Προγράμματα

Ανάπτυξη του πρώτου πνευματικού πρϊόντος του εργου Refitting Machine, Experts Program Toolkit

Το έργο Refitting Machine 

Ανταποκρινόμενο στη διαρκώς μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας, η οποία απαιτεί προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες, πρακτικές κυκλικής οικονομίας και καινοτομία στους τομείς των επιχειρήσεων και της εκπαίδευσης με σκοπό

Ανάπτυξη του πρώτου πνευματικού πρϊόντος του εργου Refitting Machine, Experts Program Toolkit
Περισσότερα

Online Δωρεάν Σεμινάριο: Εργαλειοθήκη Ψηφιακής Επιχειρηματικότητας για Νέους

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας συμμετέχει ως εταίρος στο έργο Digitize Enterprise (Ψηφιοποιώντας τις Επιχειρήσεις), το οποίο χρηματοδοτείται από  το πρόγραμμα Erasmus+ και αποτελέι μια συνεργασία οργανισμών από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισπανία, την Ιρλανδία, την Κύπρο και την Ελλάδα. Στόχος του έργου είναι να δημιουργήσει μια σειρά ηλεκτρονικών εργαλείων και πλατφορμών μάθησης για ανθρώπους που δραστηριοποιούνται και συμμετέχουν σε Προγράμματα Νεολαίας σε όλη την Ευρώπη, ευαισθητοποιώντας τους και καλλιεργώντας τις δεξιότητες τους στο θέμα των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.  

Ανταποκρινόμενο στο ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα της ουσιαστικής κινητοποίσης των νέων ώστε να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες δημιουργώντας τις δικές τουςεπιχειρηματικές λύσεις, το έργο θα δημιουργήσει συνολικά τρία πνευματικά προϊοντα:   

  1. Δημιουργία του «Digitize Enterprise Youth-Work Toolkit» (Εργαλειοθήκη Ψηφιακής Επιχειρηματικότητας για Νέους”) που θα περιλαμβάνει πλούσιο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό με στόχο τον εμπλουτισμό της μη τυπικής μάθησης στον τόμεα των επιχειρήσεων για νέους.   
  1. Ανάπτυξη και δοκιμή ενος «Digitize Enterprise Virtual Learning Lab» (Ψηφιακό εργαστήριο ηλεκτορνικής μάθησης για επιχειρήσεις), ένα διαδραστικό εργαλείο που θα βασίζεται σε μεθοδολογίες παιχνιδοποίησης, και θα επιτρέπει στους νέους να αναλαμβάνουν τον έλεγχο της δικής τους ψηφιακής μάθησης και αναγνώρισης. 
  1. Δημιουργία ενός πλήρους προγράμματος επαγγελματικής ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων για νέους.  

Στο πλαίσιο του πρώτου πνευματικού προϊόντος του εργου, το εταιρικό σχήμα του Digitize Enterprise δημιούργησε ένα ολοκληρωμένο πακέτο εργαλείων Ψηφιακής Επιχειρηματικότητας, με στόχο οι νέοι: 

 α) Να γνωρίσουν τον κόσμο των επιχειρήσεων.   

β) Να εφοδιαστούν κατάλληλα και να αναπτύξουν ψηφιακές δεξιότητες όταν επιλέξουν να ξεκινήσουν κάτι δικό τους. 

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας σας προσκαλεί στο δωρεάν αυτό webinar με τίτλο “Εργαλειοθήκη Ψηφιακής Επιχειρηματικότητας για Νέους”, τη Δευτέρα 28 και την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020, από τις 11:00 π.μ. έως τις 13:00 μ.μ.  

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί διαδικτυακά σε 2 ημέρες:   

– 1η ημέρα (Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2020 – 11:00 π.μ.-13:00 μ.μ.): 1o μέρος εργαλειοθήκης.  

– 2η ημέρα (Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2020 – 11:00 π.μ.-13:00 μ.μ.): 2o μέρος εργαλειοθήκης. 

Σε ποιους απευθύνεται το σεμινάριο: Νέους, ηλικίας από 13 έως 30 ετών. 

 ☑ Παρέχεται πιστοποιητικό παρακολούθησης σε όλους τους συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν και τις δύο ημέρες του σεμιναρίου.   

Η γλώσσα διεξαγωγής της εκδήλωσης θα είναι τα Ελληνικά, αλλά απαιτείται η καλή γνώση Αγγλικών από τους συμμετέχοντες. 

Εγγραφείτε δωρεάν εδώ: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZErdOmurTMjEtKUgt539d3h5x90ZKMFVWbL  

Το σεμινάριο θα καταγραφεί για σκοπούς διάδοσης των στόχων και αποτελεσμάτων του έργου Digitize Enterprise.   

Εισηγήτρια: Εύα Κόκκορα (Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας) 

Online Δωρεάν Σεμινάριο: Εργαλειοθήκη Ψηφιακής Επιχειρηματικότητας για Νέους
Περισσότερα

Ευκαιρίες για εκπαίδευση και δικτύωση μέσα από την πλατφόρμα του έργου RWSFF

Είναι γνωστό πως οι αγροτικές περιοχές ανά την Ευρώπη χαρακτηρίζονται από περιορισμένες ευκαιρίες απασχόλησης και εκπαίδευσης. Οι υπάρχουσες επιχειρήσεις δυσκολεύονται συχνά να προωθήσουν τα προϊόντα τους στο ευρύ κοινό, γεγονός που έχει ισχυρό αντίκτυπο στην τοπική οικονομία.

Ευκαιρίες για εκπαίδευση και δικτύωση μέσα από την πλατφόρμα του έργου RWSFF
Περισσότερα

Δωρεάν Διαδικτυακή Εκδήλωση “Cyberbullying & Serious Gaming: Βέλτιστες Πρακτικές & Λύσεις”

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας σας προσκαλεί στη δωρεάν online εκδήλωση με τίτλο “Cyberbullying & Serious Gaming: Βέλτιστες Πρακτικές & Λύσεις”, την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020 στις 16:00, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου “ACBC: Address Cyberbullying By Creating a Conscious Online Community” (ACBC: Αντιμετώπιση του διαδικτυακού εκφοβισμού μέσω της δημιουργίας μιας συνειδητής διαδικτυακής κοινότητας). 

Το έργο ACBC χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το εταιρικό του σχήμα αποτελείται από οργανισμούς από την Πορτογαλία, Ρουμανία, Λιθουανία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ελλάδα. Στόχος του έργου είναι να εμπλέξει ενεργά τους νέους στο μείζον για τις μέρες μας ζήτημα της διαδικτυακής συμπεριφοράς, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο εκφοβισμός στον κυβερνοχώρο. Μέσω του έργου θα αναπτυχθούν τα εξής τρία πνευματικά προϊόντα:  

  1. Σχέδιο για τη «Δημιουργία περιφερειακών εταιρικών σχέσεων για την ευαισθητοποίηση μέσω διαδικτύου». 
  1. Serious Game (Σοβαρό Παιχνίδι), μια διαδραστική πλατφόρμα που θα περιέχει  

κλιπ ταινιών, κινούμενα σχέδια κλπ. και θα απευθύνεται σε νέους (ηλικιακή ομάδα μεταξύ 13-18 ετών). 

  1. Οδηγός χρήσης που θα περιγράφει το Serious Game και το σκεπτικό του σε βάθος και θα εξηγεί πώς να γίνεται πρακτική και ορθή χρήση όλου του υλικού που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια του έργου.   

Το έργο έτσι θα προωθήσει την κατανόηση σχετικά με την διαδικτυακή παρενόχληση και την ανήθικη διαδικτυακή συμπεριφορά, τις συνέπειές του και τις επιπτώσεις του στο θύμα, τη σημασία του απορρήτου και της διατήρησης των προσωπικών δεδομένων, την ανάπτυξη των ικανοτήτων των νέων σχετικά με τα μέσα ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης, θα προσφέρει τη δυνατότητα στους εργαζομένους και τους δασκάλους να αντιμετωπίσουν τον διαδικτυακό εκφοβισμό με σύγχρονο, διαδραστικό και αποτελεσματικό τρόπο.  

Ο Κυβερνοεκφοβισμός Σήμερα

Ο κυβερνοεκφοβισμός αναπτύσσεται δυστυχώς ταχέως σε μια νέα μορφή βίας, η οποία εγκυμονεί σοβαρές εκπαιδευτικές και ψυχοκοινωνικές συνέπειες για το θύμα αλλά και για το θύτη και χρήζει άμεσης και συντονισμένης αντιμετώπισης. Σε αυτή την ανάγκη ανταποκρίνεται το έργο ACBC  και η διαδικτυακή εκδήλωση που οργανώνει το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας. 

Κατά την διάρκεια της διαδικτυακής εκδήλωσης θα συζητηθούν και θα αναλυθούν πρωτοβουλίες και προγράμματα για την εξάλειψη του εκφοβισμού στον κυβερνοχώρο, τα οποία έχουν εφαρμοστεί σε μαθητές ηλικίας από 13 έως 18 ετών και θα παρουσιαστεί το Serious Game που αναπτύσσεται στα πλαίσια του έργου. Το Serious Game θα είναι σύντομα διαθέσιμο δωρεάν για μαθητές, δασκάλους και γονείς και θα μπορείτε να το κατεβάσετε από το App Store καθώς και το Google Store σε κινητό ή tablet. 

Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να σχολιάσουν τη συζήτηση καθώς και να παρουσιάσουν δικά τους προγράμματα γύρω από το θέμα του cyberbullying.  

Ποιοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στην εκδήλωση: 

☑ Μέλη οργανώσεων και προγραμμάτων νεολαίας. 

☑ Μέλη τοπικών και περιφερειακών φορέων, περιφερειακών οργανισμών ανάπτυξης, περιφερειακών/ εθνικών εκπαιδευτικών φορέων και αρχών. 

☑ Μαθητές, φοιτητές, καθηγητές, δάσκαλοι και γονείς. 

☑ Μέλη κοινωνικών οργανώσεων. 

☑ Μέλη ερευνητικών ινστιτούτων. 

☑ Cyberbullying specialists. 

☑ Παιδοψυχολόγοι, ψυχολόγοι. 

☑ Μέλη αθλητικών συλλόγων. 

☑ Εκπρόσωποι επιχειρήσεων που προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες για νέους. 

Υπάρχει περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων γι’αυτό θα τηρηθεί προτεραιότηταμε βάση την ημέρα/ ώρα εγγραφής. 

Η γλώσσα διεξαγωγής της εκδήλωσης θα είναι τα Ελληνικά. 

Εγγραφείτε δωρεάν: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwrd-2tpj0tHtIdILofNH0toJ-MRU2rcfgq 

Facebook Event page: https://www.facebook.com/events/318034936172587/ 

Website: http://www.acbc-project.eu/

Facebook page: https://www.facebook.com/groups/ACBCproject/ 

Δωρεάν Διαδικτυακή Εκδήλωση “Cyberbullying & Serious Gaming: Βέλτιστες Πρακτικές & Λύσεις”
Περισσότερα