Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

E-learning μάθημα: Iσότητα των φύλων και επιχειρηματικότητα για όλους

Στα πλάισια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ “Iσότητα των φύλων και επιχειρηματικότητα για όλους”, την  Παρασκευή 3 Μαϊου 2017, πραγματοποιήθηκε η  πέμπτη στη σειρά  συνάντηση των εταίρων του προγράμματος. Συγκεκριμένα, οι εταίροι από την Βουλγαρία, την Ισπανία, την Ιταλία, τη Ρουμανία και την Πορτογαλία συναντήθηκαν στην Λάρισα, όπου τους υποδέχτηκαν τα μέλη του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας.

Η συνάντηση ξεκίνησε, με την  τα ευρήματα του κάθε εταίρου, σχετικά με τις ανεπίσημες μεθόδους μάθησης στην εκάστοτε χώρα και το πως αυτές οι διαδικασίες μπορούν να εξελιχθούν, κυρίως από την μεριά των εκπαιδευτών, ώστε να συμπεριληφθούν στην διαδικτυακή πλατφόρμα που είναι υπό κατασκευή για το εν λόγω έργο.

Στη συνέχεια, και κατά τα μέσα της συνάντησης παρουσιάστηκε αναλυτικά η πρώτη, πιλοτική έκδοση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας η οποία σχεδιάστηκε από το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας. Αναλυτικότερα, η Athena είναι μια e-learning πλατφόρμα που έχει ως στόχο να εκπαιδεύσει και να πιστοποιήσει.  Εκεί αναπτύσσεται ο τρόπος μάθησης των εκπαιδευτών στην e-learning πλατφόρμα βοηθώντας τους ενδιαφερόμενους να βελτιώσουν τα προσόντα και τις ικανότητές τους.  Περιλαμβάνει, 11 on-line μαθήματα, διαρκεί 40 ώρες, συμμετέχουν 396 χρήστες και υποστηρίζεται από 3 συνεργάτες.

Σχετικό Άρθρο:  Ισότητα των Φύλων & Επιχειρηματικότητα – Ποια είναι η υφιστάμενη κατάσταση στην Ευρώπη?

Η πλατφόρμα αξιολογήθηκε από όλους τους εταίρους και, κατά τη διάρκεια της παρουσίασής της, προτάθηκαν  βελτιώσεις για την ευκολότερη πλοήγηση του χρήστη.

Στο τελευταίο μέρος της συνάντησης όλοι οι εταίροι συμμετείχαν  σε ένα workshop, τα αποτελέσματα του οποίου θα χρησιμοποιηθούν στην πλατφόρμα Athena.

Η τελευταία συνάντηση είναι προγραμματισμένη για τον Ιούνιο του 2017, στην Βουλγαρία, όπου θα δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την τελική μορφή και δομή της πλατφόρμας, πριν το λανσάρισμά της.

E-learning μάθημα: Iσότητα των φύλων και επιχειρηματικότητα για όλους

Related Posts