Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Αποτελέσματα Ευρωπαϊκής Έρευνας: «Χαρτογράφηση των ευκαιριών και των περιορισμών για την εφαρμογή ενός εκπαιδευτικού προγράμματος με θέμα την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία στα προγράμματα σπουδών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης»

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με άλλους 7 ευρωπαϊκούς οργανισμούς διεξήγαγε έρευνα προκειμένου να «χαρτογραφήσει» την υπάρχουσα κατάσταση στην Ευρώπη σχετικά με την ύπαρξη της Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία στα προγράμματα σπουδών αρχικής κατάρτισης.

Η έρευνα διεξήχθη στα πλαίσια του έργου «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία στην Ευρώπη: εισάγοντας ένα νέο πρότυπο μέσω ενός καινοτόμου προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης σε πρώιμη ηλικία των εκπαιδευομένων» (Σεπτέμβριος 2016 – Αύγουστος 2018), που συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus +. Οι χώρες που συμμετέχουν στο έργο είναι η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Βουλγαρία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Γερμανία, η Ιταλία και η Ρουμανία. Το κοινό πρότυπο εξετάζει διάφορες πτυχές, τόσο από πλευράς πλαισίου (ιστορικό, κοινωνικό, πολιτικό) όσο και από το περιεχόμενο, που οδηγούν στη διαπίστωση της ανάγκης να αναπτυχθεί ένα κοινό σύνολο εκπαιδευτικών ενοτήτων που στοχεύει την εκπαίδευση και κατάρτιση στην πρώιμη ηλικία.

Η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία γίνεται ολοένα και περισσότερο κατανοητή ως ένα πολλά υποσχόμενο κοινωνικοοικονομικό μοντέλο στην ΕΕ και σε διάφορα μέρη του κόσμου. Αυτή η έρευνα υποστηρίζει ότι η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία είναι ένα κίνημα που συγκεντρώνει αξίες και πρακτικές, μια μεταρρυθμιστική προσέγγιση προς όλες τις κοινωνικοοικονομικές δραστηριότητες, την προώθηση της δημοκρατίας στην εργασία και στην κοινωνία, την κοινωνική δικαιοσύνη και την οικολογική συνειδητοποίηση των ορίων του πλανήτη. Η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία είναι μια εναλλακτική λύση στο σημερινό οικονομικό πλαίσιο που δεν παρέχει πλέον απαντήσεις στις φιλοδοξίες των ανθρώπων  και στο καλό του πλανήτη.

Σχετικό Άρθρο:  Κοινωνική επιχειρηματικότητά για μετανάστες

Η εκπαίδευση και η κατάρτιση αποτελούν βασικούς παράγοντες για κάθε αλλαγή. Η γενική εικόνα δείχνει  ξεκάθαρα ότι η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία παρουσιάζεται ελάχιστα  και χωρίς να αναφέρεται ρητά στα προγράμματα σπουδών πρώιμης εκπαίδευσης και κατάρτισης, εάν όχι σε όλες στις περισσότερες χώρες, λόγω του γεγονότος ότι η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία είναι μια πρόσφατη εξέλιξη και εν μέρει αναγνωρισμένη.

Ένα από τα βασικά συμπεράσματα είναι ότι η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία θα πρέπει να ενσωματωθεί ως μια παιδαγωγική προσέγγιση στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση και κατάρτιση καθώς και σε άλλα επίπεδα εκπαίδευσης, από τα χαμηλότερα επίπεδα μέχρι τα εθνικά πλαίσια προσόντων και τις ευρωπαϊκές στρατηγικές, ξεκινώντας με την καινοτομία των προγραμμάτων σπουδών, βοηθώντας τους ανθρώπους να κατανοήσουν καλύτερα και να εντοπίσουν τις δυνατότητες και τις διαδικασίες για μια πιθανή σταδιοδρομία στα πλαίσια της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Τέλος, θα πρέπει να αναπτυχθούν προγράμματα κατάρτισης για τους εκπαιδευτές, σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας και του τοπικού περιβάλλοντος καθώς και τα διάφορα διαπιστευμένα ιδρύματα. Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα της πρόσβασης σε αυτά τα προγράμματα και την υποχρέωση να τα παρακολουθούν. (καινοτόμα εργαλεία και παιδαγωγικές μεθοδολογίες σχετικά με την ενεργή συμμετοχή των σπουδαστών στη μάθηση, θεωρίες και πρακτικές της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας που πρέπει να ενσωματωθούν στις εκπαιδευτικές μονάδες των προγραμμάτων τους, κ.α.).

Σχετικό Άρθρο:  Έρευνα σε Νέους - Εντοπισμός των δεξιοτήτων, εμποδίων και αναγκών των νέων για την εκκίνηση μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας

Μπορείτε να μελετήσετε τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της έρευνας εδώ:

  1. SSEE IVET_Mapping abstract_final.pdf
  2. SSEE IVET_Mapping report_final.pdf
Αποτελέσματα Ευρωπαϊκής Έρευνας: «Χαρτογράφηση των ευκαιριών και των περιορισμών για την εφαρμογή ενός εκπαιδευτικού προγράμματος με θέμα την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία στα προγράμματα σπουδών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης»

Related Posts