by Institute of Entrepreneurship Development iED

Η Αναστοχαστική Μάθηση και τα Πλεονεκτήματα της

Οι διάφορες διαδικασίες εκμάθησης για την αφομοίωση της γνώσης είναι εξίσου σημαντικές για τον εκπαιδευτή και τον εκπαιδευόμενο. Αδιαμφισβήτητα, ο καθένας από εμάς διαθέτει ένα ξεχωριστό συνδυασμό διαφορετικών δυνατοτήτων, γεγονός που καθορίζει τον τρόπο που μαθαίνουμε και αφομοιώνουμε νέες πληροφορίες. Σε κάθε περίπτωση, το να αναγνωρίσει κάποιος τον αποτελεσματικότερο τρόπο μάθησης σύμφωνα με τις ανάγκες του, αλλάζει τη δυναμική της διαδικασίας και εξασφαλίζει το αποτέλεσμα.

Στην αναστοχαστική μάθηση η νέα πληροφορία φιλτράρεται μέσα από την προσωπική εμπειρία ενός ατόμου. Με αυτόν τον τρόπο μάθησης, το άτομο αποκτά ουσιαστικότερη γνώση του αντικειμένου που μελετά.

Οι θεωρίες αναστοχαστικής μάθησης

Υπάρχουν 4 θεωρίες σε αυτό το είδος μάθησης:

Dewey

Η θεωρία του John Dewey στηρίζεται στην εμπειρία και πιο συγκεκριμένα, στις δυσκολίες που προκύπτουν. Αυτή η διαδικασία αναστοχασμού περιλαμβάνει την αναγνώριση και επεξεργασία ενός προβλήματος, με σκοπό την εύρεση πιθανών λύσεων της κατάστασης. Επιπλέον, αυτή η θεωρία υποστηρίζει ότι ο αναστοχασμός επαναπροσδιορίζει την υπάρχουσα γνώση και τις δεξιότητες, ανάλογα με τις περιστάσεις που προκύπτουν.

Schön

Η θεωρία του Schön διατυπώνει ένα μοντέλο αναστοχασμού, είτε κατά την εξέλιξη ενός συμβάντος είτε κατόπιν. Στην πρώτη περίπτωση, γίνεται αξιολόγηση της κατάστασης και ανταπόκριση εκείνη τη στιγμή. Στη δεύτερη περίπτωση, το άτομο αναστοχάζεται μετά το γεγονός.

Kolb

Η θεωρία των Kolb και Fry προτείνει ένα πλαίσιο μάθησης, που εκφράζεται μέσω ενός κύκλου σταδίων. Κάθε στάδιο είναι εξίσου σημαντικό σε αυτήν τη μέθοδο. Ειδικότερα, ο Pedler απλοποίησε αυτό το μοντέλο μάθησης στα ακόλουθα στάδια:

  • Τί συνέβη.
  • Ανάλυση του τί συνέβη.
  • Τί μαθαίνουμε από αυτό το γεγονός;
  • Σχεδιάζοντας και κάνοντας πειραματισμούς, πάνω σε αυτό που μάθαμε.

Boud

Το μοντέλο του Boud, Keogh και Walker αναγνωρίζει τη δυναμική που προσφέρει το συναίσθημα στη διαδικασία μάθησης και το πώς ενδυναμώνει τον εκπαιδευόμενο. Και, πιο συγκεκριμένα, αναφέρονται στα συναισθήματα που πυροδοτεί η ανάμνηση περασμένων γεγονότων.

Τα οφέλη του αναστοχασμού

Η διαδικασία του αναστοχασμού προσφέρει αρκετά πλεονεκτήματα. Πρόκειται για μια στρατηγική που ενδυναμώνει την αυτογνωσία του ατόμου, σε σχέση με τον τρόπο που μαθαίνει και γενικότερα. Καθώς, το άτομο αποκτά πιο ενεργό ρόλο, μαθαίνοντας να αναγνωρίζει και να καλύπτει τις ανάγκες του στον τρόπο μάθησης.

Συνεπώς, μέσω αυτής της τεχνικής, το άτομο οξύνει την κριτική του σκέψη και ενισχύει την ικανότητα του να κατευθύνει τη διαδικασία μάθησης του. Προφανώς, πρόκειται για μια διαδιακασία που ενθαρρύνει την την αυτονομία στη μάθηση.

Η κοινοπραξία του REFLECT στοχεύει στην ενίσχυση της εκπαιδευτικής εμπειρίας μέσω της αναστοχαστικής μάθησης. Πρόκειται για ένα έργο που συγχρηματοδοτείται από το Erasmus+ πρόγραμμα.

Ανακαλύψτε περισσότερα στην επίσημη ιστοσελίδα του REFLECT.

Συμπέρασμα

Αδιαμφισβήτητα, η ενσωμάτωση του αναστοχασμού απαιτεί χρόνο και εξάσκηση, ωστόσο είναι μια μέθοδος που μας ανταμείβει με την αποτελεσματικότητα της, καθώς το άτομο αναλαμβάνει την ευθύνη της μάθησης του και συνεπώς αποκτά αυτονομία και έλεγχο στην προσωπική του εξέλιξη.

Τελευταία Νέα

LinkedIn: Δομήστε την Καριέρα σας: Συμβουλές...

Όσον αφορά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης – social media – το προφίλ σας στο LinkedIn μπορεί να είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο προβολής σας αλλά...

NASA Space Apps Event 2022: Η...

Η NASA επιστρέφει δυναμικά και φέτος στη Λάρισα με το ομώνυμο online hackathon, το Σάββατο 1 και την Κυριακή 2 Οκτωβρίου. Σε συνεργασία με...

Πώς Πρέπει να Λειτουργεί ένας Manager

του Ανδρέα Φράγκου Ο ρόλος του Manager είναι κεντρικός και έχει άμεση σχέση με την απόδοση ολόκληρης της επιχείρησης. Ένας πετυχημένος Manager ξέρει να ακούει και...

Γιατί Χρειαζόμαστε την Επιχειρηματική Εκπαίδευση;

του Σπύρου Κατρανίδη Η εκπαίδευση αποτελεί μία επουσιώδη διαδικασία, μέσω της οποίας επιδιώκεται η μόρφωση και η παροχή γνώσεων στο άτομο, με σκοπό την...

Εκδήλωση για την Ανάδειξη του Διαπολιτισμικού...

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στην εκδήλωση "Προαγωγή του Διαπολιτισμικού Διαλόγου στην Κύπρο", που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου, από...