρο εργασίας τους, αφιερώνοντας μερικές ώρες σε αυτές από το συνολικό χρόνο εργασίας τους. Αυτό αυτόματα σημαίνει πως ο χρόνος που έχουν να διαθέσουν για την ολοκλήρωση των εργασιών τους μειώνεται. Αυτό μπορεί να καθυστερήσει την ολοκλήρωση των έργων ολόκληρης της εταιρίας. 

Πλεονεκτήματα  

Η εκπαίδευση και η ανάπτυξη παρέχει σημαντικά οφέλη, τόσο στην εταιρεία ως σύνολο όσο και στους μεμονωμένους εργαζόμενους, κάνοντας το απαιτούμενο κόστος και τον χρόνο μια αξιόλογη επένδυση. 

Βελτίωση των Αδυναμιών  

Όπως είναι λογικό, η γνώση και οι δεξιότητες ποικίλουν από άνθρωπο σε άνθρωπο. Πολλές φορές οι εργαζόμενοι έχουν αδυναμίες σε σχέση με τις δεξιότητες που χρειάζεται να διαθέτουν στην εργασία τους. Επομένως μια τέτοια πρακτική εκμάθησης στο χώρο εργασίας είναι χρήσιμη προκειμένου να εξοπλιστούν οι εργαζόμενοι με νέες δεξιότητες που είναι αναγκαίες για την ολοκλήρωση των εργασιών τους ή να ενισχύσουν τις υπάρχουσες δεξιότητές τους. 

Ένα πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων, φέρνει όλους τους εργαζόμενους σε ένα υψηλότερο επίπεδο. Όλοι μπορούν να αποκτήσουν χρήσιμες και σύγχρονες δεξιότητες και γνώσεις. Δημιουργείται έτσι ένα έμπειρο προσωπικό και μειώνονται οι τυχόν αδύναμοι κρίκοι εντός της εταιρείας. 

Βελτίωση της Απόδοσης των Εργαζομένων  

Ένας εργαζόμενος που λαμβάνει την απαραίτητη εκπαίδευση είναι σε θέση να εκτελέσει καλύτερα και πιο γρήγορα τη δουλειά του, να εμπνευστεί, να γεννήσει ιδέες και να προσφέρει περισσότερα. Θα γνωρίζει εις βάθος τις πρακτικές και τις διαδικασίες για τις βασικές εργασίες και θα έχει σημαντικά εφόδια για να αντιμετωπίσει κάθε νέα πρόκληση. Η εκπαίδευση μπορεί επίσης να ενδυναμώσει την αυτοπεποίθηση του υπαλλήλου, καθώς θα κατανοεί καλύτερα τον κλάδο και τις ευθύνες της θέσης του. Αυτή η αυτοπεποίθηση μπορεί να τον ωθήσει να αποδώσει σε μεγαλύτερο βαθμό, να σκεφτεί νέες ιδέες που βοηθούν τόσο τον ίδιο να διαπρέψει όσο και την εταιρία να εξελιχθεί. 

Με τη συνεχή ανάπτυξη της τεχνολογίας και τη μαζικότερη ψηφιοποίηση, οι πρακτικές διαδικασίες εντός των εταιρειών συνεχώς αλλάζουν. Αυτό αυτόματα φέρνει στην επιφάνεια την ανάγκη εξέλιξης και των ίδιων των εργαζομένων προκειμένου να συμβαδίσουν με τις αλλαγές αυτές και να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στα νέα δεδομένα.  

Η αδιάκοπη εκπαίδευση στην εργασία, κρατά επίσης τους υπαλλήλους στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων του κλάδου και η εταιρία παραμένει συνεχώς αναβαθμισμένη. Οι εργαζόμενοι που είναι ικανοί και ακολουθούν τα μεταβαλλόμενα πρότυπα του κλάδου, βοηθούν την εταιρεία τους να κατέχει μια θέση ηγέτη και ισχυρού ανταγωνιστή στον κλάδο της. 

Εργασιακή Ικανοποίηση των Εργαζομένων 

Η παροχή τέτοιων προγραμμάτων στους εργαζόμενους δείχνει το προφίλ μιας εταιρίας που εκτιμά και σέβεται τους ανθρώπους της. Ένα τέτοιο υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον δημιουργεί αυτόματα ένα αίσθημα σιγουριάς και ασφάλειας στους εργαζόμενους. Δείχνοντας τους ενδιαφέρον για την προσωπική τους βελτίωση, αυτόματα τους οδηγεί στο να προσπαθούν περισσότερο για την ολοκλήρωση των εργασιών τους.  

Η εκπαίδευση στο χώρο εργασίας είναι μια διαδικασία που μόνο θετικά στοιχεία μπορεί να επιφέρει. Αν οι εργοδότες αναγνώριζαν τα μακροπρόθεσμα πλεονεκτήματα και την αξία της, τότε θα μπορούσαν να βοηθήσουν την εταιρία τους να αναπτυχθεί και να ανταπεξέλθει στις εθνικές και παγκόσμιες προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίσει.  

Τελευταία Νέα

Μνημόνιο Συνεργασίας Mεταξύ iED και ΕΚΕΤΑ

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (iED), ένας βραβευμένος μη κερδοσκοπικός οργανισμός που στοχεύει στην ενίσχυση της καινοτομίας, την προώθηση και την ενδυνάμωση του επιχειρηματικού πνεύματος,...

Πράσινη Επιχειρηματικότητα…Με Συνείδηση!

της Αλεξάνδρας Κουτσουβά Η επιχειρηματική δραστηριότητα αποτελεί αναμφισβήτητα τον βασικό μοχλό ανάπτυξης της οικονομίας και της κοινωνίας μίας χώρας. Είναι μία από τις κύριες πηγές...

Έρευνα για τις Ψηφιακές Δεξιότητες των...

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας σας καλεί να συμμετέχετε στην έρευνα για τις ψηφιακές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τους εκπαιδευτικούς, για την ενσωμάτωση της...

Startup EU Academy Διαδικτυακή Πύλη για...

Η καταπολέμηση της ανεργίας αποτελεί προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς, εκτός από τη θετική επίδραση στους νέους, ενισχύει την νεανική επιχειρηματικότητα και συμβάλλει...

BIG INTERNPRIZE Δραστηριότητα Ανάπτυξης Επιχειρηματικών Ιδεών στην...

Λάβετε μέρος στη δραστηριότητα ανάπτυξης επιχειρηματικών ιδεών που θα πραγματοποιηθεί στο Rijeka της Κροατίας, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου "BIG InternPrize - Business Ideas Generation"....