Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Ανάπτυξη Οδηγού Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού ERASMUS+ έργου PROMETHEUS – Promoting Management and Entrepreneurial Thinking among the career counselors and guidance practitioners in the EU societies , το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, σε συνεργασία με τον συντονιστή και τους εταίρους του έργου, σχεδιάζει την ανάπτυξη εξειδικευμένων εργαλείων συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού, τα οποία θα είναι διαθέσιμα προς χρήση από τους επαγγελματίες του κλάδου.

25 εργαλεία επαγγελματικού προσανατολισμού θα συνθέτουν την «εργαλειοθήκη» του έργου PROMETHEUS. 5 από αυτά τα εργαλεία θα μετατραπούν σε διαδραστικές εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα και tablets.

Με στόχο την παρουσίαση της εργαλειοθήκης και του Οδηγού Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού, το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας θα διοργανώσει και θα υλοποιήσει ένα 3ήμερο θεματικό σεμινάριο στην πόλη της Λάρισας, με τον κύριο στόχο του σεμιναρίου να είναι η επικαιροποίηση της εργαλειοθήκης και του οδηγού από επαγγελματίες του κλάδου.

Ο σχεδιασμός των παραπάνω δράσεων ήταν και το βασικό αντικείμενο της 3ης Διακρατικής Συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 20 Ιανουαρίου 2016.

Ανάπτυξη Οδηγού Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Related Posts