Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Εγχειρίδιο με θέμα τη Νεανική Επιχειρηματικότητα

Στο πλαίσιο του έργου «SPARKS – Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας», στο οποίο συμμετέχει το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, σε συνεργασία με οργανισμούς και πανεπιστήμια από την Τουρκία, την Ιταλία και την Πορτογαλία, δημιουργήθηκε ένα εγχειρίδιο με θέμα τη νεανική επιχειρηματικότητα.

To εγχειρίδιο έχει ως στόχο να εμπνεύσει και να ενθαρρύνει τους νέους (18-30 ετών), ώστε να αναπτύξουν καινοτόμες ιδέες που θα τις μετατρέψουν σε επιχειρήσεις.

Το πρώτο μέρος του εγχειριδίου αποτελείται από γενικές πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με την επιχειρηματικότητα των νέων στην Ευρώπη. Το δεύτερο μέρος εστιάζει στα αποτελέσματα συνεντεύξεων που υλοποιήθηκαν στις 4 χώρες που συμμετέχουν στο έργο, στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στην Πορτογαλία και στην Τουρκία. Επίσης περιλαμβάνονται καλές πρακτικές σχετικά με την επιχειρηματικότητα των νέων.

Μπορείτε να κατεβάσετε εντελώς δωρεάν το εγχειρίδιο εδώ!

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.eusparks.com

Εγχειρίδιο με θέμα τη Νεανική Επιχειρηματικότητα

Related Posts