Προγράμματα

Οδηγός για Pop-Up καταστήματα

Στις ημέρες μας, τα Pop-Up καταστήματα γίνονται όλο και πιο διαδεδομένα. Όμως, τις περισσότερες φορές είναι αρκετά δύσκολο να βρεις ένα ολοκληρωμένο οδηγό ο οποίος να μπορεί να σε καθοδήγηση στην αναζήτηση ή στο να ξεκινήσεις μία επιχειρηματική δράση στον κόσμο των pop-up καταστημάτων.

Οδηγός για Pop-Up καταστήματα
Περισσότερα

Εστιάζοντας στην εκμάθηση στο χώρο εργασίας και στην ενδυνάμωση των γυναικών

Πρόσφατες μελέτες που υλοποιήθηκαν από το European Training Foundation (ETF) και το Cedefop (Ευρωπαϊκό κέντρο για την ανάπτυξη της επαγγελματικής κατάρτισης) , τονίζουν ότι η εκμάθηση στο χώρο εργασίας έχει πολλά οφέλη.

Εστιάζοντας στην εκμάθηση στο χώρο εργασίας και στην ενδυνάμωση των γυναικών
Περισσότερα

Ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών για την προώθηση της εκμάθησης στο χώρο εργασίας

Η μάθηση βάσει της εργασίας διαδραματίζει βασικό ρόλο σε πολλές μεταρρυθμίσεις του σχολικού προγράμματος σπουδών στις περισσότερες χώρες της ΕΕ. Βοηθά τους μαθητές να συνδέσουν τη μάθησή τους με τον κόσμο της εργασίας, να αναπτύξουν τις δεξιότητες απασχολησιμότητας που αναζητούν οι εργοδότες και να εκτιμούν τους νέους εργαζόμενους.

Ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών για την προώθηση της εκμάθησης στο χώρο εργασίας
Περισσότερα

Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα στον τομέα της νεολαίας

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό έργο «SEYW – The added value of Social Entrepreneurship in Youth Work», το οποίο στοχεύει στην ανάλυση της έννοιας, των μεθόδων και των αξιών της κοινωνικής επιχειρηματικότητας που είναι κατάλληλες για τον τομέα της νεολαίας.

Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα στον τομέα της νεολαίας
Περισσότερα