Εκπαίδευση

Εκπαίδευση: το «κλειδί» για την κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών και προσφύγων

Παρόλο που ζούμε στην Ευρώπη, οι γυναίκες μετανάστριες εξακολουθούν να αποτελούν μια ευάλωτη κοινωνική ομάδα. Είναι γεγονός πως αντιμετωπίζουν πολλαπλές δυσκολίες σε κοινωνικό, προσωπικό , επαγγελματικό και οικονομικό επίπεδο .

Εκπαίδευση: το «κλειδί» για την κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών και προσφύγων
Περισσότερα

Προώθηση της απασχολησιμότητας, της επανεκπαίδευσης και των κοινωνικών δεξιοτήτων των νέων!

Το ευρωπαικό έργο PERSON στοχεύει στην προώθηση της απασχολησιμότητας, της επανεκπαίδευσης και των κοινωνικών δεξιοτήτων των NEETs (Άτομα Εκτός Εκπαίδευσης, Απασχόλησης και Κατάρτισης) ή των αδρανών νέων προκειμένου να αποτελέσουν μέρος του βιώσιμου και πιστοποιημένου εργατικού δυναμικού καθώς και για να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα τους. Η ανάγκη να καταν

Προώθηση της απασχολησιμότητας, της επανεκπαίδευσης και των κοινωνικών δεξιοτήτων των νέων!
Περισσότερα

Έργο WIDTH – Έκθεση σχετικά με την ένταξη των μεταναστών

Η μετανάστευση είναι μια δύσκολη διαδικασία στη ζωή ενός ατόμου, το οποίο διάφορες περιστάσεις το ανάγκασαν να λάβει αυτή τη δύσκολη απόφαση.

Έργο WIDTH – Έκθεση σχετικά με την ένταξη των μεταναστών
Περισσότερα

Εκπαιδευτική Δραστηριότητα για τη Νεανική Επιχειρηματικότητα

Στη Λάρισα, στις 5 εως 10 Απριλίου 2020, θα πραγματοποιηθεί η εκπαιδευτική δραστηριότητα του Erasmus+ έργου “EYE in Rural : The Enhancement of youth entrepreneurship in rural”. 17 συνολικά άτομα, από την Τουρκία, την Ελλάδα, την Πολωνία και την Ισπανία θα εκπαιδευτούν σε θεματα Nεανικής Επιχειρηματικότητας.

Εκπαιδευτική Δραστηριότητα για τη Νεανική Επιχειρηματικότητα
Περισσότερα