Απασχόληση

Κοινωνική ένταξη για άτομα άνω των 60 ετών

Στην εποχή μας, παρατηρούμε πως οι πολιτικές πολλών κρατών δυστυχώς δείχνουν ένα σκληρό πρόσωπο απέναντι στους ανθρώπους που δεν είναι πλέον χρήσιμοι με την έννοια του εργατικού δυναμικού. Φαίνεται πως λαμβάνουν πλήρη υποστήριξη μόνο εκείνοι που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της κοινωνίας και παράγουν εργασία ενώ αντιθέτως, εκείνοι που έχουν ξοδέψει πολλά χρόνια στον ίδιο σκοπό αλλά έχουν εγκαταλείψει την αγορά εργασίας λόγω ηλικίας μένουν πίσω. 

Κοινωνική ένταξη για άτομα άνω των 60 ετών
Περισσότερα

Τα πρώτα βήματα στην κοινωνική επιχειρηματικότητα

Το Erasmus + πρόγραμμά μας RURAL TREASURES: Social entrepreneurship-the heart of rural development στοχεύει στην

Τα πρώτα βήματα στην κοινωνική επιχειρηματικότητα
Περισσότερα

Εκπαιδευτική Δραστηριότητα για τη Νεανική Επιχειρηματικότητα στη Βαρσοβία

Στη Βαρσοβία της Πολωνίας, στις 17 έως 23 Ιανουαρίου 2021, θα πραγματοποιηθεί η εκπαιδευτική δραστηριότητα του Erasmus+ έργου “EYE in Rural : The Enhancement of youth entrepreneurship in rural”. 16 συνολικά άτομα, σύμβουλοι νεολαίας ή μέντορες σε θέματα νεολαίας και κατάρτισης, από την Τουρκία, την Ελλάδα, την Πολωνία και την Ισπανία θα εκπαιδευτούν σε θέματα Nεανικής Επιχειρηματικότητας.

H εν λόγω εκπαίδευση στοχεύει στο να καταφέρουν οι εκπαιδευτές να είναι πλήρως εξοπλισμένοι και διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για την πλήρη και αποτελεσματική αξιοποίηση του προγράμματος σπουδών και των εργαλείων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του έργου και έχουν ως στόχο συγκεκριμένες ομάδες προκειμένου να αναπτύξουν και ενισχύσουν τις επιχειρηματικές δεξιότητές τους.

Μετά από αυτή την εκπαίδευση, οι συμμετέχοντες θα δημιουργήσουν συμβουλευτικές μονάδες στα ιδρύματά τους για να βοηθήσουν τους νέους να οικοδομήσουν επιχειρήσεις στην ύπαιθρο, να τους υποστηρίξουν και να παράσχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες. Σκοπός είναι να συμβάλουν στην ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. Θα είναι σε θέση να προσφέρουν κατάρτιση σε θέματα επιχειρηματικότητας και καθοδήγησης στα δικά τους ιδρύματα καθώς επίσης η ποιότητα των παροχών του προσωπικού των θεσμικών οργάνων θα αυξηθεί.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το website του έργου και κάνετε like στην σελίδα του στο facebook.

Εκπαιδευτική Δραστηριότητα για τη Νεανική Επιχειρηματικότητα στη Βαρσοβία
Περισσότερα

Χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός για τις γυναίκες

Η χρηματοοικονομική παιδεία αναγνωρίζεται παγκοσμίως ως σημαντικό στοιχείο της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και ανάπτυξης. Υποστηρίζεται ότι

Χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός για τις γυναίκες
Περισσότερα