by Institute of Entrepreneurship Development iED

Εισαγωγή στο έργο CREACT4MED

Η συνεργασία του έργου CREACT4MED ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2020 με περίοδο εφαρμογής τεσσάρων (4) ετών έως τον Αύγουστο του 2024. Συγκεκριμένα, αυτό το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα EuropeAid και επικεντρώνεται στην ενίσχυση της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας (ΠΔΒ) των Μεσογειακών γειτονικών χωρών της Ευρώπης. Αυτό το έργο εστιάζει κυρίως σε νεοφυείς επιχειρήσεις και ΜΜΕ στον τομέα της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας.

Η Ιδέα Πίσω από το Έργο CREACT4MED

Σύμφωνα με την UNESCO, η Πολιτιστική και Δημιουργική Βιομηχανία (ΠΔΒ) αφορά παγκοσμίως περίπου 30 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και είναι αποτελεί κινητήρια δύναμη ανάπτυξης τόσο για τις ανεπτυγμένες όσο και για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Ωστόσο, διαπιστώνεται ότι η μέση συνεισφορά της ΠΔΒ στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής (MENA) είναι σημαντικά υψηλότερη από τον υπόλοιπο κόσμο.

Επιπλέον, εκτός από τα οικονομικά οφέλη που παρέχει η ΠΔΒ, αποτελεί επίσης πηγή δημιουργικότητας και κοινωνικής συνοχής. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι σημαντικά για όλες τις κοινωνίες, αλλά ακόμη περισσότερο για περιοχές που παραδοσιακά παρουσιάζονται συγκρούσεις όπως οι περιοχές της ΜΕΝΑ

Ποιά Eίναι τα Αναμενόμενα Οφέλη και πώς θα Επιτευχθούν;

Όπως τονίστηκε παραπάνω, η συμβολή της ΠΔΒ στην οικονομία και την κοινωνία των χωρών της MENA είναι πιο σημαντική από οπουδήποτε αλλού στον κόσμο. Για το λόγο αυτό, το έργο CREACT4MED θέλει να αξιοποιήσει στο έπακρον όλες τις ανεκμετάλλευτες δυνατότητες που υπάρχουν, ενώ παράλληλα να αναπτύξει τον τομέα χωρίς αποκλεισμούς.

Με άλλα λόγια, επιδιώκει να ενισχύσει τις επιχειρήσεις ΠΔΒ προσελκύοντας περισσότερες επενδύσεις και δημιουργώντας περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης. Ταυτόχρονα, να παρέχει βοήθεια ιδίως σε νέους και γυναίκες επιχειρηματίες, με την εκπαίδευση και καθοδήγηση τους, ενώ, ακόμη, να διευκολύνει την πρόσβασή τους σε πηγές χρηματοδότησης.

Ειδικότερα, το έργο θα ακολουθήσει το παρακάτω πλάνο δραστηριοτήτων:

  • Θα χαρτογραφήσει το οικοσύστημα της ΠΔΒ στην περιοχή MENA για να εντοπίσει ευκαιρίες προστιθέμενης αξίας και κοινωνικού αντικτύπου .
  • Να εκπαιδεύσει νέους και γυναίκες για να αποκτήσουν τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για να γίνουν επιχειρηματίες ΠΔΒ.
  • Να βοηθήσει τους επιχειρηματίες να λάβουν χρηματοδότηση ή να έχουν πρόσβαση σε θερμοκοιτίδες για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων τους.
  • Να δημιουργήσει μια επιχειρηματική κοινότητα από ΜΚΟ, νεοφυείς επιχειρήσεις και ΜΜΕ για να ευαισθητοποιήσει γενικότερα για την οικονομική αξία και τον κοινωνικό αντίκτυπο της ΠΔΒ.

Η Κοινοπραξία του Έργου CREACT4MED

Αυτό το έργο σχετίζεται με την ευρωπαϊκή γειτονιά γύρω από τη Μεσόγειο Θάλασσα. Για το λόγο αυτό, όλοι οι συμμετέχοντες οργανισμοί στο CREAT4MED προέρχονται από μεσογειακές χώρες. Οι οργανισμοί που αποτελούν την κοινοπραξία είναι:

  1. Euro-Mediterranean Economists Association (EMEA) ως επικεφαλής από την Ισπανία
  2. European Institute of the Mediterranean (IEMed) από την Ισπανία
  3. Institute of Entrepreneurship Development (iED) από την Ελλάδα
  4. FEPS Business Incubator, Πανεπιστήμιο του Κάιρο (FEPS BI) από την Αίγυπτο
  5. Union of Mediterranean Confederations of Enterprises (BUSINESSMED) από την Τυνησία

Ο EMEA είναι επικεφαλής του έργου CREACT4MED επειδή βασίζεται στο ερευνητικό του έργο των τελευταίων ετών. Στην έρευνα του ο οργανισμός χρησιμοποίησε την αρχή του «Think Small First» σε όλους τους τομείς που αφορούν την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (MSME) και ειδικά στον τομέα της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας (ΠΔΒ).

Μάθετε περισσότερα για το CREACT4MED με μια επίσκεψη στην επίσημη ιστοσελίδα.

Τελευταία Νέα

Η Ενεργός Συμμετοχή των Εργαζομένων στο...

Η ενεργός συμμετοχή των εργαζομένων στο στρατηγικό σχεδιασμό είναι μια αποτελεσματική στρατηγική που όμως χρειάζεται πολύ δουλειά για να γίνει πραγματικότητα. Στο μυαλό πολλών,...

Το Επαγγελματικό προφίλ του Υπευθύνου Εργασιακής...

Στις μέρες μας, η ευεξία στον χώρο της εργασίας είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό κομμάτι για πλήθος εργαζομένων. Παρόλα αυτά, η δημιουργία προγραμμάτων ευεξίας στον...

Γυναίκες και Κορίτσια στην Επιστήμη: Προς...

Στις 22 Φεβρουαρίου 2015, η 11η Φεβρουαρίου ανακηρύχθηκε ως η Διεθνής Ημέρα για τις Γυναίκες και τα Κορίτσια στην Επιστήμη. Μια ημέρα υπενθύμισης ότι...

Culturally Diverse Humanly United: Πρόσκληση για...

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας ανακοινώνει πρόσκληση για διαδικτυακή συνέντευξη, στα πλαίσια του Erasmus+ ευρωπαϊκού έργου Culturally Diverse Humanly United. Η  διαδικτυακή συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί...

Εισαγωγή στο έργο CREACT4MED

Η συνεργασία του έργου CREACT4MED ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2020 με περίοδο εφαρμογής τεσσάρων (4) ετών έως τον Αύγουστο του 2024. Συγκεκριμένα, αυτό το...